bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-09-2015, 05:25   #1 (permalink)
Avatar Yok
 
Face27 Sosyal Bilgiler 7.Sınıf İlkçağ Uygarlıkları

İlk Çağ Uygarlıkları nelerdir söyler misiniz?


BJK_HD isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 29-09-2015, 01:51   #2 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ

1.ÇİN MEDENİYETİ:

Sülalelerce yönetilir. Çin'de iki türlü mimari gelişmiştir. Askeri mimari (Çin şeddi) Dini mimari (Budist tapınakları). Çinicilik porselen seramik gibi sanatlar maden az olduğu için gelişmiştir. Matbaa kağıt barut pusula çini mürekkep ilk kez Çin'de bulunmuştur. Budizm Taoizm Kon-fiçyüs Maniheizm gibi dinler yaygındır. Çin'de tarih yazıcılığı gelişmiştir. Türkler hakkında ilk bil*giler Çin kaynaklarında mevcuttur.

2.HİNT MEDENİYETİ:

Hindistan'da güçlü bir devlet önemli bir medeniyet ve bir millet anlayışı oluşmamıştır. Sebepleri:
1. Çok değişik din dil ırk mezhep vs.'den insanların bulunması
2. İklimin çok sıcak olması
3. Kast sistemi (Dünyanın en katı sınıf farklılığı) Brahmanlar (din adamları) Kişatriyalar (asil*ler) Vaysiyalar (esnaf tüccar çiftçi) Südralar (köylüler işçiler; paryalar [köleler]).
Not:Hindistan'da Veda dini Brahmanizm Budizm Taoizm Konfiçyüs Mani Hinduizm gibi din*ler görülür.

3.İSKİT MEDENİYETİ (SAKA):

Önce Orta Asya'da görülen İskitler Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara gelerek yerleşmişlerdir. Atlı göçebe yaşamışlar hayvancılıkla uğraşmışlardır. Alper Tunga ve Şu adlı destanları vardır. Anadolu'ya kadar akınlarda bulunmuşlardır. Bilinen ilk Türk topluluğudur.

4.MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ:

* Güneydoğu Anadolu Toroslarından başlayarak Basra Körfezi'ne dökülen Fırat ile Dicle Ne*hirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir.
* Mezopotamya medeniyeti başta Anadolu Ege ve Mısır medeniyetleri olmak üzere birçok medeniyeti etkilemiştir.

A)SÜMERLER:

* Orta Asya kökenlidirler. M.Ö. 4000 yılında güney Mezopotamya'ya gelmişlerdir.
* Şehir devletleri halinde yaşamışlardır (Ur Uruk KİŞ Lagaş Nippur)
* Rahip - kral özelliği görülür.
* Çok tanrılı inanç vardır ahiret inançları zayıftır.
* Ziggurat denilen çok katlı çok amaçlı tapınakları vardır.
* M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını bulmuş ve tarihi çağları başlatmışlardır.
* Urgakina kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır. (Bilinen ilk hukuk devleti Sümerler).

* Kanunlar hafiftir ve fidye esası vardır.
* Gılgamış Yaratılış Tufan gibi dini nitelikli destanları vardır.
* Herkes askerdir.
* Taş olmadığı için kalıcı mimari eserleri yoktur.
* Astronomi takvim matematik gelişmiştir.

B)AKADLAR:

* Sami kökenlidirler.
* Akade adlı başkentleri vardır. (Tarihte bilinen ilk merkezi devlet veya imparatorluktur.)
* İlk düzenli ordu Akadlar'da görülür.
* Tarım gelişmiştir. Su kanalları yapmışlardır.
* Zafer anıtı ve Agade tapınakları mimari eserleridir.

C)BABİLLER:

* Sami kökenlidirler. Başkent Babillion'dur.
* Hammurabi kanunları ilk anayasa niteliğindeki kanunlardır.
* Daha serttir ve "kısas"a dayalıdır.
* Hammurabi kanunları Mezopotamya'nın Samileştirilmesini amaçlar.
* Rahip - kral özelliğine son vermiş ilk dünyevi devlet ilk mutlak krallığı kurmuştur.
* Yahudiler II. Babil devleti zamanında sürgün edilmiştir.
* Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi meşhurdur.

