bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-10-2011, 11:23   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sosyal ve Ekonomik Haklarımız ve Ödevlerimiz Nelerdir?

Sosyal ve Ekonomik Haklarımız ve Ödevlerimiz Nelerdir?

·Ailenin korunması: Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (Madde: 41)
·Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi: Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. (Madde: 42)
·Çalışma ve sözleşme hürriyeti: Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. (Madde: 48)
·Çalışma hakkı ve ödevi: Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. (Madde: 49)
·Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Madde: 50)
·Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. (Madde: 51)
·Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. (Madde: 53)
·Grev hakkı ve lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. (Madde: 54)
·Ücrette adalet sağlanması: Ücret emeğin karşılığıdır. (Madde: 55)
·Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Madde: 56)
·Sosyal güvenlik hakkı: Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. (Madde: 60)
1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
·Türk vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
·Seçme seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları: Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
·Parti kurma partilere girme ve partilerden ayrılma: Vatandaşlar siyasî parti kurma usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
·Kamu hizmetlerine girme hakkı: Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
·Vatan hizmeti: Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
·Vergi ödevi: Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
·Dilekçe hakkı: Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
Ümitnaz (09-10-2014)

Alt 05-12-2012, 02:59   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok güzel


 

Alt 29-09-2014, 05:49   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face21 :D

Çok teşekkürler çok yardımcı oldun allahda sana yardımcı olsun


 
Alt 09-10-2014, 05:11   #4 (permalink)
Avatar Yok
 
Standart


cok guzel olmuş ellerinize sağlık


Ümitnaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 09-10-2014, 05:14   #5 (permalink)
Avatar Yok
 
Standart

sağ olun ama cok lazım oldu


Ümitnaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 09-10-2014, 10:16   #6 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

güzel ama öğretmen çok istiyor


 
Alt 01-11-2014, 02:50   #7 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

ıdare eder ya ama saolun


 
Alt 09-11-2014, 11:22   #8 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

1982 ANAYASASINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

1982 Anayasası bir başlangıç ile yedi kısımdan oluşmaktadır. Temel Hak ve Hürriyetler ile ilgili bölüm anayasamızın ikinci kısmında düzenlenmiştir.

İkinci kısım dört bölümden oluşur;

I.Bölüm (madde:12-16): Temel Hak ve Ödevlere ilişkin genel hükümleri içerir.

II.Bölüm (madde:17-40): Kişinin Hak ve Ödevlerine ilişkin düzenlemeleri içerir.

III.Bölüm (madde:41-65): Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlere ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

IV.Bölüm (madde:66-74): Siyasi Haklar ve Ödevlere ilişkin düzenlemeleri içerir.

1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği Nedir?

Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. (Madde: 12)

1982 Anayasasında Kişinin Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

·Kişinin dokunulmazlığı maddî ve manevî varlığı: Herkes yaşama maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Madde: 17)

·Zorla çalıştırma yasağı: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18)

·Kişi hürriyeti ve güvenliği: Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19)

·Özel hayatın gizliliği: Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde: 20)

·Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21)

·Haberleşme hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 22)

·Yerleşme ve seyahat hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 23)

·Din ve vicdan hürriyeti; Herkes vicdan dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (madde: 24)

·Düşünce ve kanaat hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. (Madde: 25)

·Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaatlerini söz yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (Madde: 26)

·Bilim ve sanat hürriyeti: Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. (Madde: 27)

·Basın hürriyeti: Basın hürdür sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 28)

·Süreli ve süresiz yayın hakkı: Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 29)

·Basın araçlarının korunması: Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. (Madde: 30)

·Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı: Kişiler ve siyasî partiler kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. (Madde: 31)

·Düzeltme ve cevap hakkı: Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. (Madde: 32)

·Dernek kurma hürriyeti: Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. (Madde: 33)

·Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (Madde: 34)

·Mülkiyet hakkı: Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. (Madde: 35)

·Hak arama hürriyeti: Herkes meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. (Madde: 36)

·Kanunî hâkim güvencesi: Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. (Madde: 37)

·Suç ve cezalara ilişkin esaslar: Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. (Madde: 38)

·İspat hakkı: Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. (Madde: 39)

·Temel hak ve hürriyetlerin korunması: Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Madde: 40)

1982 Anayasasına Göre Kişinin Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

·Ailenin korunması: Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (Madde: 41)

·Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi: Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. (Madde: 42)

·Çalışma ve sözleşme hürriyeti: Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. (Madde: 48)

·Çalışma hakkı ve ödevi: Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. (Madde: 49)

·Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Madde: 50)

·Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. (Madde: 51)

·Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. (Madde: 53)

·Grev hakkı ve lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. (Madde: 54)

·Ücrette adalet sağlanması: Ücret emeğin karşılığıdır. (Madde: 55)

·Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Madde: 56)

·Sosyal güvenlik hakkı: Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. (Madde: 60)

1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

·Türk vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)

·Seçme seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları: Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)

·Parti kurma partilere girme ve partilerden ayrılma: Vatandaşlar siyasî parti kurma usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)

·Kamu hizmetlerine girme hakkı: Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)

·Vatan hizmeti: Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)

·Vergi ödevi: Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)

·Dilekçe hakkı: Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)

1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler Nasıl Sınırlandırılır?

Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar Anayasanın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. (Madde: 13)

1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler Kötüye Kullanabilir mi?

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.(Madde: 14)

1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler Durdurulabilir mi?

Savaş seferberlik sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. (Madde: 15)


 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sosyal ve Ekonomik Haklarımız ve Ödevlerimiz Nelerdir?

Sosyal ve Ekonomik Haklarımız ve Ödevlerimiz Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sosyal ve ekonomik haklar, sosyal ve ekonomik haklar nelerdir, ekonomik haklar nelerdir, ekonomik haklarımız nelerdir, sosyal ve ekonomik haklarımız, sosyal ekonomik haklar, sosyal ve ekonomik haklarımız nelerdir, sosyal ekonomik haklar nelerdir, ekonomik ve sosyal haklar nelerdir, sosyal ve ekonomik haklar nedir, ekonomik ve sosyal haklar, ekonomik haklarımız, ekonomik ve sosyal haklarımız nelerdir, sosyal ve ekonomik haklar neler, haklarımız nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İşten Çıkarılma Durumundaki Kanuni Haklarımız Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 1 03-12-2013 11:19
Türkiye'nin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 05:10
Temel Haklarımız Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 0 27-02-2011 06:01
Nüfus Dağılışını Etkileyen Beşeri ve Ekonomik faktörler Nelerdir? elif Coğrafya 0 04-02-2011 04:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:10 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats