Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Civcivin cinsiyeti nasıl anlaşılır? (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/150621-civcivin-cinsiyeti-nasil-anlasilir.html)

elif 04-09-2015 04:13

Civcivin cinsiyeti nasıl anlaşılır?
 
Civcivin cinsiyeti nasıl anlaşılır? -Civcivin cinsiyetini anlama -Civcivin cinsiyeti nasıl anlaşılmaktadır?

1. Kanat Tüylerine Göre Cinsiyet Ayrımı

http://www.bakimliyiz.com/resim/tavuk-cinsiyeti.jpg

Tavuklarda yavaş tüylenme kalitatif özellikte cinsiyete bağlı dominant bir gen (K) ile meydana getirilmektedir. Bu genin resesif alleli (k) ise hızlı (erken) tüylenmeyi meydana getirir. Erken tüylenme gösteren bir erkek (kk) yavaş tüylenme gösteren bir dişi (K-) ile çiftleştirildiğinde cinsiyete bağlı ve çapraz kalıtım sonucu elde edilecek döllerde erkekler (Kk) yavaş tüylenme, dişiler (k-) ise erken tüylenme göstereceklerdir.

Kuluçkadan çıkan civcivlerden erken tüylenme gösteren dişilerde (k-) primer kanat tüyleri, yavaş tüylenme gösteren erkeklerin primer kanat tüylerine nazaran daha uzundur. Örtü tüyleri ise primerlerden daima daha kısa olmaktadır. Yavaş tüylenme gösteren erkeklerde ise kuluçkadan çıkışta primer kanat tüyleri kısadır. Örtü tüyleri de ya primerler kadar veya daha uzun olacaktır. Bu özellikten faydalanılarak kuluçkahanelerde kuluçkadan çıkan civcivlerde hızlı bir şekilde cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Ancak yukarıda tanımlanan çiftleştirmenin çaprazı yapılırsa bu özellikten yararlanarak döllerde cinsiyet ayırımı yapılamayacaktır.

2. Tüy Rengine Göre Cinsiyet Ayrımı


Tavuklarda gümüşi renk geni (S) altın renk genine (s) dominanttır. Keza bu karakter cinsiyete bağlı ve çapraz kalıtım yolu izlemektedir. Bu özellikten yararlanılarak günlük civcivlerde cinsiyet ayırımının yapılması mümkün olabilmekte ve özellikle ticari bakımdan büyük ekonomik önemi olan bir uygulama olarak bilinmektedir.

Altın renk genini taşıyan bir erkek (ss), gümüşi renk genini taşıyan bir dişi (S-) ile çiftleştirildiğinde elde edilecek döllerde dişiler (s-) altın renkli, erkekler (Ss) ise gümüşi renkli olacaklardır. Bu Özelliğe göre günlük yaştaki civcivlerde kolayca cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Etlik piliç hatlarında da aynı kalıtım esasından yararlanılabilmektedir. Altın renk genini taşıyan bir erkek hat ile gümüşi renk genini taşıyan resesif beyaz bir dişi hattın çiftleştirilmesinden elde edilecek dişi civcivler kahverengi veya altın renkli, erkek civcivler de açık sarı veya beyaz renkli olacaklardır.

3. Ayak Rengine Göre Cinsiyet Ayrımı

Deri ve bacaklarda melanin pigmentinin oluşumuna engel olan ld geni, melanin pigmentinin oluşmasına imkan veren id genine dominanttır. Bu gen çifti cinsiyete bağlı bir kalıtım esası gösterir. Buna göre Id -‘ veya ‘Id id genotipli fertlerde bacak açık renkli olurken id id veya id - genotipli fertlerde bacak koyu renkli olacaktır. Bu amaçla koyu renkli bacaklı erkeklerle açık renkli bacaklı dişiler çiftleştirildiğinde erkekler açık renkli bacaklı olurken dişiler koyu renkli bacaklı olacaklardır. Ayak rengine göre yapılan cinsiyet ayırımında başarı yüksek olmadığından bu yöntem fazla kullanılmamaktadır

Yukarıda tanımlanan üç yöntem de çapraz kalıtım esasına dayanmaktadır. Aşağıda ise bu kalıtım dışında iki yöntem daha verilmiştir.

4. Doğal Otoseks


Kanatlılarda erkekler homogametik (XX), dişiler ise heterogametik (XY) olduğundan çubukluluk genini taşıyan bir ırk içerisinde yapılan çiftleştirmelerle civcivlerde cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Çubukluluk genini taşıyan Çubuklu Plymouth Rock ırkı, doğal otoseks olarak bilinen bu yönteme örnek olarak verilebilir. Çubukluluk dominant bir gen (B) ile belirlenmektedir. Bu gen cinsiyete bağlı olduğundan erkekler BB, dişiler ise B- genotipli olacaklardır. BB genotipli fertlerde (erkeklerde) çubuklar arası dişilere nazaran daha geniş olduğundan daha açık renkli görünmektedirler. Keza böyle bir çiftleştirmeden elde edilecek erkek civcivlerin başlarında dişi civcivlerinkine nazaran daha büyük bir beyaz leke görülecektir. Bu özellikten yararlanılarak günlük civcivlerde cinsiyet ayırımı mümkün olmaktadır.

5. Japon Yöntemi İle Cinsiyet Ayrımı


Yüksek ışık kaynağı altında civcivlerin gerisine bakılarak yapılan cinsiyet ayırım yöntemidir. Yetişmiş personele ihtiyaç duyar ve kullanılan işgücü önemli bir faktördür. Günlük civcivler karanlık bir odada 200-250 voltluk bir ışık altında gerilerine bakılarak incelenir. Kloakın karın bölgesine bastırılarak dışa çıkarılması ile erkek civcivlerde toplu iğne başı kadar bir penis çıkıntısı görülebilir. İyi yetişmiş bir seksör %96-98 isabetle civcivleri saatte 800-1200 adet ayırabilir.

Günlük civcivlerde cinsiyet ayrımında kullanılan diğer bir yöntem seksaskop adı verilen aletin kullanılmasıdır. Kloaka giren bir borunun yüksek ışık kaynağı ile aydınlatılarak cinsiyet organlarının ayrılması esasına dayanır. Japon yöntem ine göre daha kolay olmakla birlikte aletin kloaka girmesi ile daha fazla stres ve zayiat olmaktadır.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:35 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.