D)ASURLAR:

* Merkez Ninova'dır.
* Kuzey Mezopotamya'da kurulmuştur. Bölge tarıma elverişli olmadığı için ticaretle uğraşmış*lardır.
* Anadolu'nun içlerine kadar (Kayseri - Kültepe) gelmişler koloniler kurmuşlar ve burada çivi
yazılı tabletler bırakmışlardır.
* Anadolu'da tarihi çağları başlatan ve ilk yazıyı getiren Asurlar'dır.
* İlk sömürge imparatorluğudur.
* Asur kanunları çok sert ve vahşidir.
* İlk kütüphane Ninova'da kurulmuştur.

E)ELAMLAR:

Başkentleri Sus'tur. Sami kökenlidirler. Önemli bir varlık ortaya koyamamışlardır.

5.İRAN MEDENİYETİ :

* İran'da ilk Partlar sonra Medler yaşamıştır. MÖ 6. yy.da Persler Medler'i yıkmışlardır.
* Çok büyük bir imparatorluk kurmuşlardır (indus Nehri'nden Ege Denizi'ne Kafkaslar'dan Basra Körfezi'ne kadar)
* Ülkeyi "satraplık" denilen eyaletlere ayırmışlardır.
* Ticaret gelişmiştir. (Ticaret yolları üzerinde oldukları için)
* Tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.
* Zerdüştlük dini (ateşperest) hakimdir.
* Büyük İskender son vermiştir.

6.İBRANİ MEDENİYETİ:

* Sami kökenlidirler merkezleri Kudüs'tür.
* Dinleri Musevilik'tir (Milli bir din). Tanrılarına Yahova kitaplarına Tevrat denir.
* Bilinen ilk tek tanrılı dindir. Hz. Süleyman zamanında büyük bir devlet haline gelmişlerdir. Babiller zamanından başlayan sürgün hayatları birkaç bin yıl devam etmiştir.
* Hz. Süleyman Mabedi önemli eserlerindendir.

7.FENİKE MEDENİYETİ:

* Sami kökenlidirler.
* Kuruldukları bölge Lübnan çevresidir.
* Tarımdan ziyade denizcilik ve deniz ticaretinde gelişip koloniler kurmuşlardır.
* Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Sidon Biblos Sayda Sur)
* Kolonilerine sadece ekonomik amaçlarla gittikleri için uzun süre tutunamamışlardır.
* Alfabeyi (harf yazısı) ilk kez Fenikeliler bulmuştur. (Daha sonra İyon Yunan ve Romalılar geliştirmiş Lâtin Alfabesi oluşmuştur.)

8.MISIR MEDENİYETİ :

* Kapalı bir bölge olduğu ve toplumun tutuculuğundan dolayı çevreden fazla etkilenmemişler bu yüzden tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek toplumdur.
* Önceleri Nom (veya Nomos) denilen şehir devletleri vardır. Sonraları merkezi krallık gerçek*leşmiştir.
* Değişik hanedanlar yönetime hakimdir.
* Firavunlar tanrı - kral özelliği gösterirler. (Bu özelliklerinden dolayı hukuk sistemi gelişme*miştir.)

* Çok tanrılı dinler görülür.
* İlk vezirlik (kâtip) sistemi Mısırlılar'da görülür.
* Ahiret inancı kuvvetlidir. Bu nedenle mumyacılık ve anıt-mezar (piramit) yapımı gelişmiştir.
* Tıp eczacılık kimya matematik geometri takvim hiyeroglif (resim yazısı) gelişmiştir.
* M.Ö. 1280'de Hititler ile yaptıkları ve Suriye'yi paylaştıkları "Kadeş Antlaşması" bilinen ilk dostluk ve ittifak aynı zamanda ilk yazılı antlaşmadır.
* Keops Kefren önemli piramitlerdir.

9.ANADOLU MEDENİYETLERİ :

* Anadolu'da yontmataş dönemini aydınlatan ilk kalıntılar Antalya'da Karain ve Beldibi mağa*ralarında bulunmuştur.
* Cilalıtaş dönemini aydınlatan eserlere ise Konya-Çatalhöyük Burdur - Hacılar'da rastlanır.
* Önemli yerleşim yerleri olarak Kayseri - Kültepe Çanakkale - Truva Yozgat - Alişar sayı*labilir.

