bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-11-2010, 12:56   #1 (permalink)
 
´ λŋтiьioтiף ´ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Atatürk'ün milli eğitime verdiği önem

Büyük Önder Atatürk eğitim konusunda da büyük ve köklü değişimler öngörmüştür. Bu değişim eski düzenin köhnemiş çağdışı hurafelere dayanan eğitim sistemini; modern ilmi akılcı bir eğitim sistemine dönüştürmeyi amaçlamıştır. Kurtuluş Savaşı nı takip eden dönemde halkın okuma-yazma oranı %4 ten daha azdır. Kazanılan bağımsızlığı devam ettirebilmek ve medenileşmek için kültürlü bir halka ve eğitimli kadrolara ihtiyaç vardır. Osmanlı İmparatorluğu ndan miras kalan çağın icaplarına uyum sağlayamamış eğitim kurumlarıyla bu kültür hamlesi sağlanamayacaktır. Halkın bir an önce hızlı bir şekilde eğitilmesi ve cehaletten kurtarılması için gerekli çalışmalara başlanmalıydı. Bu amaçla kısa vadede milletin okuma yazma seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Öncelikli olarak ülkenin asıl unsuru olan köylü topluluğunun eğitimden uzak bırakılmasıyla oluşan cehaleti yok edip okuma yazma seviyesini yükseltmek için programlar hazırlanması; eğitim için lüzumlu olan ilk bilgilerin verilmesi ülke gelişimini karşılayacak ara eleman ihtiyacı için eğitim kurumlarının kurulması esas alınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde de maarife önem verilmiş; eğitim seviyesinin yükseltilmesi için zamanın hükümetlerince alınan tedbirler ya doğu ya da batı eğitim sistemlerinin tatbiki esas alındığı için başarılı olunamamıştır. Oysa Mustafa Kemal Atatürk her alan gibi eğitimin de milli olması gerekliliği üzerinde durarak Türk ün karakterine uygun zamanın icaplarıyla şekillenmiş bir milli eğitim programının hazırlanmasıyla işe başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu ndan miras alınan maarif sisteminde eğitim ve öğretim medreseler ve mahalli mektepler askeri okullar yabancı okullar ve bakanlık okulları arasında bölünmüştü. Bu karmaşık durum içerisinde Mustafa Kemal in şu sözleri Türk halkı için bir parola olmuştur:
Dünyada herşey için maddiyat için hayat için muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir fendir. Atatürk milli eğitimin nasıl bir nitelik taşıması gerektiğini de şu sözleriyle belirtmiştir: Bir milli eğitim programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve fıtri niteliklerimizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak milli ve tarihi seciyemize uygun bir kültür kastediyorum. Hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi maarif işleridir. Bu işlerde muvaffak olabilmek için öyle bir program takip etmeye mecburuz ki program milletimizin bugünkü haliyle sosyal hayati ihtiyacıyla çevrenin şartları ve asrın icaplarıyla tamamen mütenasip ve uygun olsun. Bunun için muazzam ve fakat hayali ve güç anlaşılır mütalaalardan tamamen vazgeçerek hakikati gören gözlerle bakmak ve el ile temas eylemek lazımdır...

Asırlardan beri milletimizi idare eden hükümetler maarifi genelleştirme arzusunu göstere gelmişlerdir. Ancak bu arzularına ulaşmak için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıklarından netice milletin bilgisizlikten kurtulamaması sonucuna varmıştır. Bu hazin hakikat karşısında bizim takibe mecbur olduğumuz maarif siyasetimizin esas hatları şöyle olmalıdır: Demiştim ki; bu memleketin ilk sahibi ve topluluğumuzun esas unsuru köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne kadar maarif nurundan mahrum bırakılmıştır. Binaenaleyh bizim takip edeceğimiz maarif siyasetinin temeli evvela mevcut cehaleti yok etmektir. Teferruata girmekten sakınarak bu fikrimi birkaç kelime ile açıklamak için diyebilirim ki mutlaka umum köylüye okumak yazmak ve vatanını milletini dinini dünyasını tanıtacak kadar coğrafi tarihi dini ve ahlaki malumat vermek ve dört işlemi öğretmek maarif programımızın ilk hedefidir...Bir taraftan bilgisizliği yok etmeye uğraşırken bir taraftan da memleket evladının sosyal ve iktisadi hayatta fiilen etkili ve faydalı kılabilmek için zorunlu olan iptidai bilgileri pratik bir tarzda vermek maarif yönetimimizin esasını teşkil etmektedir.
Bu ifadelerde de görüldüğü gibi Atatürk çağını aşan bir eğitim anlayışına sahiptir. Ezberden uzak olan gereksiz bilgileri içermeyen faydalı ve pratik bilgilerle çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu anlayış; günümüzün modern eğitim uygulamalarıyla örtüşmektedir. Ancak bu eğitim hamlesini gerçekleştirmek o kadar kolay olmamıştır. Dağınık eğitim yapılanmasını tek bir çatı altında toplamak müfredat hazırlamak dil problemini çözmek okul inşa etmek gibi büyük sorunlar kısa sürede kademeli olarak çözülmüştür. Büyük Önder eğitimde yapılan büyük devrimin ilk hamlesi olarak eğitimde birliği sağlayacak kanunun hazırlanmasını sağlamıştır.

* Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu medrese-okul kurumlarıyla ikiye bölünmüş olan eğitim sistemini tek bir çatı altında toplamak ve bir müfredat birliği sağlamak amacını taşıyordu. Kuruldukları dönemden itibaren önemli bir görevi yerine getiren medreseler özellikle son dönemlerde ehil olmayan kişilerin eline geçmiş esas amaçları ilim olmayan kişiler tarafından farklı amaçlar için kullanılır olmuşlardır. Kendilerini İslam dininin arkasına gizleyerek karanlık amaçlar güden bu kişiler bu kurumları da hedef haline getirmişlerdir. Halbuki medreselerin kuruluş amacı aydın bilim adamı yetiştirmek olmuştur. Nitekim bu kurumlardan Zembilli Ali Efendi Ali Kuşçu Hoca Paşa gibi tanınmış bilim adamları çıkmıştır. 18.yy da başlayan bozulma sonucunda medreseler işlevini ve niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Atatürk bu kurumların aydınlık nesiller yetiştirme ülküsünden uzaklaştıklarını görmüş ve bu kanunla eğitim üzerinde bir denetim mekanizması kurulmasını sağlamıştır.

Mustafa Kemal bu konudaki düşüncelerini 3 Şubat 1923 teki İzmir Nutku nda şu ifadeleriyle açıklamıştır:
Bizde en ziyade göze çarpan bir nokta vardır ki o da herkesin bu gibi meselelere temastan içtinabıdır (kaçınmalarıdır). Medreseler ne olacak? Evkaf ne olacak? Dediğimiz zaman derhal bir mukavemete maruz kalırsınız. Bu mukavemeti yapanların ne hak ve salahiyetle yaptıklarını sormak lazımdır. Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Bir dinin tabii olması için akla fenne ilme ve mantığa tetabuk(uygun olması) etmesi lazımdır... Milletimizin memleketimizin irfan yurtları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın ve erkek aynı surette oradan çıkmalıdır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 tarihinde bu mantık çerçevesinde kabul edilmiş laik bir eğitim sistemine geçilmesiyle medreselerin görevi sona ermiştir. 3 Mart 1924 tarihli Şer iye ve Evkaf Vekaletleri nin kaldırılmasına dair kanunla da okul ve medreselere ayrılan bütçe Milli Eğitim Bakanlığı na devredilmiştir. Bu çerçevede eğitim birliği sağlanmış okulların idaresi müfredatı ve denetimi tek bir bakanlığın kontrolüne geçmiştir. 2 Mart 1926 da Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun düzenlenmiş böylece devletin izni olmadan hiçbir okulun açılmayacağı kanunla belirlenmiştir. Aynı kanunla okullarda okutulacak derslerin konuları belirlenmiş zamanın icaplarına uymayan dersler müfredat programlarından çıkarılmıştır.
Atatürk başlattığı büyük eğitim seferberliğiyle her türlü imkanı kullanarak halkın cehaleti yenmesi için uğraşmıştır. Yeni kadrolar kurslar yeni okullar ve dersliklerle devam eden eğitim seferberliği kısa sürede olumlu sonuçlar vermiştir. Okuma yazma oranı artmış cahillik sebebiyle okula yollanmayan kız öğrenciler eğitilmeye başlanmış üniversiteye giden öğrenci sayısı büyük bir artış göstermiştir.

Sonuç olarak eğitimde yapılan büyük devrim sayesinde modern aydın fertler yetiştirmenin yolu açılmış vatandaşların büyük bir bölümüne okuma-yazma ve temel eğitim verilmesi sağlanmış ekonomik alanda faydalı olacak bilgiler öğretilmiştir.


´ λŋтiьioтiף ´ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
elif gülen (28-12-2013)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürk'ün milli eğitime verdiği önem

Atatürk'ün milli eğitime verdiği önem konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: atatürkün milli kültüre verdiği önem, mustafa kemal paşa türk milleti için nasıl bir eğitim öngörmektedir, atatürkün eğitime verdiği önem kısaca, atatürk ün milli eğitime verdiği önem, atatürk ün türk milli eğitimine verdiği önem, atatürkün eğitime verdiği önem kısa yazı, atatürkün eğitime verdiği önem, kısaca atatürkün eğitime verdiği önem, atatürk türk milleti için nasıl bir eğitim öngörmektedir, atatürkün eğitime verdiği önem kısa, atatürkün eğitime verdiği önem kısaca yazı, mustafa kemal türk milleti için nasıl bir eğitim öngörmektedir, mustafa kemal paşatürk milleti için nasıl bir, atatürk ün milli eğitime verdiği önem kısaca,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürk'ün Milli Kültüre Verdiği Önem... daywest Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk 12 17-05-2016 08:45
Atatürk'ün bilime verdiği önem ´ λŋтiьioтiף ´ Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk 3 02-11-2014 12:44
Atatürk'ün Geometriye verdiği önem Bkmlyz Hayatı, Anıları ve Eserleri 0 15-05-2008 02:57
Atatürk'ün insan hak ve hürriyete verdiği önem Bkmlyz Hayatı, Anıları ve Eserleri 0 15-05-2008 02:56
Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem Bkmlyz Hayatı, Anıları ve Eserleri 0 15-05-2008 02:54

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:08 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats