bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-10-2011, 08:22   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Soru Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri nelerdir?

Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri
 

Alt 15-10-2011, 04:55   #2 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Çocukluğu ve İlköğretim Yılları

Mustafa acılı ve kederli aile'nin hayatta kalan iki evladından birisi olacaktı. O hayatta iken aile iki erkek evladını ve bir kız evladını daha kaybedecekti. Mustafa abisi; Ahmet ve Ömer'in kaybını daha bebek yaşlarda fark edemeyeceksede çocuk yaşlarında Babası Ali Rıza'nın vefatına ve ablası Naciye'nin vefatına üzülebilecek yaşa erişecek kendiside üzüntüye ortak olacaktı.
Çocukluğunun bir bölümünü Babası Ali Rıza'nın da hayatta olduğu dönemde Selanik'te geçirecek eğitim ve öğretim hayatınada burada başlayacaktır. Annesi Zübeyde Hanım ve Babası Ali Rıza Bey'in çatışmalarına neden olan Küçük Mustafa'nın öğrenim hayatı ise öncelikle Annesi'nin isteği üzerine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayacak sonra Babası'nın isteği üzerinede Şemsi Efendi Mektebi'ne devam edecektir. Buradaki mektep hayatı Babası Ali Rıza'nın vefat etmesi sebebiylede kesilecek babasız kalan aile dayıları Hüseyin Ağa'nın sahip çıkmasıyla Selanik'ten Annesi Zübeyde'nin de eski ikamet ettiği vilayet olan ve dayısının o an ikamet ettiği çiftliğin bulunduğu Lagaza'ya taşınacaklardı. Çiftlik hayatı küçük Mustafa'yı sıkıyor ve daraltıyordu.
Mustafa yaşı küçük olmasına rağmen mağrur bir karaktere akıllı bir zihne sahipti. Ayrıca rahatına düşkündü düzenli ve tertipli bir çocuktu. Okul hayatına başlamasıyla kendisine özel oda tahsis edilmesini isteyecek kadar. Çiftlikte geçirdiği süre boyunca her ne kadar sıkılsada zamanını dolu dolu yaşamasını bilirdi. Güvercin yuvaları yapar duvar düzeltir kümes yapar lüver(tabanca) temizlerdi tahtalar keserek onlara çivi çakar ve bulduğu telleri çivilere sararak tambura yapardı.

Gençliği Eğitim ve Öğretim Hayatı

Askeri Rüştiye(Ortaokul) Yılları

Kendi istek ve arzusu üzerine girdiği Askeri Rüştiye sınavlarında aldığı başarılı sonucun ardından net tarihi belli olmamakla birlikte 1894 yılında Askeri Rüştiye'ye (Ortaokul) başlamıştır. Mustafa Kemal (Atatürk) Başarılı rüştiye eğitim ve öğretimi ardından tahmini olarak 15 yaşlarında iken 1895 yada 1896 yıllarında Askeri Rüştiye'den mezun olmuştur. İkinci ismi olan "Kemal" isminide Askeri Rüştiye'de matematik öğretmeni olan Yüzbaşı üsküplü Mustafa Sabri Bey koymuştur.

Manastır Askeri İdadisi(Lise-Okul) Yılları

Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri nelerdir?Mustafa Kemal (Atatürk) Manastır Askeri İdadisi'nde(Lise) eğitim ve öğretim gördüğü yıllarda (1898)

Selanik'teki Askeri Rüştiye'yi bitirdikten sonra geri kalan eğitim ve öğretim hayatı hususunda kararsız kalan Mustafa Kemal (Atatürk) o sıralarda büyük ölçüde Kuleli Askeri İdadisi'nde devam etme düşüncesinde olduysada Selanik'ten bir yakın dostu ve aynı zamanda bir subay olan Hasan Bey'in tavsiyesi üzerine Manastır Askeri İdadisi'nde(Lise) devam etme kararı alır ve 1896 yılında kaydını yaptırarak "7348" apolet numarası ile burada öğrencilik hayatına başlar. Mustafa Kemal (Atatürk) sonraki zamanlarda ünlü bir hatip olacak olan Ömer Naci ile tanışır ve ahbap olur. Bu kişi Mustafa Kemal (Atatürk)'in hitabet ve edebiyat sanatına olan ilgisinin ve sevgisinin yoğunlaşmasına neden olacaktı. Ayrıca burada ileride yol arkadaşlarında birisi olacak ve Başbakanlık görevinidede bulunacak olan Ali Fethi (Okyar) ile tanışacaktır. Okul döneminde büyük bir rahatsızlık geçirecek olan Mustafa Kemal (Atatürk)'in imdadına annesi Zübeyde Hanım yetişecek ve özel izinle O'nu Selanik'e getirerek özel olarak ilgilenecektir. Manastır Askeri İdadisi'de okuduğu süre içerisinde ailesinide unutmayan Mustafa Kemal (Atatürk) okulların Ramazan Aylarında tatil olması vesilesiyle ellerinde çeşitli hediye ve Manastır Dolma Şekerleriyle ailesini ziyarete gelirdi. Hatta o döneme ilişkin kız kardeşi Makbule Hanım'ın anlattıklarına göre Mustafa Kemal (Atatürk) sık sık :

Manastır'ın ortasında var bir havuz
Dimetoka kızları hepsi yavuz
Manastır ortasında var bir çiçek
Dimetoka kızları hepsi köçek
Biz yanar oynarız

dizeleri içinde barındıran şarkıyı söylermiş. Genç Mustafa Kemal (Atatürk) 3 yıllık orta eğitiminin ardından 1899 yılında Manastır Askeri İdadisi'ni not toplamı kendisi ile aynı olan Ahmet Tevfik'in ardından başarılı bir şekilde ikincilikle bitirecektir.
Harp Okulu (Mekteb-i Harbiye-i Şahane) Yılları

Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri nelerdir?1902 yılında Harp Okulu'nda ikinci sınıfta öğretim gördüğü sıralarda çekilmiş fotoğrafı. Mustafa Kemal (Atatürk)'in sağ yanında oturan kişi Ali Fuat Cebesoy sol yanında oturan kişi ise Kazım Özalp.

13 Mart 1899'a kadar Selanik'te ailesinin yanında tatilini geçirdikten sonra vapura binerek İstanbul Pangaltı'da bulunan Mekteb-i Harbiye-i Şahane bu günkü bilinen adıyla Harp Okulu'na "1283" apolet numarası ile kaydı yapılır ve başlar.
enç Mustafa Kemal (Atatürk) artık Harbiyeli Mustafa Kemal (Atatürk) olmuş ve burada da eğitim ve öğrenim hayatını dolu dolu yaşayarak dereceler elde etmeye devam etmiştir. Harp Okulu'ndan oda arkadaşı olan ve sonradan gerek Cumhuriyet öncesi verilen mücadelede gerek Cumhuriyetin ilanından sonra yakınen birlikte çalışacağı ve aynı zamanda Başbakanlık görevinde de bulunacak olan Ali Fuat Cebesoy'un okul yıllarında Mustafa Kemal (Atatürk)'i tarifine göre; 17-18 yaşlarında sarı saçlı ve sarı bıyıklı açıktenli pembe yanaklı parlak mavi gözlere sahip zayıfça birisiydi. Mustafa Kemal (Atatürk) Harp okulunda yabancı dile vakıf olan nadir öğrencilerden birisiydi ve Fransızca sınavında elde ettiği başarı nedeniyle kıyafetinde bulunan önceki kırmızı kıdem şeritlerine ek olarak sarı şeritte eklenmiştir. Burada Kayıtlar neticesinde sınıf sınıf ders notları ve başarı sıralaması şu şekildedir :
Birinci Sınıf

Mustafa Kemal (Atatürk) 1899-1900 eğitim-öğretim yılında yani birinci sene Piyade sınıfından eğitim ve öğretime devam eden toplam 610 arkadaşı arasından toplam 484 not alarak ve 9. olarak ikinci sınıfa geçmiştir. Bu seneki not çizelgelerine göre derslerin toplam not üst sınırı 530 derslerin toplam not alt sınırı 234 idi.
Birinci sınıfta verilen dersler ve bu derslerden aldığı notlar şu şekildedir : "Akaid-i Diniye (42) Topoğrafya Nazariyatı (33) Hendese-yi Resmiye (29) Hikmet-i Tabiye (44) Kimya (42) Kitabet (45) Talim Nazariyatı (37) Malumat-ı ve Terbiye-yi Askeriye (45) Lisan-ı Fransevi (44) Harita Tersimi (19) Hendese-yi Resmiye Eşkali (20) Topoğrafya Ameliyatı (20) Talim Ameliyatı (20) Alman veya Rus Lisanı (44)"


İkinci Sınıf

Mustafa Kemal (Atatürk) 1900-1901 eğitim-öğretim yılında yani ikinci sene Piyade sınıfından eğitim ve öğretime devam eden toplam 445 arkadaşı arasından toplam 522 not alarak ve 11. olarak üçüncü sınıfa geçmiştir. Bu seneki not çizelgelerine göre derslerin toplam not üst sınırı 575 derslerin toplam not alt sınırı 256.5 idi.
İkinci sınıfta verilen dersler ve bu derslerden aldığı notlar şu şekildedir : "Akaid-i Diniye (45) Hizmet-i Seferiye (38) Dahiliye Kanunname-i Hümayunu (45)Fenn-i Mimari (41) Fenn-i Furusiyyet Nazariyatı (45) Lisan-ı Fransevi (42) Talim Nazariyatı (43) Malumat-ı ve Terbiye-yi Askeriye (31) İlm-i Ahlak (43) Kılıç Talimi (12) İstikşafat-ı Askeriye (14) Harita Tersimi (18) Talim Ameliyatı (20) Ceza Kanunname-yi Hümayunu (44) Alman veya Rus Lisanı (41)."


Üçüncü Sınıf

Mustafa Kemal (Atatürk) 1901-1902 eğitim-öğretim yılında yani ikinci sene Piyade sınıfından eğitim ve öğretime devam eden toplam 445 arkadaşı arasından toplam 492 not almıştır. Bu seneki not çizelgelerine göre derslerin toplam not üst sınırı 530 derslerin toplam not alt sınırı 234 idi.
Üçüncü sınıfta verilen dersler ve bu derslerden aldığı notlar şu şekildedir : "Sınıf-ı Salise Tabiyesi (41) İstihkamat-ı Hafife (40) Fenn-i Esliha (45) Hıfzı's- Sıhha-yı Askeri (45) Coğrafya-yı Askeri (42) Devlet-i Aliyye Ordu Teşkilatı (43) Talim Nazariyatı (44) Malumat ve Terbiye-yi Askeri (41) Lisan-ı Fransevi (43) İstikşafat-ı Askeriyye (17) İstihkam Eşkali (18) Talim Ameliyatı (19) Tabiye Tatbikatı (18) Alman veya Rus Lisanı (36)"


Öğrencilerin üç senede aldıkları yıl sonu notlarının toplamı neticesinde Mustafa Kemal (Atatürk) 10 Şubat 1902 yılında; 1498 not toplamı ile Harp Okulunu Piyade Sınıfı'nı 8. sırada bitirecek 5998 numaralı diplomasını alarak Teğmen rütbesiyle okulundan mezun olacaktır.
Harp Akademisi (Erkan-ı Harbiye Mektebi) Yılları

Mustafa Kemal (Atatürk) 1902 yılının Pazartesi gününe rastlayan 10 Şubat'ında Harp Akademisi'ne girmiştir. Akademi yıllarında da gerek zekası gerek kişilik ve karakteri özellikle cesur duruşu ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen tavırları onu parmakla gösterilecek birisi haline getirmiştir. Mustafa Kemal (Atatürk) burada arkadaşlarıyla sık sık memleketin idaresi ve yönetimi konusunda konuşur ve birbirlerine fikirler sunarlardı. Mustafa Kemal (Atatürk)'in ülke yönetimiyle ilgili kaygıları bu dönem su yüzüne çıkıyor ve birşeyler yapılması gerektiğini sık sık cesur bir şekilde uzanıyordu. Aslında onun bu fikirleri çocukluk yıllarına kadar dayanıyordu. Kız kardeşi Makbule Hanım'ın anlattıklarına göre bir kış gecesi Anne Zübeyde ile oğul Mustafa arasında bir olay cerayan ediyor :

1952–1953 yılları arasında Yeni İstanbul Gazetesi'nde Mustafa Kemal (Atatürk) Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım ile yapılan söyleşinden derlenerek yayınlanan "Büyük Kardeşim Atatürk" başlıklı yazı dizisinin bir bölümünde Makbule Hanım gelişen olayı anlatır :
"hiç unutmam bir kış gecesi büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. annem sordu: "ne okuyorsun oğlum?" büyük kardeşim hemen cevap verdi : "tarih.. plevne muharebeleri osman paşa.."

annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. ve sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı okşadı: "i̇nşallah sen de onun gibi olursun mustafam!" dedi

gözleri yaşlar içindeydi annemin.. belki bu büyük türk kahramanının ruslarla güreştiği günleri hatırlamıştı. o yılın şiddetli kışını kim unutabilir? askerine örnek olmak için karakışta çadırda oturan osman paşa'yı kim unutabilir? osman paşa o zaman en son ümittir. büyük kardeşim kitabını mindere bıraktı: "büyük bir paşa o anne! fakat bahtsız bir paşa.. dilediği gibi iş göremeyen bir paşa.. bir paşanın eli ayağı bağlı olursa iş göremez anne.. bu kitapta yazıyor.. tuna boyundaki ordumuzu i̇stanbul sarayı idare etmiş ve ordumuz da onun için yenilmiş.. ben kendi ordumu kendim idare edeceksem paşa olurum anne.. kuru paşalıktan ne çıkar? maksat vatana hizmet!"Teğmen Mustafa Kemal (Atatürk) 1903 yılında üsteğmen olacak 11 Ocak 1905 yılında ise Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olacaktır.
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri nelerdir?

Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: atatürk ün ergenliği, atatürkün öğrencilik fotoğrafları, atatürkün çocukluğu, atatürkün öğrencilik özellikleri, atatürkün çocukluk özellikleri, atatürkün ergenliği, atatürkün ergenlik, atatürkün ergenlik resimleri, ataturkun cocukluk ozellikleri, atatürkün ergenlik resmi, atatürk ün ergenliği ile ilgili resim, atatürkün öğrencilik yıllarına ait fotoğrafları, atatürkün çocukluk resimleri, atatürkün ergenlik fotoğrafları, atatürk ergenlik resimleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürkün Sanatla ilgili Özdeyişleri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 2 17-05-2016 08:56
Atatürkün Çocuklarla İgili Söylediği Sözler Nelerdir? elif Güzel Sözler 0 20-06-2011 05:49
Ay ve özellikleri Nelerdir? elif Coğrafya 0 26-02-2011 09:25
Ataturkun Cocuklugu-5 mormavi Çocuk Masalları 0 30-09-2009 04:28
Atatürkün imzaları... daywest Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk 0 27-05-2009 12:32

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:12 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.