A)HİTİTLER (ETİLER):

* Anadolu medeniyetinin temelini oluştururlar.
* M.Ö. 2 bin yılında Anadolu'da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir.
* Şehir devletlerinden merkezi krallığa geçmişlerdir.
* Merkez Hattuşaştır. (Çorum - Boğazköy).
* Hükümdarlar rahip - kral özelliği gösterirler.
* Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.
* Soylulardan oluşan "Pankuş Meclisi" önemli kararların alınmasında etkilidir. (Meşrutiyet re*jiminin ilk örneği.)
* Çok tanrılı din vardır. Bu dönemde Anadolu'ya "Bin tanrı ili" denir. Ahiret inançları zayıftır.
* Aile hukuku gelişmiştir. (Medeni hukukun temelini atmışlar.)
* Çivi ve resim yazılarını kullanmışlardır. (Anadolu'da tarihi çağlar Asurİar'ın yazıyı getirmesi ile başlar.)
* Frigyalılar tarafından yıkılmışlardır.
* Anadolu'da demir çağını başlatmışlardır.
* Yıllıklar (Anal) tutmaları ile tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
* İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları önemli eserlerindendir.

B) FRİGYALILAR:

* Merkez Gordion'dur. (Ankara - Polatlı) Bir iç batı Anadolu medeniyetidir.
* Tarım çok önemli olduğu için tarıma dayalı cezalar çok ağırdır.
* Kuyumculuk önemli ticaret yolları üzerinde olmaları nedeniyle gelişmiştir.
* Müzik kaya mimarisi ve dokuma alanlarında ilerlemişlerdir. (Tapates adıyla bilinen halı ve kilimler)
* Kimmerler son vermiştir.
* Kibele tapmakları Midas'ın mezarı önemli eserleridir.

C) URARTULAR:

* Başkent Tu$pa (Van)'dır.
* Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. (Su kanalları yapmışlardır.)
* İlk barajları yapmışlardır.
* Ahiret inancı vardır.
* Madencilik gelişmiştir.
* Ev şeklinde mezarlar vardır.
* Medler ortadan kaldırmıştır.

D) LİDYALILAR:

* Sard merkezli bir Batı Anadolu medeniyetidir.
* Kral Yolu denilen Efes - Ninova arasındaki ticaret yolu Doğu - Batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasını sağlamıştır.
* İlk parayı kullanan Lidyalılar'dır. (M.Ö. 700)
* Paralı askerleri vardır. Orduya önem vermemeleri çabuk yıkılmalarında etkilidir.

E) İYONYALILAR(AKALAR):

* Akalar tarafından M.Ö.1200'de Batı Anadolu'da oluşturulan bir medeniyettir.
* Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (İzmir Efes Milet Foça)
* Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleş*meleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluştur*muşlardır.
* Koloniler kurmuşlar ve kolpnilerine yerleşme amacıyla gitmişlerdir.
* Şehir devletleri halinde yaşamaları bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce or*tamına zemin hazırlamıştır.
* Tıpta Hipokrat tarihte Heredot felsefe'de Diyojen matematikte Pisagor Tales gibi bilim adamları yetişmiştir.
* İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır.
* Persler tarafından iyonyalılar'a son verilmiştir.
* Mimaride İyon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek Efes harabeleri)
Türkiye'nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezler

10. EGE MEDENİYETLERİ:

A) GİRİT MEDENİYETİ:
* Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır.
* ilk denizciler Giritliler'dir.
* Mimaride gelişmişler çok katlı saraylar yapmışlardır. (Knossos).
* M.Ö.1400'lerde Aka(Miken) M.Ö. 1200'de Dor istilâsına uğramışlardır.

B)MİKEN MEDENİYETİ:

* M.Ö. 2000'de Akalar tarafından kurulmuştur.
* Savaşçı bir toplumdur.
* Mora yarımadası Yunanistan Girit ve Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir.
* Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.
* Kuyu mezarları önemli eserleridir.
* Boğazlar'm hakimiyeti için Truvalılar'la yaptıkları savaşlar(Truva Savaşları) meşhurdur.

