bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 12-12-2010, 05:10   #1 (permalink)
 
´ λŋтiьioтiף ´ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Verimli Ders Çalışma

Ana baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi onların "derslerine çok çalışıp başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca
başarısızlığın nedeni "yeterince çalışmamak" olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan "Bilinçsizce çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır.
Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler olumsuz alışkanlıklar atılıncaya olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI NELERDİR?
I- AMAÇLARINIZI BELİRLEYİNİZ
Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçlar bir problemin çözümünü öğrenmek bir yazıdaki ana düşünceyi bulabilmek vs. olabilir. Bunları iyi belirleyerek çalışmaya başlayan kişiler bu yakın amaçlara ulaşa ulaşa sınıfını geçmek okulunu bitirmek ve sınavı kazanmak biçiminde özetlenen uzaktaki amaçlarına da ulaşmaktadırlar.

II- PLANLI ÇALIŞINIZ
Birden çok iş ya da ders üzerinde aynı günde çalışmanız gerektiğinde hangisinden işe başlayacağınızı bilemediğiniz ya da çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz anlar oluyor mu? Bu soruya yanıtınız "evet" ise sizin planlı çalışmayı bilmediğinizi kolayca söyleyebiliriz. Bu tür bir durumla yani aynı zamanda birden çok dersi çalışmayla yüz yüze geldiğinizde dersler-den her birinin üzerinizde yarattığı ruhsal baskı bunlardan herhangi birine kendinizi tümüyle vermenizi engelleyerek ve verimsiz biçimde işlerden birini bırakıp ötekine atılmanıza neden olacaktır.
Bu tür kararsızlık ve karışıklık ancak hangi dersi ne zaman yapacağınızı belirli bir sıraya koymakla yani "Karar Vermekle" ortadan kalkar. İşte çalışmada plan; "nasıl" "ne zaman" ve "nerede" çalışacağınıza karar vermek demektir.
Öğrenciler günlük ve haftalık bölümleri de olan aylık çalışma planlarında;
1- Hangi derslere haftanın hangi günleri çalışacaklarını
2- Geçmiş konuların tekrarına ne zaman yer vereceklerini
3- Sınav tarihlerini
4- Hazırlayacakları ödevlerin neler olduğunu ve zamanını
5- Planlarına aldıkları ancak çeşitli nedenlerden ötürü zamanında yapamadıkları çalışmalarını ne zaman tamamlayacaklarını
6- Dinlenme müzik dinleme televizyon izleme spor yapma sinema ve tiyatroya gitme gibi ders dışı etkinliklere ne zaman yer vereceklerini göstermelidirler.
Günlük çalışma çizelgelerinde; okulda geçen saatler ders çalışma eğlenme dinlenme ev işlerine yardım ve uyku saatleri gösterilmiş olmalıdır.
Çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hisseden öğrenci çalışma saatlerini yanlış seçmiş demektir. Beklemeden günlük çalışma çizelgesinde gerekli değişikliği yap-malıdır.

III- ZAMANI VERİMLİ KULLANINIZ
Öğrenciler bedensel zihinsel duygusal yapıları ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi bir başka öğrenci zor öğrenebilir. Bir başka öğrenciyse çabuk yorulabilir ya da çalışmak istemeyebilir. Bu nedenle bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır.
Bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır.
Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da za-man ayrılmalıdır. Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır.

IV- VERİMİ AZALTICI ETKENLERİ ORTADAN KALDIRINIZ
Çalışmaya başlamadan önce yorgunluk uykusuzluk ağrı sızı elem duygusu korku öf-ke aşırı kaygı fazla heyecan endişe açlık aşırı tokluk aile dertleri normalin altında ve üs-tündeki fiziki şartlar (çok sıcak çok soğuk gibi) acelecilik telaş araç ve gereç noksanlığı gibi etkenlerin elden geldiğince giderilmesi gerekir.

V- UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI SEÇİNİZ
Çalışma yerinin seçimi çok önemlidir. Çalışma yeri derli toplu yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı ayrıca ışık ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalıdır.
Yatakta koltukta ve divanda uzanarak çalışmak dikkatin toplanmasını güçleştirecek öğ-rencinin çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.

VI- DİKKATİNİZİ UYANIK TUTUNUZ
İnsanda dikkat her an vardır önemli olan bunun çalışılan konu üzerinde toplanabilmesidir. Sevilen ve ilgi duyulan bir konu dikkatin uyanık tutulmasına yardım eder. Daima belirli yerler-de çalışmak gürültünün bulunmadığı ortamlarda çalışmak sandalyede oturarak çalışmak masada gerekli araçlar dışında başka şeyler bulundurmamak çalışma yerini 18-20 derece sıcaklıkta tutmak işleri sıraya koymak işleri bitirmede kendinizle yarış kararı almak her seferinde bir çeşit işle çalışmak dikkatin dağılmasını önleyici yöntemlerdir.

VII- DERSE HAZIRLIKLI GELİNİZ
Başarılı olmanın yollarından biri de derslerin işlenmesine etkin olarak katılmaktır. Derslerde sürekli edilgin durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur. Öğrenciler okula gelmeden önce o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler. Bu sayede hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar.
Gerek işlenecek konulara hazırlanırken gerekse işlenen konular gözden geçirilirken anlamakta zorluk çekilen yerler belirlenmeli bu konularla ilgili sorular hazırlanıp derste öğretme-ne sorulmalıdır. Öğretmenlerin derse hazırlıklı gelen soru soran derse kalkan öğrencileri da-ha çok sevdikleri de unutulmamalıdır.

VIII- NOT TUTUNUZ
Öğrencilerin büyük bir kısmı not tutma tekniğini bilmemektedir.
Not tutarken;
1- Anlatılanlar öğretmenin ağzından çıktığı gibi değil anlaşıldığı gibi yazılmalıdır.
2- Öğretmenin anlattığı konunun ana fikri ve anlamları kavranıncaya kadar beklenilmelidir.
3- Zamanın çoğu yazmakla değil dinlemekle fikirleri kavramaya çalışmakla geçmelidir.
4- Konu; grafik şekil istatistik vb. bilgilere dayalı olarak anlatılıyorsa notlar arasına bunlarda alınmalıdır.
5- Önemli fikir ve paragrafların aynen yazılmasında fayda vardır.
6- Yazıların düzgün ve okunaklı olmasına önem verilmelidir. Önce müsvette yapma sonra temize çekilme yoluna gidilmelidir.

IX- ARAÇ - GEREÇ VE KAYNAKLARDAN YARARLANINIZ
Öğrenci herhangi bir konunun öğrenilmesinde basılı araçlara ne kadar baş vurursa öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir.
Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

X- VERİMLİ OKUYUNUZ
Okuma öğrenmenin en temel yoludur. Öğrenmede hızlı okuma önemli ve gereklidir. Hızlı okumayla hem okunanlar daha iyi anlaşılır hem de zamandan kazanılır. Okuma hızı lise öğrencileri için yaklaşık 200 - 250 sözcüktür. Bu hız okunulan yazının niteliğine ve okumanın amacına göre ayarlanmalıdır. Vakit geçirmek amacıyla bir hikaye veya roman okurken okuma hızı oldukça yüksek olabilir. Ama okuma yorum yapma eleştirme özet çıkarmak için yapılıyorsa okuma hızı yavaş olmalıdır.
Hızlı okumanın en önemli yolu sesiz okumadır. Sessiz okuma hızı arttırdığı gibi anlamayı da kolaylaştırır. Hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanabilmek için bol bol okuma çalışmaları yapılmalıdır. Önce gazete öykü ve roman gibi şeylerle işe başlamalı giderek boş zamanları okuyarak değerlendirme alışkanlığı kazanılmalıdır.

XI-ARALIKLI TEKRARLAR YAPARAK UNUTMAYI ÖNLEYİNİZ
Öğrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri öğrenilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir.
Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır.
Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.
Başarı dileklerimizle.

İNANÇ BAŞARININ NERESİNDE Başarı deyince hepimizin aklına bir tanım gelir. Başarı üzerinde en çok tanım yapılabilen ender kelimelerden biridir belki de... Sevgi gibi aşk gibi. Laiklik gibi demokrasi gibi. Ama kesin olan ve bütün tanımlarda ortak bir nokta vardır ki başarı; mutluluk vericidir. Ve herkes bireyler başarmak ister.
Itanry David Thoreu bir yerde şöyle demektedir; “İnsanlar başarmak için doğarlar başarısızlık için değil.” Peki sizce başarının kaynağı nedir?! Yoksa başarılar birer şanstan başka bir şey değil midir. Earl wilson da öyle diyor! “Başarı mı dedin? Başarı tamamıyla şansa bağlıdır! İnanmazsan başarısız insana sor.” Başarı ve İnanç Şüphesiz ki dini ya da diğer bir takım inançların da başarıya etkisi vardır. Fakat biz burada kişinin başarabileceğine olan inancından başka bir ifadeyle kendine olan inancından bahsedeceğiz.
Çoğunluk başarıya inancın başarının yarısı olduğunu söyler. Bence başarıya inanç başarının yarısından daha fazladır. Başarabileceğine inan kişi; fikirler üretir mazeret değil. Çözümler sunar problem değil. Nasıl yapacağını düşünür niçin yapamayacağını değil. O şartların oluşmasını beklemez şartları oluşturmaya çalışır. Fırsatları engel gibi değil engelleri fırsat gibi görür. O bardağın dolu kısmını görür boş kısmını değil. Bir köpeğin leşine değil güzel dişlerine bakar.
Onun için her şey bir şey ifade eder. O tereddüt çamuruna batmaz girişimcidir. C. Lınk’in dediği gibi; “Kendini yetersiz gören insan tereddüt içinde beklerken girişimci insan hata yapmaktan korkmadığından daha üstün hale gelir.” Hokuz Pokuz!... Tabii ki kuru bir inanç başarılı olmak için yeterli değildir. Dil “Ben yapabilirim.” Derken içinizden bir ses “Hadi canım sen de!” dememelidir. İnsan her şeyiyle başarabileceğine inanmalıdır.
Ayrıca inanmak bir sihirli değnek değildir. İnanmak bir kıvılcım; bir ateşlemedir. Uzaya fırlatılmak üzere bir roket düşünün. Onu fırlatmak için önce roketi ateşlemelisiniz. Sadece ateşlemekle roketi uçuramazsınız ama ateşlemeden de uçuramazsınız. Tabii ki roketin uçmasını sağlayan diğer pek çok sistemler topluluğu vardır. Fakat bu sistemleri roketi ateşlemeden çalıştıramazsınız. Veya bir arabayı yürütmeniz için kontağı çevirmeli ve motoru ateşlemelisiniz. İşte inanç da harekete geçmeniz için sizi ateşleyen bir kıvılcımdır.
“Evet başarmak için inanmalısınız.” Vazgeçmeme ve İnanç Yurtdışında alanlarında üstün başarıyı yakalamış insanlarla yapılan bir araştırmaya göre; bu başarılarının altında yatan en büyük etkenin “vazgeçmemeleri” olduğu tespit edilmiştir. Evet başarısızlıklardan yılmama ve vazgeçmeme. Aynen sular gibi...”Mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır.” Peki biz nelerden vazgeçmeyiz ya da vazgeçmememizin altında ne yatar?! “Kendini adamak” evet vazgeçmemenin altında kendini adamak yatmaktadır.
Eğer bir insan kendini herhangi bir işe adamışsa her şeyiyle o işe endeksleşecek ve bütün yetenekleriyle o işe konsantre olacaktır. Dolayısıyla vazgeçmeyecektir çünkü o her şeyiyle kendini adamış ve yolunun kara sevdalısı olmuştur. Peki öyleyse tekrar soruyorum. Hangimiz inanmadığımız bir işe bir amaca bir hedefe ya da bir davaya kendini adar!? “Aslında ben terfi edebilecek birisi değilim ama! Pazar payımızı genişletmek çok zor ama neyse! Aslında ben iyi bir yönetici ya da başarılı bir iş adamı olamam! Dershaneye gidiyorum ama üniversiteyi kazanacağımı sanmıyorum!” gibi inancın olmadığı cümleleri sarf ederek hedeflerinize konsantre olabilir misiniz?! Böylesi düşünceler sizi harekete geçirebilir mi?! Öyleyse vazgeçmemek için inanmalısınız kendinizi adayabilmeniz için inanmalısınız ve kısaca; başarmak için inanmalısınız!..


alıntıdır

Konu ´ λŋтiьioтiף ´ tarafından (12-12-2010 Saat 05:14 ) değiştirilmiştir..
´ λŋтiьioтiף ´ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
Я (13-12-2010)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Verimli Ders Çalışma

Verimli Ders Çalışma konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Verimli ders çalışma yöntemleri nelerdir? ´ λŋтiьioтiף ´ Soru Cevap 2 10-01-2013 09:41
En Verimli inek mormavi Karikatürler 1 20-11-2010 03:16
Buzdolabiniz Verimli Sogutmuyorsa mormavi Faydalı Bilgiler, Püf Noktalar 0 04-05-2010 12:08
İnsan Vücudunun En Verimli Saatleri elif Sağlığımız 0 27-09-2009 06:48
20 derece sıcaklık insanı verimli kılar! Bakımlı Kadın Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 28-08-2008 03:00

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:55 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.