bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-10-2011, 02:21   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Face18 ölen babamın ssk emekli maaşından yararlanabilir miyim?

benim babam öldü ssk dan emekli ve annem babamın maaşını alıyor bnde babamın maaşından yararlanabilirmiyim?
 

Alt 11-10-2011, 04:13   #2 (permalink)
 
incitanesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

18 yaş altındaysan yada eşinden boşanmış dul isen alabiliyorsun diye biliyorum ama ne kadar doğru bilemiycem
Hatta bu maaşı almak için eşinden anlaşmalı boşananlar bile var
incitanesi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 11-10-2011, 08:16   #3 (permalink)
 
sahranil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

evet dul olanlar alabiliyor bekarlarda kızlar evlenene kadar erkekler okuyana kadar
ve bekar kızlar evlenince çeyiz parası bile veriyor devlet
sahranil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 12-10-2011, 01:01   #4 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır ?

° Malullük veya yaşlılık aylığı almakta

° Toplam olarak 1800 gün prim ödemiş durumda

° En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.
Kimler Hak Sahibidir ?

Hak sahibi sigortalının eşi çocukları ile ana ve babasıdır.

Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir.

Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi öğrenci değilse 18 orta öğrenim yapılması halinde 20 yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır.

Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.

Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır ?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.

Söz konusu belgeye hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyumluk ilamının eklenmesi gerekir.

Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar ?

Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyorsa bağlanacak ölüm aylıkları borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar.

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
SSKB Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)
Tarih : 05/01/2007
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-458
Konu : Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları.

G E N E L G E
12-160.EK
Bilindiği üzere 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendinin “… veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün…” ibaresinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 18/10/2005 tarih 2001/479 Esas 2005/1 sayılı Kararına göre 18/10/2006 tarihinden sonra ölen ve 5 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 900 gün ile 1800 gün arasında prim ödeyen sigortalıların hak sahiplerine ortalama 180 gün üzerinden ölüm aylığı bağlama imkanı kalmamıştır.

16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5561 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) ve 2925 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bentleri yeniden düzenlenerek; ölüm aylığı bağlanmasında 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı getirilmiş 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile de 18/10/2006 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine müracaatları halinde söz konusu şartlarla aylık bağlanmasına imkan sağlanmıştır.

5561 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunların ölüm aylığına hak kazanma koşulları ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- 18/10/2006 TARİHİNDEN SONRA ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 18/10/2006 (dahil) tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasında 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranacaktır.

2- Kanunda sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunun aynı anda yerine getirilmesi öngörüldüğünden 5 yıllık sigortalılık süresi olmadığı halde 900 gün veya daha fazla gün sayısı olan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmayacaktır.

3- Kanunla ölüm sigortasında sigortalılık süresinin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden sigortalılık süresi 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süre olup sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde sigortalılık süresini geriye götüren borçlanma hizmet birleştirmesi ve diğer hususlar dikkate alınacaktır.

4- 5561 sayılı Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendine göre ölüm aylığı sigortalı son defa özel sektöre ait bir işyerinde çalışmış ise ölüm tarihini ölüm tarihinden sonra hak sahibi olma niteliğinin kazanılması halinde bu niteliğin hak kazanıldığı tarihi takip eden ayın “1”i son defa kamu sektörüne ait bir işyerinde çalışmış ise bu tarihleri takip eden ayın “15”inden itibaren başlatılacaktır. Ölüm tarihinden itibaren beş yıl sonra hak sahiplerinin aylık talebinde bulunmaları halinde 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre söz konusu süre zaman aşımına uğrayacağından ölüm aylığı aylık bağlanmasına ilişkin yazılı istek tarihini izleyen aybaşından (özel sektör için ayın “1”i kamu sektörü için ayın “15”i) geçerli olmak üzere bağlanacaktır.

B- 18/10/2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine Kanunda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır.

2- Geçici 93’üncü maddeye göre ölüm aylığının bağlanmasında 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre zaman aşımı süresinin tespiti 18/10/2006 tarihi itibariyle yapılacak sigortalının ölüm tarihi dikkate alınmayacaktır.

3- Sigortalının sağlığında kendisine ölümünde ise hak sahiplerine toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş hizmetler diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetler ve borçlanılacak hizmetler toplanarak 5561 sayılı Kanunla getirilen şartlara göre aylık bağlanmasına yeterli olması halinde ölüm aylığı borçlanma veya ihya tutarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Bu durumda Genel Müdürlüğümüzde bulunan toptan ödeme dosyası istenerek cari usullere göre ihya ve aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR
1- Ölüm tarihi 01/01/1982 tarihinden önce olanların ölüm aylığı bağlama işlemleri bilgisayar programları aracılığıyla yapılamadığından bu tarihten önce ölen sigortalılar için Geçici 93’üncü maddeye göre aylık bağlama işlemleri manuel olarak hesaplanıp “OD00” “4. Ölüm İşlemleri” “3. Aktif Ölüm Kontrolsüz Giriş İşlemleri” menüleri kullanılmak suretiyle bilgisayara aktarılacaktır. Ayrıca söz konusu maddeye göre yapılan aylık bağlama işlemlerinde “Yasa Maddesi” bölümüne “Geçici 93’üncü madde” yazılacaktır.

2- 2925 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağlanmayan sigortalılar hakkında da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Birol AYDEMİR
Kurum Başkanı V.

Kaynak : T.C Sosyal Güvenlik Kurumu

enkisa.net
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 29-11-2011, 01:39   #5 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

27 yaşında üniversite ögrencisiyim. evliyim.babam vefat etti emekli.onun üzerinde sigortalı olabilir yada maaş alabilirmiyim
 
Alt 29-11-2011, 09:36   #6 (permalink)
 
sahranil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

ama evlisin olmaz
sahranil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 28-03-2012, 06:36   #7 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

eşimden ssk dul maaşı alıyorum ölen babamın ssk maaşınıda albilirmiyim
 
Alt 26-04-2012, 11:19   #8 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

eşimden ssk dul aylıgı alıyorum ssk emeklisi babam öldü maaşından alabilirmiyim
 
Alt 28-06-2012, 05:09   #9 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

ölen babamın maasını almak ıçın neler yapmalıyım
 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


ölen babamın ssk emekli maaşından yararlanabilir miyim?

ölen babamın ssk emekli maaşından yararlanabilir miyim? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ssk ölen babanın maaşı, babanın emekli maaşından yararlanma, baba öldükten sonra emekli maaşı, ölen babanın emekli maaşı, babam öldü emekli maaşını alabilir miyim, ölmüş babanın emekli maaşı, ölen babanin emekli maaşi, babamın maaşını almak için ne yapmalıyım, vefat eden babanın emekli maaşı, babamın emekli maaşını nasıl alabilirim, vefat eden ssk emeklisi, ölen babanın emekli maaşını kimler alabilir, ölen babadan emekli maaşı, babam öldü ssk, ölen babamın emekli maaşını nasıl alabilirim,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Babamın Penguenleri nimlahza Sinema ve Tiyatro 0 13-09-2011 10:47
İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir? elif Kadın ve Hukuk 0 08-03-2011 04:10
Genç Yaşta Ölen Yıldızlar CooLKadin Ünlülerin Resimleri 1 17-05-2009 12:25

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:35 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.