C)YUNAN MEDENİYETİ:

* M.Ö.1200 yılında Dorlar tarafından kurulmuştur.
* "Polis" denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
* Atina Tebai Korint Sparta Larissa gibi şehir devletleri vardır.
* Polislerin başında "Tiran" denilen krallar vardır.
* Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Yerleşme amacıyla git*mişlerdir.)
* Başta Zeus olmak üzere Olimpos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur.
* Felsefede Aristo Eflatun edebiyatta Homeros (İlyada ve Odisse) tarihte Tukitides önemli bilim adamlarıdır.
* Alfabe ve takvime katkıda bulunmuşlardır.
* Atina'da sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon Solon ve Klistenes kanunları Atina'yı "demokrasinin beşiği".yapmıştır.

11. HELLEN MEDENİYETİ :

* Makedonyalı İskender iyonya şehir devletlerini Pers istilasından kurtarmak için M.Ö. 334 yı*lında Doğu (Asya) seferine çıkar.
Seferin Sonuçları:
1. Anadolu İran Mezopotamya ve Mısır ele geçirilerek Persler'e son verilmiştir.
2. Doğu ve batı kültürünün karışmasıyla "Hellenizm" doğmuştur.
3. Doğu - Batı ticareti ve kültürel etkileşimi artmıştır.
4. Önemli kültür ve ticaret merkezleri kurulmuştur (iskenderiye İskenderun)
5. Doğu'nun dini anlayışından etkilenilmiştir.(rahip-kral)
6. Hellenizm medeniyetinin doğmasında Yunan Anadolu İran Mezopotamya ve Mısır mede*niyetlerinin etkisi olmuştur.
7. Hellenizm Roma ve islâm medeniyetini etkilemiştir.
* İskender'in ölümünden sonra ülke Makedonya Asya ve Mısır krallıkları olmak üzere üçe ay*rılmıştır.
* Asya Krallığı'nm egemen olduğu Anadolu'da zamanla yeni krallıklar ortaya çıktı. (Biitanya Bergama Kapadokya ve Pontus krallıkları.)
· · Bergama'daki Zeus Tapınağı ve Asklepion Sağlık Merkezi önemli gelişmelerdendir.

12. ROMA MEDENİYETİ :

* Roma'da; krallık cumhuriyet ve imparatorluk devirleri görülür.
* Sınıf farklılıkları vardır. Patriciler (Asiller) Plepler (vatandaş) Köleler.
* Günümüz Avrupa hukukunun temelini 12 Levha Kanunları oluşturur.
* Lâtin Alfabesi ve Milâdi Takvim'e Son şeklini vermişlerdir.
* Lejyon denilen paralı disiplinli orduları vardır.
* Önceleri tarım yaygın iken Akdeniz havzasını ele geçirmeleri ile ticaret gelişmiştir. Kartaca ile yaklaşık yüzyıl süren Pön Savaşları yapılmıştır.
* Çok tanrılı inanç vardır.
* MS 313'te Milano Fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılmıştır.
* Çiçero (Hitabet) Titus Takitus (Tarih) önemli ilmi şahsiyetlerdir.
* İstanbul'da; Ayasofya Bozdoğan Kemeri Yerebatan Sarayı Çemberlitaş Ankara'da; Au*gustus Tapınağı Roma Hamamı Antalya'da; Aspendos Tiyatrosu Niğde'de Roma Havuzu gibi eserler bırakmışlar mimaride çok gelişmişlerdir.
* 395'te Kavimler Göçü sonucu Doğu - Batı diye ikiye ayrılmışlardır.
* 476'da Batı Roma 1453'te Doğu Roma yıkılmıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sosyal Bilgiler 7.Sınıf İlkçağ Uygarlıkları

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf İlkçağ Uygarlıkları konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
7. sınıf sosyal bilgiler sayfa "138-139"daki soru cevapları elif Soru Cevap 0 08-04-2013 10:00
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Klavuz Kitabı elif Soru Cevap 0 08-02-2013 03:26
İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler ile İlgili Test elif İlköğretim 0 10-06-2011 06:44
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları elif İlköğretim 0 10-06-2011 06:39

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:25 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats