bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-10-2011, 05:05   #1 (permalink)
melisa_1999
Avatar Yok
 
Face40 matematik nedir? kim nerede ve ne zaman bulmuştur ?

matematik nedir? kim nerede ve ne zaman bulmuştur sorusuna yanıt :)
 

Alt 25-10-2011, 01:21   #2 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Matematiğin tarihi tarihçesi
Matematiksel buluşların önemi

Matematik Tarihi ve Buluşların Önemi Hakkında Bilgi Matematik Tarihi ve Buluşların Önemi Bilim dünyasında şüphesiz en önemli yeri matematik tutmaktadır.Tıptan teknolojiye kadar her alanda en önemli bilim dalı olan matematik tarih boyunca bu gelişim sürecini sürdürmüştür.Büyük matematikçilerin katkıları sonucunda bugünkü teknoloji ve ilmin sınırları zorlanmaktadır. Temelleri milattan önceye dayanan matematiğin bugünkü geldiği noktada geçiş süreceine bakılınca ne kadar büyük bir yol katedildiği daha iyi anlaşılmaktadır.

Milattan Önce Matematik Buluşları Matematik sözcüğü ilk kez M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi Platon’la birlikte M.Ö. 380 civarında olmuştur matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz. Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu 3000 Babil’de ilk toplama makinesi kullanıldı 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi Milattan Sonra Matematik Buluşları 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti ” 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi

1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı “Minifici Logaritmorum Canonis Descripto’’logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlı zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eser ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı.

Matematik Tarihi ve Gelişmeler
1- Sayıların cisimlerden ‘kurtulması’ (örneğin 12 sayısının 12 elmadan ayrılması) insanlık tarihinin en büyük düşünsel devrimlerinden biridir.

2- Basamak kavramının oluşumu matematiğin önünü açmıştır.Basamak olmasaydıen fazla tek rakamlı sayılarla yine tek rakamlı sonuçlar veren dört işlem yapabilirdik.

3- Bilim kendini geometri ile belli etmiştir.Algılanabilir nesnelerden çizgileriaçıları ve yüzeyleri soyutlama onuru ilk olarak Tales’e aittir.

4- Bir şeklin önemli noktalarını harflerle gösterme düşüncesi ilkin Euclides’e aittir.

5- M.S. 700 yıllarında sıfır kavramı bulundu.Sıfır olmasaydıne bilim ne sanayine de ticaret hızlı bir biçimde ilerleyebilirdi.

6- Bayağı kesirler (örneğin 24/5 ) 4000 yıldan beri biliniyordu.Ama ondalık sayılar (örneğin 4.8 ) ilk kez 16. yüzyılda François Vi’ete (1579′da) ve Simon Stevin (1585′de) tarafından kullanılmaya başlandı.

7- İsveç’li matematikçi John Napier1614′te logaritmayı geliştirdi.

8- 10 Kasım 1619 tarihimodern matematiğin doğuşunun resmi tarihidir. O günde geometri cebirselleşticebir de görselleşti.Kartezyen geometri hem fonksiyon kuramının hem de uzayın sayısallaştırılmasının başlangıç noktasıdır.

9- Değişmezler için abc değişkenler için de xyz Descartes’ten beri (1637′den beri) kullanılmaktadır.

10- Sonsuz sembolü ilk kez 1655′de John Wallis tarafından kullanılmış ve bu sembol genel kabul görmüştür.

11- Diferansiyel ve integral hesap metodu 1666 yılında Newton tarafından geliştirildi.Leibniz’in de eşzamanlı olarak geliştirdiği bu metot olmasaydımühendislik ve mimarlık ancak dahilerin işi olarak kalırdı.Limiti sıfıra giden bir değişkeneNewton ve Leibniz ‘den beri ’sonsuz küçük’ denmektedir.

12- Olasılık hesabı 17. yüzyılda Fermat ve Pascal tarafından kuruldu.Galileoolasılık hesabının olabilirliğini ve gerekliliğini sezmişti.Olasılık hesabını daha sonra Laplace ve Gauss geliştirdiler.

13- Euclidesbütünün parçasından daha büyük olduğunu söylemişti.19.yüzyılın ikinci yarısında kümeler kavramı ve teorisi doğdu.

14- Öklitçi olmayan geometrinin kurucuları LobaçevskiBolyai ve Gauss ‘tur. Küresel geometriparaleli olmayan geometridir.

Matematik Alanında İlginç Buluşlar ve Bilgiler

İLK LOGARİTMA CETVELİ 1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.

İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI Battanî10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.

İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI Ebu’l Vefa10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.

İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI Harezmî9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI Harezmî9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)

İLK BİNOM AÇILIMI Ömer Hayyam. 11.yy.

İLK PASCAL ÜÇGENİ Ömer Hayyam. 11.yy.

Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİ Yıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.

İSİMLENDİRİLMİŞ EN BÜYÜK SAYI 10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır) googol olarak adlandırılır.

ROMA RAKAMI İLE YAZILAN EN UZUN SAYI 3888 sayısı:MMMDCCCLXXXVIII
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 25-10-2011, 01:22   #3 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değilde yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri alırsak matematiğin M.Ö. 3000 -2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz. Heredot’a ( M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır. Bildiğiniz gibi Mısır topraklarının %97 si tarıma elverişli değildir; Mısır’a hayat veren Nil deltasını oluşturan %3 lük kısımdır. Bu nedenle bu topraklar son derece değerlidir. Oysa her sene yaşanan Nil nehrinin neden olduğu taşkınlar sonuncundatoprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir. Toprak sahipleri de sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri için her taşkından sonra devletin bu işlerle görevli “geometricileri” gelipgerekli ölçümleri yapıp toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Heredot geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir. Matematiğin doğuşu hakkında ikinci bir görüş de Aristo (M.Ö. 384-322) tarafından ileri sürülen şu görüştür. Aristo’ ya göre de matematik Mısır’da doğmuştur. Ama Nil taşmalarının neden olduğu ölçme-hesaplama ihtiyacından değil din adamlarının rahiplerin can sıkıntısından doğmuştur. O tarihlerde Mısır gibi ülkelerin tek entelektüel sınıfı rahip sınıfıdır. Bu sınıfın geçimi halk veya devlet tarafından sağlandığı için entelektüel uğraşılara verecek çok zamanları olmaktadır. Kendilerini meşgul etmek içinbaşkalarının satranç briç go… gibi oyunları içat ettikleri gibi onlar da geometri ve aritmetiği yani o zamanın matematiğini icat etmişlerdir. Bu her iki görüş de doğru olabilir; rahipler geometricilerin işini kolaylaştırmak istemiş yada dağıtımın adil yapıldığını kontrol için üçgen yamuk gibi bazı geometrik şekillerdeki arazilerin alanlarının nasıl hesaplanacağını bulmuş ve bu şekilde geometrinin doğmasına neden olmuş da olabilirler.

Matematiğin yazılı tarihini beş döneme ayıracağız. İlk dönem Mısır ve Mezopotamya dönemi olacak; bu dönem M.Ö. 2000 li yıllarla M.Ö. 500 lü yıllar arasında kalan 1500-2000 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. İkinci dönem M.Ö. 500-M.S. 500 yılları arasında kalan ve Yunan Matematiği dönemi olarak bilinen 1000 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. Üçüncü dönem M.S. 500 lerden kalkülüsün başlangıcına kadar olan ve esasta Hind İslam ve Rönesans dönemi Avrupa matematiğini kapsayacak olan 1200 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. Dördüncü dönem 1700-1900 yılları arasında kalanmatematiğin altın çağı olarak bilinen klasik matematik dönemini kapsayacak. 1900 lerin başından günümüze uzanan ve modern matematik çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönem de beşinci dönem olacak. Her dönemi ayrı -ayrı ele alıp eldeki kaynaklar çerçevesinde o dönemdeki matematiğin gelişimi katkı yapan matematikçiler matematiğin toplum hayatındaki yeri ve o dönem matematiğinin temel özellikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

1-Mısır ve Mezopotamya Matematiği. İlk döneme Mısır matematiği ile başlayacağız. Eski Mısır matematiği ve genelde de Mısır tarihi ile ilgili yazılı belge- arkolojik eser kalıntılarını kastetmiyorum- yok denecek kadar azdır. Bunun temel iki nedeni vardır. Birincisi eski Mısırlıların yazıyı papirüslere yazmaları; ikinci nedeni ise İskenderiye kütüphanelerin geçirdikleri 3 büyük yangın sonucunda ki bu yangınların sonuncusu 641 de Mısırın Müslümanlar tarafından fethi sırasında olmuştur yazılı belgelerin yok olmuş olmasıdır. PapirüsNil deltasında büyüyen kırmızımtırak renkte saz türü bir bitkinin ortalama 15-25 metre uzunluğunda ve 30-50 santim genişliğinde olan yapraklarıdır. Bu yapraklar kesilip birleştirilip preslendikten ve bazı basit işlemlerden geçirildikten sonra kağıt yerine yazı yazmak için kullanılırmış. “Paper” “papier” gibi batı dillerindeki kağıt karşılığı sözcükler papirüs sözcüğünden türetilmiştir. Bir papirüsün ortalama ömrü 300 yıldır; 300 yıl sonra nem ısı ve benzeri nedenlerle pul-pul olup dökülmektedir. Günümüze matematikle ilgili istisnai şartlar altında saklandığı anlaşılan iki papirüs gelmiştir. Mısır matematiği hakkındaki bilgimizin ana kaynakları bu iki papirüstür. Bu papirüslerden ilki Ahmes ( ya da Rhind ) papirüsü olarak bilinen 6 metre uzunluğunda ve 35 cm kadar genişliğinde olan bir papirüstür. Bu papirüsün M.Ö. 2000 li yıllarda yazılmış olan bir pürüsün M.Ö. 1650 lerde Ahmes isimli bir “matematikçi” tarafından yazılan bir kopyasıdır. Bu papirüsü 1850 lerde İrlandalı antikacı H. Rhind satın almış şimdi British museum dadır. Bu papirüs matematik öğretmek gayesiyle yazılmış bir kitaptır. Giriş kısmında kesirli sayılarla işlemleri öğretmek gayesiyle verilen bir-kaç alıştırmadan sonra çözümleriyle 87 soru verilmektedir. Bu sorularpaylaşım hesabı faiz hesabı veya bazı geometrik şekillerin alanını bulmak gibi insanların günlük hayatta karşılaşabileceği türden sorulardır. Bu az-çok bizim 8. sınıf matematiği düzeyinde bir matematiktir. Moskova papirüsü diye bilinen ve şimdi Moskova müzesinde olan ikinci papirüs de M.Ö. 1600 lerde yazılmış bir kitapçıktır. Bu papirüs 25 soru içermektedir. Bu sorular ikisi hariç Ahmes papirüsündeki sorular türündendir. Diğer iki soruya gelince onlardan biri bir düzlemle kesilen küre parçasının hacmi ve yüzeyinin alanının hesaplanmasıdır. Diğeri ise yine bir düzlemle kesilen bir piramidin hacminin bulunması sorusudur. Her iki soru da doğru olarak çözülmüştür. Bu iki soru Mısır matematiğinin zirvesi olarak kabul edilmektedir. Mısırlılar dairenin alanının çapına orantılı olduğunun farkına varmışlar ve pi sayısını 4x(8/9) un karesi yani 256/81=316 olarak bulmuşlardır. Mısır matematiğini 2000 yıl boyunca bu düzeyde kaldığı ve kayda değer bir ilerleme göstermediği anlaşılmaktadır.
-. İlk döneme Mısır matematiği ile başlayacağız. Eski Mısır matematiği ve genelde de Mısır tarihi ile ilgili yazılı belge- arkolojik eser kalıntılarını kastetmiyorum- yok denecek kadar azdır. Bunun temel iki nedeni vardır. Birincisi eski Mısırlıların yazıyı papirüslere yazmaları; ikinci nedeni ise İskenderiye kütüphanelerin geçirdikleri 3 büyük yangın sonucunda ki bu yangınların sonuncusu 641 de Mısırın Müslümanlar tarafından fethi sırasında olmuştur yazılı belgelerin yok olmuş olmasıdır. Papirüs Nil deltasında büyüyenkırmızımtırak renkte saz türü bir bitkinin ortalama 15-25 metre uzunluğunda ve 30-50 santim genişliğinde olan yapraklarıdır. Bu yapraklar kesilip birleştirilip preslendikten ve bazı basit işlemlerden geçirildikten sonra kağıt yerine yazı yazmak için kullanılırmış. “Paper” “papier” gibi batı dillerindeki kağıt karşılığı sözcükler papirüs sözcüğünden türetilmiştir. Bir papirüsün ortalama ömrü 300 yıldır; 300 yıl sonra nem ısı ve benzeri nedenlerle pul-pul olup dökülmektedir. Günümüze matematikle ilgili istisnai şartlar altında saklandığı anlaşılan iki papirüs gelmiştir. Mısır matematiği hakkındaki bilgimizin ana kaynakları bu iki papirüstür. Bu papirüslerden ilki Ahmes ( ya da Rhind ) papirüsü olarak bilinen 6 metre uzunluğunda ve 35 cm kadar genişliğinde olan bir papirüstür. Bu papirüsün M.Ö. 2000 li yıllarda yazılmış olan bir pürüsün M.Ö. 1650 lerde Ahmes isimli bir “matematikçi” tarafından yazılan bir kopyasıdır. Bu papirüsü 1850 lerde İrlandalı antikacı H. Rhind satın almış şimdi British museum dadır. Bu papirüsmatematik öğretmek gayesiyle yazılmış bir kitaptır. Giriş kısmında kesirli sayılarla işlemleri öğretmek gayesiyle verilen bir-kaç alıştırmadan sonra çözümleriyle 87 soru verilmektedir. Bu sorular paylaşım hesabı faiz hesabı veya bazı geometrik şekillerin alanını bulmak gibi insanların günlük hayatta karşılaşabileceği türden sorulardır. Bu az-çok bizim 8. sınıf matematiği düzeyinde bir matematiktir. Moskova papirüsü diye bilinen ve şimdi Moskova müzesinde olan ikinci papirüs de M.Ö. 1600 lerde yazılmış bir kitapçıktır. Bu papirüs 25 soru içermektedir. Bu sorular ikisi hariç Ahmes papirüsündeki sorular türündendir. Diğer iki soruya gelince onlardan biri bir düzlemle kesilen küre parçasının hacmi ve yüzeyinin alanının hesaplanmasıdır. Diğeri ise yine bir düzlemle kesilen bir piramidin hacminin bulunması sorusudur. Her iki soru da doğru olarak çözülmüştür. Bu iki soru Mısır matematiğinin zirvesi olarak kabul edilmektedir. Mısırlılar dairenin alanının çapına orantılı olduğunun farkına varmışlar ve pi sayısını 4x(8/9) un karesi yani 256/81=316 olarak bulmuşlardır. Mısır matematiğini 2000 yıl boyunca bu düzeyde kaldığı ve kayda değer bir ilerleme göstermediği anlaşılmaktadır.

Mısır sayı sistemi on tabanına göredir ve rakam sistemlerinin yazımı ve kullanımı Romen rakamlarının yazım ve kullanımı gibidir. Bu rakamlarla hesap yapmanın çok zor olduğu Romen rakamlarıyla hesap yapmayı deneyen herkesin kolayca göreceği gibi açıktır. Mısır matematiğinin gelişmemesinin bir nedeni bu olabilir.

Mezopotamya’da yaşamış medeniyetlerden (Sümerler Akatlar Babiller Kaldeyenler Asurlar UrlarHuriler…; fetihler nedeniyle bir zaman Hititler Persler…) zamanımıza Mısırdan kalandan bin kat daha fazla yazılı belge kalmıştır. Bunun nedeni Mezopotamyalıların yazı aracı olarak kil tabletleri kullanmalarıdır. Pişirilen yada güneşte iyice kurutulan bir kil tabletin ömrü sonsuz denecek kadar uzundur. Yapılan kazılarda yarım milyondan fazla tablet bulunmuştur. Bu tabletlerin önemli bir kısmı İstanbul arkeoloji müzesindedir. Diğerleri de dünyanın çeşitli - Berlin Moskova British Louvre Yel Colombia ve Pensilvanya- müzelerindedir. Bu tabletlerin şimdiye kadar incelenmiş olanlarının içinde beş yüz kadarında matematiğe rastlanmıştır. Bu bölgede yaşamış medeniyetlerin matematiği hakkında bilgimiz bu tabletlerden gelmektedir. Bu tabletlerden anlaşılan Mezopotamya’da matematik Mısır matematiğinden daha ileridir; Mezopotamyalılar lise iki düzeyinde bir matematik bilgisine sahiptirler. Mısırlıların bildikleri matematiği bildikleri gibi ikinci dereceden bazı polinomların köklerini bulmasını iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi çözmesini de biliyorlar. Şunu söylemem gerekir ki o zamanlarda henüz negatif ve irrasyonel sayılar bilinmemektedir. Bu nedenle ikinci dereceden her polinomun köklerini bulmaları mümkün değildir. Mezopotamyalılar daha sonra Pisagor teoremi olarak adlandırılacak olan teoremi de biliyorlardı. Pi sayısını karesi 10 olan bir sayı olarak bilmekteler. Daha sonraları 3.15 olarak da kullanmışlardır.

Mezopotamyalıların sayı sistemi 60 tabanlı bir sayı sistemidir. Bu sayı sistemi günümüzde de denizcilik ve astronomi de kullanılmaktadır. Bizim sayı sisteminde 10 ve 10 nun kuvvetlerini kullandığımız ve sayıları buna göre basamaklandırdığımız gibi onlar da sayıları 60 ve 60 ın kuvvetlerine göre basamaklandırmaktadırlar. Bu sayı sisteminin en önemli özelliği basamaklı yani konumlu bir sayı sistemi olmasıdır. Saatin 60 dakika günün 24 saat ve dairenin 360 dereceye bölünmüş olması bize bu sayı sisteminden kalan miraslardan sadece bir kaçıdır. Mezopotamyalıların 60 tabanlı bir sayı sistemi seçmiş olmalarının nedeni bilinmemektedir. Bu konuda ileri sürülen belli-başlı üç görüş ya da varsayım şunlardır: 1). 60 sayısının 2345610122030 gibi çok sayıda bölenleri olması onu günlük hayatta çok kullanışlı kılıyordu; bu nedenle 60 tabanlı bir sayı sistemi seçmişlerdir. 2). 60 tabanlı sayı sisteminin seçiminden önceo bölgede 10 ve 12 tabanlı sayı sistemlerini kullanan medeniyetler olmuştur. Daha sonra gelen bir medeniyet daha önceki ölçü birimleriyle uyum sağlamak için 10 ile 12 nin en küçük ortak katı olan 60 ‘ı sayı sistemlerinin tabanı olarak almışlardır. 3). 60 tabanlı sayı sisteminin seçimi bir eldeki baş parmak hariçdört parmakta bulunan üç eklem yerini o zamanın insanları sayı saymak için kullanıyorlardı; 4 parmakta 12 eklem yeri olduğu ve bir elde de beş parmak olduğu için bu iki sayının çarpımı olan 60 ‘ ı sayı sistemlerinin tabanı olarak almışlardır. Bu konuda görüşler bunlardır. Eğer bir gün 60 sayısının niçin seçildiğini izah eden bir tablet bulunursa o zaman gerçek anlaşılacaktır.

Bu dönemin matematiğini toptan değerlendirecek olursak temel özellikleri şunlardır. a) Bu dönem matematiğinde teorem formül ve ispat yoktur. Bulgular emprik veya deneysel; işlemler sayısaldır. Bunun böyle olması kaçınılmazdır zira o dönemde matematik simgesel olarak değil sözel olarak ifade edilmekte. Sözel ve sayısal matematikte ( geometrik çizimler hariç) formel ispat vermek olanaksız olmasa da kolay değildir. b) Bu dönemin matematiği zanaat düzeyinde bir matematiktir; matematik “matematik için matematik “ anlayışıyla değil günlük hayatın ihtiyaçları için yani “halk için matematik “ anlayışıyla yapılmaktadır. Matematiğin kullanım alanları ise zaman-takvim belirlemek muhasebe işleri ve günlük hayatın inşaat miras dağıtımı gibi diğer işleridir. Dini ve milli günlerin ibadet saatlerinin deniz yolculuklarının ve tarıma uygun dönemlerin belirlenmesi için bugün olduğu gibi eski zamanlarda da doğru bir takvim yapmak son derece önemli bir iş olmuştur. Bu da ancak uzun süreli gözlem ölçüm ve hesapla mümkündür. Bu matematiğin kullanım alanlarından en önemlisi ve matematiğin gelişmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir. Devlet gelir-giderinin hesaplanması mal varlıklarını tespit kayıt ve muhasebesi de devlet düzeni için elzem olan ve matematiğin kullanıldığı diğer bir alandır. Buda matematiğin öğretilmesine ve dolaysıyla gelişmesine neden olan ikinci bir temel ihtiyactır.

Bu dönem matematiği bu bölge ülkelerinin kültürel varlıklarının Pers istilası sonucu son bulmasıyla son bulur.

2- Yunan Matematiği. M.Ö. 600 lü yıllar Pers’lerin orta doğuya hakim olmaya başladığı yıllardır. M.Ö. 550’ li yıllara gelindiğinde Pers’ler Anadolu Mısır dahil bütün orta doğunun tek hakimidirler. Pers’lerM.Ö.500-480 arasında Yunanistan’a üç sefer düzenlerler; 480 de Atina’yı ele geçirerek yakarlar ama bir yıl sonra 479 da Yunanlılar Persleri Yunanistan’dan atarlar. Bu tarih M.Ö. 479 Yunan medeniyetinin başlangıcı olarak kabul edilen tarihtir. Bu tarih bilimde sanatta edebiyatta çok parlak bir dönemin başlangıcı olan bir tarihtir. Yunan matematiği gerçekte bu dönemden daha önce başlamıştır. İki kişi Tales (M.Ö. 624-547) ve Pisagor ( M.Ö.569-475) Yunan matematiğinin babası olarak kabul edilir. Tales Milet (Aydın) de doğmuştur. Mısır’a gittiği bir süre orada kaldığı ve Mısırda geometri öğrendiği bilinmektedir. Mısırda iken büyük piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçerek bu sayıyı kendi boyunun o andaki gölgesinin boyuna olan oranıyla çarpmak suretiyle büyük piramidin yüksekliğini hesapladığı kitaplarda anlatıla gelmektedir. Tales Milet’e döndükten sonra öğrendiklerini öğretmek gayesiyle kendi etrafında bir grup oluşturarak onlara geometri öğretmiştir. Matematiğe - deneysel olarak doğrulamaya dayanmayan-akıl yürütmeye dayalı soyut ispatın Tales’le girdiği kabul edilir. Ayrıca Tales insanlık tarihinin ilk filozofu olarakta kabul edilen kişidir. Yunan matematiğinin diğer babası olan Pisagor Samos (Sisam) adasında doğmuştur. Pisagor’un bir süre Tales’in yanında kaldığı onun tavsiyelerine uyarak Mısır’a gittiği orada geometri öğrendiği Mısır tapınaklarını ziyaret edip dini bilgiler edindiği ve Mısırın Pers’ler tarafından işgali sırasında Pers’lere esir düşerek Babil’e götürüldüğü bilinmektedir. Babil’de bulunduğu 5 yıl boyunca matematik müzik ve dini bilgiler öğrenmiş Samos’a döndükten sonra bir okul oluşturarak etrafına topladığı insanlara öğrendiklerini öğretmeye çalışmıştır. Siyasi nedenlerle M.Ö. 518 Samos’dan ayrılarakgüney Italya’ya Crotone şehrine yerleşmiş ve orada yarı mistik-yarı bilimsel tarikat vari bir okul oluşturmuştur. Bu okulun “matematikoi” denen üst düzey kişileri beraber yaşamaktalar ve birbirlerine yeminle bağlıdırlar. İkinci gurup okula devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Pisagor okulu sayı kültü üzerine kuruludur. Onlara göre her şey sayılara indirgenebilir; sayılar arasında tesadüfi olamayacak kadar mükemmel bir harmoni vardır ve harmoni ilahi harmoninin yansımasıdır. O gün için bilinen sayılar 123… gibi çokluk belirten tam sayılar; ve ½ ¾…gibi parçanın bir bütüne oranını belirten kesirli sayılardır. Pisagor teoremi olarak bilinen ( bir dik üçgenin dik kenarlarının karesin toplamı hipotenüsün karesine eşittir) teorem ile irrasyonel sayıların ortaya çıkması Pisagor ekolünü derin bir krize sokmuştur. İrrasyonel sayıların keşfi matematiğin ilk önemli krizidir. Pisagor okulunun üyelerinin bir çoğu Cylon isimli bir yobazın yönettiği bir baskın sonuncu katledilmişlerdir. Pisagor hayatını kurtarmıştır ama bir kaç sene sonra o da ölmüştür. Pisagor’un düşünceleri Pisagor ekolu şu veya bu isim altında uzun yıllar yaşamıştır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi Yunan matematiğinin temelinde Mısır ve Mezopotamya matematiği vardır.
- M.Ö. 600 lü yıllar Pers’lerin orta doğuya hakim olmaya başladığı yıllardır. M.Ö. 550’ li yıllara gelindiğinde Pers’ler Anadolu Mısır dahil bütün orta doğunun tek hakimidirler. Pers’ler M.Ö.500-480 arasında Yunanistan’a üç sefer düzenlerler; 480 de Atina’yı ele geçirerek yakarlar ama bir yıl sonra 479 da Yunanlılar Persleri Yunanistan’dan atarlar. Bu tarih M.Ö. 479 Yunan medeniyetinin başlangıcı olarak kabul edilen tarihtir. Bu tarih bilimde sanatta edebiyatta çok parlak bir dönemin başlangıcı olan bir tarihtir. Yunan matematiği gerçekte bu dönemden daha önce başlamıştır. İki kişi Tales (M.Ö. 624-547) ve Pisagor ( M.Ö.569-475) Yunan matematiğinin babası olarak kabul edilir. Tales Milet (Aydın) de doğmuştur. Mısır’a gittiği bir süre orada kaldığı ve Mısırda geometri öğrendiği bilinmektedir. Mısırda ikenbüyük piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçerek bu sayıyı kendi boyunun o andaki gölgesinin boyuna olan oranıyla çarpmak suretiyle büyük piramidin yüksekliğini hesapladığı kitaplarda anlatıla gelmektedir. Tales Milet’e döndükten sonra öğrendiklerini öğretmek gayesiyle kendi etrafında bir grup oluşturarak onlara geometri öğretmiştir. Matematiğe - deneysel olarak doğrulamaya dayanmayan-akıl yürütmeye dayalı soyut ispatın Tales’le girdiği kabul edilir. Ayrıca Tales insanlık tarihinin ilk filozofu olarakta kabul edilen kişidir. Yunan matematiğinin diğer babası olan Pisagor Samos (Sisam) adasında doğmuştur. Pisagor’un bir süre Tales’in yanında kaldığı onun tavsiyelerine uyarak Mısır’a gittiği orada geometri öğrendiği Mısır tapınaklarını ziyaret edip dini bilgiler edindiği ve Mısırın Pers’ler tarafından işgali sırasında Pers’lere esir düşerek Babil’e götürüldüğü bilinmektedir. Babil’de bulunduğu 5 yıl boyunca matematik müzik ve dini bilgiler öğrenmiş Samos’a döndükten sonra bir okul oluşturarak etrafına topladığı insanlara öğrendiklerini öğretmeye çalışmıştır. Siyasi nedenlerle M.Ö. 518 Samos’dan ayrılarakgüney Italya’ya Crotone şehrine yerleşmiş ve orada yarı mistik-yarı bilimsel tarikat vari bir okul oluşturmuştur. Bu okulun “matematikoi” denen üst düzey kişileri beraber yaşamaktalar ve birbirlerine yeminle bağlıdırlar. İkinci gurup okula devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Pisagor okulu sayı kültü üzerine kuruludur. Onlara göre her şey sayılara indirgenebilir; sayılar arasında tesadüfi olamayacak kadar mükemmel bir harmoni vardır ve harmoni ilahi harmoninin yansımasıdır. O gün için bilinen sayılar 123… gibi çokluk belirten tam sayılar; ve ½ ¾…gibi parçanın bir bütüne oranını belirten kesirli sayılardır. Pisagor teoremi olarak bilinen ( bir dik üçgenin dik kenarlarının karesin toplamı hipotenüsün karesine eşittir) teorem ile irrasyonel sayıların ortaya çıkması Pisagor ekolünü derin bir krize sokmuştur. İrrasyonel sayıların keşfi matematiğin ilk önemli krizidir. Pisagor okulunun üyelerinin bir çoğu Cylon isimli bir yobazın yönettiği bir baskın sonuncu katledilmişlerdir. Pisagor hayatını kurtarmıştır ama bir kaç sene sonra o da ölmüştür. Pisagor’un düşünceleri Pisagor ekolu şu veya bu isim altında uzun yıllar yaşamıştır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi Yunan matematiğinin temelinde Mısır ve Mezopotamya matematiği vardır.

Şimdi Atina’ ya dönelim. Atina’ da matematiğin sistematik eğitimi Platon’la (M.Ö. 427-347) başlar. Sokrat’ın öğrencisi olan Platon Sokrat’ın ölüme mahkum edilip zehir içerek ölmesinden sonra uzun bir yolculuğa çıkar; 10 yıl kadar Mısır Sicilya ve Italya’da kalır. Orada Pisagorculardan matematik öğrenir. Matematetiğin doğru düşünme yetisi için ne denli önemli olduğunu anlayan Platon Atina’ya döndüğündeM.Ö. 387 de bir okul kurar ve ona Pers-Yunan savaşların kahramanlarından Akademius’un ismini verir. ( Bazı kaynaklara göre de Akademos Platon’un okulunun kurulu olduğu alanın sahibinin ismidir). Bu Platon’un “akademi”sidir. Bu akademinin girişinde “her kim ki geometrici değildir içeriye girmesin yazılıdır”. O tarihlerde henüz matematik sözcüğü kullanılmaktadır “geometri” matematik sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Bu okulda felsefe geometri müzik ( harmoni teorisi) ve jimnastik ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Geometri doğru düşünmeyi öğrenmenin temel aracı olarak kabul edilmekte ve o tarihlerde felsefe ile geometri içice denecek kadar birbirine yakın konular olarak görülmektedir. Platon bir araştırma yöneticisi gibi görev yapmakta öğrencilerine çeşitli geometri soruları vererek onlardan bu soruları halletmelerini istemektedir. Bu okul M.S. 529’ a kadar 900 yıldan fazla faaliyet gösterecektir. Bu okulda çok sayıda matematikçi yetişmiştir. Burada yetişen ilk önemli matematikçi Öklid (Euclid) ( M.Ö.325-265); son önemli matematikçi Proclus (M.S. 411-485) tur. Bu dönemin matematiği hakkında en önemli kaynak Proclus’un eserleridir. M.Ö.400-300 yıllarının en önemli matematikçi-bilim adamı Platon’un akademisinde de hocalık da yapmış olan Eudoxus’tur. Pisagorcuların sayı kavramını değiştirerek sayı’yı iki uzunluğun oranı olarak tanımlayan ve bu tanıma uygun bir sayılar aritmetiği geliştirerek irrasyonel sayıların keşfi sonucu matematiği içine düşmüş olduğu krizden kurtaran; entegral kavramının temelinde olan “exhaustion” yöntemini geliştiren ve ilk olarak bir evren modeli tasarlayan Eudoxus’tur. “Exhaustion” yöntemi şekli düzgün olmayan dolaysıyla alanı yada hacmi bilinmeyen bir cismin alan veya hacminialanı yada hacmi bilinen şekillerle doldurarak o alanı yada hacmi hesaplama yöntemidir.

M.Ö. 335 den itibaren Mekodonya’lı büyük İskender 12-13 yıl gibi kısa bir sürede Pers imparatorluğunun tamamını ele geçirir. Hindistan dönüşü 322 de Babil’de ölür. İskender’in ölümünden sonra İskender’in generalleri kanlı bir iktidar mücadelesine girişirler. Bu mücadele sonucu İskender’in imparatorluğu üçe bölünür. İmparatorluğun Afrikadaki toprakları ( Mısır Libya ) general Potelemi’ye imparatorluğun Asya’daki toprakları general Seleukos’a ve Avrupa’daki topraklarda Antigonos’e düşer. Böylelikle daha sonra “ Yunan kültür bölgeleri” diye adlandırılacak olan Yunan medeniyetinin gelişeceği üç bölge ortaya çıkar. Bunlar Yunanistan-Mekadonya Anadolu-Suriye ve Mısır-Libya dır. Makedonya krallığında Plato’un akademisi Aristo’nun Lisesi gibi okullar eğitimlerini daha uzun yıllar sürdürürler ama daha çok felsefe ağırlıklı olarak. Anadolu’da tıp ve astronomide önemli bilginler yetişir Galen ve Hipparkus gibi. Galen’nin tıp konusunda 500 civarında kitap (papirüs) yazdığı bilinmektedir. Galen her ne kadar da Hipokrat ve İbni Sina kadar ismi bilinen bir kişi değilse de tarihin en önemli tıp adamlarından biridir. Matematik açısından ise en önemli merkez İskenderiye’dir. Potelemi Zeus’un sanat tanrıçaları olarak bilinen kızlarına verilen (Muse) isminden esinlenerek İskenderiye’de tarihin en ünlü Üniversitelerinden birini Museum’u kurar. Burası M.Ö. 312-M.S. 421 tarihler arasında 700 yıldan fazla bir zaman diliminde bir ileri bilimler merkezi olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürecektir. Burası ücretleri devlet hazinesinden ödenen 100 den fazla bilim adamının çeşitli dallarda eğitim verdiği ve araştırma yaptığı bir kurumdur. Zamanla çok zengin bir kütüphane oluşturacaklar botanik bahçesi ve bir gözlem evine sahip olacaklardır. Yunan kültür bölgelerine ait önemli bilim adamları burayı ziyaret edip burada bir süre kalmışlardır. Burada ders veren ilk önemli matematikçi Öklid’ tir. Öklid’in yazdığı çok sayıda eser arasında en önemlisi Öklid’in elementleri olarak bilinen 13 kitaplık bir dizi matematik kitaplarıdır. O tarihlerdeki kitap uzunlukları bir papirüslüktür. Bu da bizim ölçülerimizle 20 ile 50 sayfa arasında bir kitaba karşılık gelmektedir. Bu kitaplarda Öklid o zamanlarda bilinen matematiğinin sistematik bir derlemesini sunar. Bu eserin önemi Öklid’in geometriye yaklaşımımda ve konuların takdimindedir. Öklid geometride önce evrensel geçerliği olan 5 aksiyom verir. Bunlar A=B ve B=C ise A=C gibi her sağduyunun kabul edeceği kurallardır. Sonra nokta doğru düzlem gibi kavramların ne olduğunu belirten 31 tanım verir. Sonra da Öklid geometrisinin postulatları olarak bilinen şu beş postulatı verir. 1) iki noktadan bir doğru geçer. 2) bir doğru parçası sınırsız uzatılabilir. 3) bütün dik açılar bir birine eşittir. 4) Bir nokta ve bir uzunluk bir çember belirler. 5) Bir doğruya onun dışındaki bir noktadan sadece bir paralel çizilir. Daha sonra gökten bir şeyler düşürmedenmantıki çıkarım yoluyla bu postulatlardan çıkarabildiği sonuçları teorem önerme olarak mantıki bir sırada sunar. Aksiyomatiko-dedüktif yaklaşım dediğimiz bu yaklaşım bugünkü matematiğin ve bilimin de temel yaklaşımıdır. Ünlü düşünür Bertrand Russell’a göre hiç bir kitap batı düşünce sisteminin oluşmasında bu kitap kadar etkili olmamıştır. Bu kitap tarih boyunca belli-başlı bütün dillere çevrilmiş1000 defadan fazla basılmış bütün medeniyetlerin okullarında okutulmuş insanlığın en önemli baş yapıtlarından biridir. Museum da yetişen en önemli matematikçilerden biri de Perge’li Apollonius’tur. Antik Çağın Öklid ve Arşimed’le beraber üç büyük bilim adamından biri olarak kabul edilen Apollonius konik kesitleri üzerine bugün de hayranlık uyandıran 8 kitaplık mükemmel bir eser bırakmıştır insanlığa. (Bu 8 kitaptan 8 cisi bugüne kadar bulunamamıştır). Bütün zamanların en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Siraküs’lü Arşimed (M.Ö. 287-212) de bir rivayete göre Museum da yetişmiştir. En azından bir süre burada kaldığı bilinmektedir. Arşimed icat ettiği mekanik aletlerinin yanı sıra Öklid’in geometride yaptığını bir ölçüde mekanikte yapmış mekaniğin ve hidrostatiğin temel ilkelerini yasalaştırmaya çalışmıştır. Matematiğe katkıları silindir ve küre hakkında çalışmaları; başlangıcı Eudox’a giden“exhaustion” yöntemiyle bir çok şeklin alanını hesaplamış olmasını sayabiliriz. Bu bugün matematikte entegral olarak bilinen kavramın başlangıcıdır. Eudox’tan zamanımıza yazılı hiçbir eser kalmamıştır. Bu nedenle belgeli olarak bu yöntemin ilk olarak kullanıldığı yer Arşimed’in eserleridir. Arşimed bu yöntemle bir dairenin içine ve dışına düzgün 96 kenarlı çokgenler çizip onların alanlarını hesaplayarak pi sayısının 310/71 ile 310/70 arasında bir değeri olduğunu hesaplamıştır. Bu da pi’ nin virgülden sonra ilk üç rakamını doğru olarak vermektedir. O zamana kadar pi sayısının bilinen değerleri deneysel ölçme yoluyla elde edilen değerler idi. Museum da yetişen ve tarihin en önemli astronomlarından biri olarak kabul edilen bir bilim adamı da batılıların Potolemy doğuluların Batlamyüs olarak bildiği Claudius Potolemy’dir (M.S. 85-165). Batlamyüs uzun yıllar süren gözlemlerden sonra Hipparkus gibi daha önce yaşamış olan başka astronomların da gözlemlerini de kullanarak tutarlı bir evren sistemi oluşturmuş; geniş astronomik ölçüm cetvelleri ve bir yıdız kataloğu hazırlamıştır. Batlamyüs’ün sisteminde dünya sistemin merkezindedir; güneş ay ve diğer gezegenler dünya etrafında çembersel bir yörüngede dönmektedirler. Arapların en büyük manasına “almagest” dedikleri ve Yunanca ismi “matematica” olan ünlü astronomi kitabı 15 asır boyunca astronomi ile ilgilenen bütün bilim adamlarının başucu kitabı olarak kalmıştır.

Yunanlılar alfabelerinin harflerini rakam olarak kullanmışlardır. Bu sistemde sayıların yazılımı Romen rakamlarının yazılımına benzer ama daha gelişmiş bir sistemdir. Yunun matematiği büyük ölçüde geometri olarak geliştiği için çok yetkin bir rakam sistemine ihtiyaç duymamışlardır.

Bu kısımda anlatmaya çalıştığımız dönemde yaşamış 100 den fazla matematikçinin ismi ve bazı çalışmaları zamanımıza gelmiştir. Bu da o dönemdeki bilimsel faaliyetlerin yoğunluğu devlet ve toplum nezdindeki önemini göstermektedir.

Yunan matematiğini değerlendirecek olursak temel özellikleri şunlardır. a) Yunanlılarla matematik zanaat düzeyinden sanat düzeyine geçmiştir. Bu matematikte günlük hayatta işe yararlılık değil derinlik estetik ön plandadır. b) Yunan matematiği bugünkü manada moderindir; bugün biz nasıl matematik yapıyorsako zaman onlar da böyle yapıyorlardı. Zaman içinde ispat anlayış ve standartları değişmektedir; ama Öklid’in verdiği ispatlar bugün de büyük ölçüde geçerlidir.

Şimdi bu dönem nasıl bitti bir sonraki dönem nasıl başladı; kısaca bunu anlatmaya çalışacağım. Bu dönemi sona erdiren iki önemli etmen Roma’nın yükselişi ve Hıristiyanlığın Roma imparatorluğunun resmi dini oluşudur. M.Ö. 150 yıllardan itibaren Roma imparatorluğu genişlemeye başlamıştır. M. Ö. 30 lu yıllara gelindiğinde her üç Yunan kültür bölgesi de artık Romalıların hükmü altındadır. Her ne kadar da idari ve askeri olarak Romalılar Yunan kültür bölgelerine hakim iseler de kültürel olarak Roma imparatorluğu bir Yunan kolonisidir; az-çok Yavuz Sultan Selim’den sonra Osmanlıların Arap dünyasına hükmetmelerine karşın kültürel açıdan bir Arap kolonisi durumunda oldukları gibi. Bu nedenle Romalılar Yunan kültür kurumlarının (Platonun akademisi Bergama Okulu Museum gibi) faaliyetlerine devam etmelerine müsaade etmişlerdir. İskenderiye’nin alınışı sırasında İskenderiye kütüphanesi yanmıştır ama Bergama kütüphanesinden gönderilen 200.000 kitapla İskenderiye kütüphanesi tekrar oluşturulmuştur. Romalılar Museum daki bilim adamların maaşlarını devlet hazinesinden karşılamayı sürdürmüşlerdir. Ne var kizamanla ekonomik durumun kötüleşmesi eğitim kurumlarında etkileyecektir. Bu kurumlara en büyük darbeyi vuran ise Hrıstiyanlık olmuştur. Hrıstiyanlık ilk 300 yıl yasaklı olduğu için yer altında gelişmiştir. Bu dönemde Hrıstiyanlık çok hoş görülü ve bir eşitlik dinidir. Bu nedenlerle geniş bir taraftar kitlesi bulabilmiştir. M.S. 300 gelindiğinde Hristıyanlığın gelişmesinin önlenemeyeceğini anlayan Roma imparatoru I. Constantin 313 de Hristıyanlığın üzerindeki yasağı kaldırmış Roma’dan ayrılarak Roma imparatorluğunun başkentini İstanbul’a (Constantinople) taşımıştır. 380 lerde Hristıyanlık Roma imparatorluğunun resmi dini olmuştur. Bu tarihten itibaren Kilise yavaş-yavaş sosyal ve eğitim hayatına hakim olmaya Hristıyan öğretisinin dışında hiç bir öğretiye hoş bakmamaya başlamıştır. 390 de Kril (Cril) isimli bir papazın İskenderiye kütüphanesini ateşe vermesiyle başlayan girişim Museum’da çalışan bilim insanlarına saldırılara dönüşmüş; 421 de Museum’da ders veren ve tarihin ilk kadın matematikçisi olarak bilinen Hypatia [Hypatia tanınmış bir matematikçi olan İskenderiyeli Heron’un kızıdır] yobaz Hrıstiyanlar tarafından linç edilerek öldürülmüştür. Bu olaydan sonra Museum kapanmış ve 641 de Müslümanların Mısırı fethi sırasında da tamamen yanmıştır. Bu okulun kapanmasından sonra Museum da çalışan bilim adamları kitaplarını alarak Sasanilerin hakim oldukları güneydoğu Anadolu (Harran Urfa) ve Mezopotamya içlerine Cundişapur’a (şimdiki İrak’taki Beth-Lapat) göçmüşlerdir. 529 yılında da Bizans imparatoru Jüstinyen Atina’ da bulunan Platon’un akademisini kapatmıştır. Bu tarih Yunan kültürünün hakim olduğu bir dönemin bitişi karanlık çağın başlangıcıdır. Akademinin kapanmasından sonra orada çalışan bilim insanlarının bir kısmı da doğuya göçmüşlerdir. Bu göçler kitlesel göçler değildi; bugün olduğu gibi o gün de bilim insanları kitle oluşturacak kadar çok olmamışlardır. Bu göçlerin Haçlı seferlerine kadar zaman -zaman devam ettiği anlaşılmaktadır. Doğuya göçen bu bilim adamları Yunan kültürüne aşina olan ortamlarda özellikle Nestorien- Süryani toplumlarda daha uzun yıllar öğretilerini sürdürmeye bilim meşalesini söndürmemeye çalışacaklardır. İslam biliminin temelinde bu insanların emeği onların yaptıkları çeviriler vardır. Böylelikle bundan sonraki döneme Müslümanların hakim olduğu döneme gelmiş bulunuyoruz.

3- Islam Dünyasında ve Orta Çağda Matematik. 611 den Hz. Muhammet’in peygamberliğini açıklamasından yüz yıl sonra 711 ‘re gelindiğinde İslam imparatorluğu doğuda Çin sınırına ve Hindistan içlerine batıda kuzey Afrika’dan ve Cebel-Tarık’tan geçerek Pirene dağlarına dayanıyordu. Bu aradaİstanbul kuşatılmış (675-677) doğu ve güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı fethedilmiş Kıbrıs ve Sicilya alınmış devasa bir imparatorluk oluşturulmuştu. Bu imparatorluk Şamdan Emevi hanedanlığı tarafından yönetilmekteydi. Emevi’lerin Arap olanla olmayanlara farklı muameleleri orta Asya’da Ebu Müslim Horasani’nin yönettiği büyük bir isyan çıkmasına neden oldu. Bu isyan Basra civarında başlayan Abbas oğullarının isyanıyla birleşerek Emevi hanedanlığına son verdi. Kıyımdan kurtulan Emevi’lerden Abdurahman Endülüs’te Emevi hanedanlığını daha bir süre devam ettirecektir. İslam dünyasına bilim 750 den sonra Abbasiler zamanında girmeye başladı. O tarihlerde Basra bölgesinden yayılmaya başlayan ve İslam rasyonelizimi olarak ta bilinen Mutezile (=ayrılanlar) tarikatı bu tarikatın Vasıl bin Ata gibi o zamanki önderlerinin halife Mansur’a ve Şia imamlarına yakın olmaları bu tarikatın devlet ve halk tarafından benimsenmesine neden oldu. Doğruların akıl ve rasyonel düşünceyle bulunacağını savunan bu akım İslam dünyasına bilimin girmesinin düşünsel zeminini oluşturmuştur. Abbasiler Şam’ı başkent yapmayarak Bağdat’ı kurup orasını kendilerine başkent yapmışlardır. Abbasi halifeleri Mansur Harun Reşit ve El-Mamun Bağdat’ta “Dar’ül Hikmet “ ( Aklın Evi) diye bilinen İskenderiye’deki Museum benzeri bir medrese kurmuşlar büyük bir çeviri faaliyetine girişmişlerdir. Yukarıda da belirtildiği gibi ilk çevirilerYunan dil ve kültürüne vakıf bölgelerdeki özellikle Cundişapur ve güneydoğu Anadolu’daki Süryani ve Mecusiler ( Harranlı Tabit ibni Kurra ve çocukları gibi) tarafından yapılmıştır. Çeviriler sadece Yunanca’dan değil Hindçe’den Pehlevice’den İbranice’den… de yapılmıştır. Böylelikle geniş bir kütüphane oluşturulacaktır. Bu çevirilerin çeşitli kaynaktan yapılmış olmasından da anlaşılacağı gibi İslam matematiği Yunan geleneğinin bir devamı olmaktan çok Yunan Mezopotamya ve Hind matematiklerinin bir sentezidir. Sayı sistemleri aritmetik trigonometri ve cebir daha çok Mezopotamya ve Hind geleneklerine; geometri ise Yunan geleneğine dayanır. Zamanımıza 750-1450 yılları arasında yaşamış 50 kadar matematikçi-bilim adamının ismi ve çalışmaları gelmiştir. Unutmamak gerekir ki o tarihlerde yaşamış olan bilim insanlarının çoğu zamanın bütün bilimleriyle uğraşmış ya da en azından 3-4 bilim dalında eser vermiş insanlardır. Bu 50 kadar matematikçiden sadece 4-5 tanesinin çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. Bunun bize o dönem matematiği hakkında yeterli bir fikir verecektir sanırım.
- 611 den Hz. Muhammet’in peygamberliğini açıklamasından yüz yıl sonra 711 ‘re gelindiğinde İslam imparatorluğu doğuda Çin sınırına ve Hindistan içlerine batıda kuzey Afrika’dan ve Cebel-Tarık’tan geçerek Pirene dağlarına dayanıyordu. Bu arada İstanbul kuşatılmış (675-677) doğu ve güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı fethedilmiş Kıbrıs ve Sicilya alınmış devasa bir imparatorluk oluşturulmuştu. Bu imparatorluk Şamdan Emevi hanedanlığı tarafından yönetilmekteydi. Emevi’lerin Arap olanla olmayanlara farklı muameleleri orta Asya’da Ebu Müslim Horasani’nin yönettiği büyük bir isyan çıkmasına neden oldu. Bu isyan Basra civarında başlayan Abbas oğullarının isyanıyla birleşerek Emevi hanedanlığına son verdi. Kıyımdan kurtulan Emevi’lerden Abdurahman Endülüs’te Emevi hanedanlığını daha bir süre devam ettirecektir. İslam dünyasına bilim 750 den sonra Abbasiler zamanında girmeye başladı. O tarihlerde Basra bölgesinden yayılmaya başlayan ve İslam rasyonelizimi olarak ta bilinen Mutezile (=ayrılanlar) tarikatı bu tarikatın Vasıl bin Ata gibi o zamanki önderlerinin halife Mansur’a ve Şia imamlarına yakın olmaları bu tarikatın devlet ve halk tarafından benimsenmesine neden oldu. Doğruların akıl ve rasyonel düşünceyle bulunacağını savunan bu akım İslam dünyasına bilimin girmesinin düşünsel zeminini oluşturmuştur. Abbasiler Şam’ı başkent yapmayarak Bağdat’ı kurup orasını kendilerine başkent yapmışlardır. Abbasi halifeleri Mansur Harun Reşit ve El-Mamun Bağdat’ta “Dar’ül Hikmet “ ( Aklın Evi) diye bilinen İskenderiye’deki Museum benzeri bir medrese kurmuşlar büyük bir çeviri faaliyetine girişmişlerdir. Yukarıda da belirtildiği gibi ilk çeviriler Yunan dil ve kültürüne vakıf bölgelerdeki özellikle Cundişapur ve güneydoğu Anadolu’daki Süryani ve Mecusiler ( Harranlı Tabit ibni Kurra ve çocukları gibi) tarafından yapılmıştır. Çeviriler sadece Yunanca’dan değil Hindçe’den Pehlevice’den İbranice’den… de yapılmıştır. Böylelikle geniş bir kütüphane oluşturulacaktır. Bu çevirilerin çeşitli kaynaktan yapılmış olmasından da anlaşılacağı gibi İslam matematiği Yunan geleneğinin bir devamı olmaktan çok YunanMezopotamya ve Hind matematiklerinin bir sentezidir. Sayı sistemleri aritmetik trigonometri ve cebirdaha çok Mezopotamya ve Hind geleneklerine; geometri ise Yunan geleneğine dayanır. Zamanımıza 750-1450 yılları arasında yaşamış 50 kadar matematikçi-bilim adamının ismi ve çalışmaları gelmiştir. Unutmamak gerekir ki o tarihlerde yaşamış olan bilim insanlarının çoğu zamanın bütün bilimleriyle uğraşmış ya da en azından 3-4 bilim dalında eser vermiş insanlardır. Bu 50 kadar matematikçiden sadece 4-5 tanesinin çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. Bunun bize o dönem matematiği hakkında yeterli bir fikir verecektir sanırım.

İlk ele alacağımız matematikçi Muhammet ibni Musa al-Harazmi’dir (780-850). İsminden güney Özbekistan’da doğduğu anlaşılıyor. Hayatı ve nerelerde okuduğu hakkında güvenilir bir bilgi yoktur. 810 dan sonra Bağdat’ta Dar’ül Hikmet’in kütüphanecisi olarak çalışmaya başlamış ve 4 kitap yazmıştır. Bunlardan biri coğrafya biri astronomi biri aritmetik diğeri de bir cebir kitabıdır. Biz bu son ikisi hakkında biraz bilgi vereceğiz. Al-Harazmi’nin en ünlü kitabı “ Al-Cebir ve Al-Mukabele” dır. Bu “indirgeme ve denkleme” manasına gelen başlık daha sonraları “Cebir” (veya Algebra) olarak kısaltılacaktır. Bu kitapta Al-Harazmi ikinci dereceden bir polinomu katsayılarının işaretine göre 6 sınıfa ayırarak sistematik olarakher sınıf için köklerin nasıl bulunacağını “algoritmik” bir yaklaşımla göstermektedir. Örnek olarak bizim bu gün x^2-10x-4=0 olarak yazacağız bir polinomu x^2=10x+4 şeklinde yazmaktadır ve bu polinomun köklerini bulmak için adım -adım ne yapılması gerektiğini söylemektedir. Unutmamak gerekir ki o tarihlerde henüz negatif sayılar kullanılmıyor ve sayı uzunluk olarak düşünülmektedir. Müslümanlarburada söz konusu olan dönemde (750-1450) bir istisna (Abu Waffa (940-998)) dışında negatif sayıları hiç kullanmamışlardır. Al-Harazmi’nin verilen bir polinomun kökünü bulmak için izlemiş olduğu adım-adım yaklaşıma günümüzde “algoritmik” yaklaşım denmektedir; bu sözcük Al-Harazmi’nin ismi bozularak türetilmiştir. Al Harazmi daha sonra algoritmik olarak bulduğu kökü geometrik olarak da bularak yaptıklarını doğrulamaktadır. Son olarakta Al-Harazmi kitabında bu yöntemin miras hesaplarına pratik uygulamalarını vermektedir. Bu kitap 1140 larda Latinciye çevrilmiş ve 1600 lere kadar batı okullarında kullanılmıştır. Bu eser hakkında çok tartışma olan bir eserdir. Kimilerine göre cebir’in esas babası Diofand’dır; Al-Harazmi’nin cebiri Mezopotamya matematiğinden daha ileri düzeyde değildir. Bu da büyük ölçüde doğrudur. Kimileri ise bu eserin her şey ile orijinal olduğunu savunmakta. Açık olan bir şey varsa o da bu eserden sonra matematikte “cebir” diye bir ana bilim dalının ortaya çıkmasıdır. Önemli olan diğer bir husus da algoritmik yaklaşım dediğimiz bu kitabın yöntemidir. Al-Harazmi’nin diğer kitabı bir “Hesap” kitabıdır. Bu kitabın Arapçası günümüze ulaşmamıştır; var olan bir Latince çevirisidir. Bu kitapta Al- Harazmi bugün kullandığımız Hind-Arap rakamları olarak bilinen ( 12…9 0) rakamları tanıtmakta; onlarla sayıların nasıl yazıldığını toplama çarpma gibi işlemlerin nasıl yapıldığını anlatmaktadır. Burada sıfır bir “ boşluk dolduran sembol” olarak kullanılmıştır sayı olarak değil. Sayı olarak sıfır ilk kez 876 de Hindistan’da kullanılmıştır. Daha önce de kullanıldığı hakkında bilgiler vardır ama herkesin hem fikir olduğu tarih bu tarihtir. Negatif sayıların da Hindistan’da 620 lerde kullanıldığı bilinmektedir ama az-çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmaları 1600 ler den sonradır.

Çalışmalarına deyineceğimiz ikinci matematikçi Ömer Hayyam’dır (1048-1131). Nişabur da doğan Ömer Hayyam 1073 den sonra İsfahan’da kurulan rasathanede Selçuk hükümdarı Melik Şahın “müneccim başı” olarak çalışmaya başlamış. Zamanımıza Rubailerinden başka bir cebir kitabı ve astronomiyle ilgili çalışmalarından da bazı kısımlar kalmıştır. Cebir kitabında üçüncü dereceden polinomların bir sınıflandırmasını yaparak konik kesitlerini kesiştirerek bu polinomların köklerini geometrik olarak bulmaya çalışmıştır. Örnek olarak x^3+ax^2+bx+c=0 polinomunun kökünü bulmak için x^2=2dy alarak 2dxy+2ady+bx+c=0 hiperbolünü elde eder. Bu hiperbol ile y=x^2/2d parabolünun kesişme noktaları baştaki polinomun köklerini verecektir. Bu çalışmada önemli iki nokta üçüncü dereceden bir polinomun birden çok kökünün olabileceğini anlamış olması ve kökleri bulmak için konik kesitlerini kullanması gerektiğini görmüş olmasıdır. Bu da Ömer Hayyam’ın Apolyonus’un konik kesitleri gibi zor bir konuya derinlemesine vakfı olduğunu göstermektedir. Ömer Hayyam astronom olarak gözlem ve ölçümlere dayalı bir takvim reformu yaparak yeni bir takvim (Celali takvimi) hazırlamıştır. Bu gayeyle Ömer Hayyam bir güneş yılının uzunluğunu 365.24219858156 gün olarak hesaplamıştır. Şimdi bilinen bir yılın 365.242190 gün olduğunu ve her 70-80 senede virgülden sonraki 6. rakamın değiştiğini burada belirtelim.

Çalışmaları hakkında bilgi vereceğimiz üçüncü matematikçi Şarafeddin al-Tusi (1135-1213) dır. İsmindenİran’ın Tus şehrinde doğduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen Meşed yada Nişabur’da yetişmiştir. ŞamHalep Musul ve Bağdat da matematik okutmuştur. Önemli bir cebir kitabının yazarıdır. Ş. Al-Tusi deÖmer Hayyam gibi üçüncü dereceden polinomların köklerini bulmak için uğraşmıştır. Harazmi’nin izinden Ş. Al-Tusi üçüncü dereceden denklemleri 25 sınıfa ayırarak cebirsel yaklaşımla onların köklerini bulmaya çalışmıştır. Bugünkü notasyonla x^3-ax=b gibi bir denklemin belli bir aralıkta çözümünün olabilmesi için b nin x^3-ax in maksimumu ile minimumu arasında olması gerektiği anlayan Ş. Al-Tusi bu ifadenin maksimumun bu ifadenin “türev” inin sıfır olduğu yerde araması gerektiğini anlamıştır. Kimi yazarlara göre bu türevin keşfidir. Ne yazık ki o zaman bu keşfin değeri anlaşılmamış türevin farkına varılmamıştır. Matematiğin en önemli keşiflerinden olan türev 1636 de Fermat tarafından tekrar keşfedilecek ve bu da analitik geometri ile beraber kalkülüsün doğumuna neden olacak ve matematikte bir devrim yaratacaktır.

Ele alacağımız 4. matematikçi büyük Tusi Nasireddin Al-Tusi’dir (1201-1274). O devir İslam dünyasının en büyük bilim adamlarından olan N. Al-Tusi Tus ve Nişapur’da okumuştur. Mantık Ahlak FelsefeAstronomi ve Matematik kitapları yazmıştır. Hayatının önemli bir kısmını Hasan El-Sabahın örgütünün merkezlerinden biri olan ve çok iyi bir kütüphanesi olduğu bilinen Alamut kalesinde araştırma yaparak geçirmiştir. Bu kale 1256 da Hülagü han tarafından alındıktan sonra Hülagü hanın müneccim başı olmuş1262 den sonrada Marageh’de ( Güney Azerbaycan’da Tebriz civarında ) Hülagü hanın emriyle kurulan rasathanede araştırmalarını sürdürmüş ve bir ziç Ziç-i-İlhani’ yi hazırlamıştır. Ziçler astronomik hesaplar için gerekli olan sinüs cetvelleridir. N. Al-Tusi’nin astronomi ile ilgili çalışmaları Batlamyüs’den sonra Copernicus’un çalışmalarına kadar astronomi hakkında en önemli çalışmalardan biri olarak kabul edilir. Matematikle ilgili en önemli çalışması düzlem ve küresel trigonometri ile ilgili çalışmalarıdır. Bu eserden sonra trigonometri astronomi için bir araç olmaktan çıkıp matematiğin bir ana dalı olmuştur. Bunun dışında Yunanca’dan çeviri çok sayıda matematik kitaplarına izah ve yorumlar yazmış; bir sayının n inci kökünü bulmak için çalışmalar yapmıştır. Batılı matematikçi ve astronomiçilerin eserlerinden en çok yararlandıkları islam dünyası bilim adamlarının başında N. Al-Tusi gelir.

Çalışmalarından bahsedeceğimiz bu dönemin son matematikçisi Cemşit Al-Kaşi’ dır (1380-1429). Kaşan (Iran) da doğmuştur. Kaşan’da yetiştiği anlaşılan Al-Kaşi 1420 den itibaren ölene kadar Uluğ Bey ve Kadızade ile Semarkand’ ta Uluğ Bey medresesinde ve rasathanesinde çalışmıştır. Timurleng’in torunu olan Uluğ Bey (1393-1449) iyi bir matematikçi bilim aşığı bir hükümdardı. O tarihlerde Uluğ Bey’ in medresesinde 60 civarında zamanın en iyi bilim adamları ders vermekte ve araştırma yapmaktadır; bu metrese pozitif bilimlerin okutulduğu ve bilimsel bir saygınlığı olan İslam ülkelerindeki son metresedir. Al-Kaşi Uluğ Bey’le beraber N. Al-Tusi’nin ziçlerinden de yararlanarak Ziç-i-Hakani olarak bilinen Uluğ Bey’in ziçlerini hazırlamıştır. Bu ziç’te 1 den 90 dereceye kadar olan açıların birer dakika arayla sinüsleri verilmiştir. Bu da 60×90=5400 giriş demektir. Her açının sinüsü virgülden sonra 8. haneye kadar verilmiştir. Bu iş bugünün imkanlarıyla bile kolayca yapılacak bir iş değildir. Ayrıca bu ziç güneş ay ve gezegenlerin konumu ve hareketleri hakkında detaylı bilgi ve gözlem tabloları içermektedir. Al-Kaşi muhteşem bir hesap yeteneği olan matematikçidir. Yarı çapı 1 olan bir daireyi 3×2^28=805. 306. 368 kenarlı bir poligonun içine oturtarak pi sayısının virgülden sonra 16 hanesini ( 10 ve 60 tabanlı sayı sistemlerinde) doğru olarak vermiştir. Bu rekor ancak 200 yıl sonra kırılabilecektir. Al-Kaşi içeriğinin zenginli ispatlarının açıklığı ile orta çağın en iyi kitaplarından biri olarak kabul edilen “Aritmetiğin Anahtarı” başlıklı bir kitabın da yazarıdır. Ondalık kesirlerle 4 işlemin nasıl yapılacağını açıklayan da Al-Kaşi’dir. Al-Kaşi’nin ölümünden sonra Uluğ Bey’e ziçlerini tamamlamasına ve gerekli izahların yazılmasına Al-Kaşi ve Kadızade’ nin öğrencisi olan Ali Kuşçu yardım etmiştir. 1449 da Uluğ Bey’in devlet işleriyle uğraşmıyor hayırsız bilimle uğraşıyor diye öz oğlu ve akrabaları tarafından öldürülmesinden sonra Uluğ Bey’in medrese ve rasathanesi de çökmüştür. Bu İslam dünyasındaki son önemli positif bilim merkezinin sönmesidir. Bu son ismi geçen kişiler İslam dünyasının matematikçi diyebileceğimiz son bilim adamlarıdır. 1450 den 1930-40 lar’a kadar İslam dünyasında orijinal bir çalışma yapmış ve matematikçi diye nitelendirebileceğimiz bir kişinin ismi bilim tarihinde geçmemektedir.

Bu bölümü Müslümanların matematiğe katkılarının bir değerlendirmesiyle bitireceğim. Müslümanların matematiğe katkılarını bu konuda çok çelişkili yargıların olması nedeniyle değerlendirmek çok zordur. Müslümanların matematiğe katkıları kimi yazarlar tarafından sıfırlanırken kimi yazarlar tarafından da göklere çıkartılmaktadır. Kimi yazarlara göre Müslümanların matematiğe hiç bir katkısı olmamıştır; bütün yaptıkları bir buzdolabı görevi görmekten ibarettir. Yunanlıların pişirdiklerini Avrupalılar onu yiyecek düzeye gelene kadar saklamışlar günü geldiğinde de Avrupalılar onu alıp yemişlerdir. Kimilerine göre iseMüslümanların matematiğe ve astronominin gelişmesine kapsamlı özgün katkıları olmuştur; bu gün batılı bilim adamlarının adını taşıyan bir çok teorem veya sonuç daha önce Müslümanlar tarafından bulunmuştur. Görülen o ki a) Müslümanlar sulayıp büyüttükleri ağaçların meyvelerini toplayamamışlar; ve b) Müslümanların bilime katkıları yeteri kadar araştırılıp değerlendirilmemiştir. Bu işi yapanların çoğunlukla yine batılı bilim tarihçilerin olduklarını unutmamak gerek. Kendi bildiğim kadarıylaMüslüman matematikçilerin Küresel geometriye cebire sayılar teorisine trigonometri ve astronomiye özgün katkıları olmuştur ve bu katkılar hiçte küçümsenecek ölçülerde değildir. Ayrıca insanlığın ortak ürünü olan bilimin önemli bir halkası eskiyle yeniyi bağlayan halkası İslam bilimidir. Bu halka olmadanbilimin bugünkü düzeye gelmesi herhalde mümkün olmayacaktı.

Bir sonraki bölüme geçmeden “İslam ülkelerinde bilim niye çöktü; batıya bilim nasıl girdi “ soruları hakkında bir kaç şey söylemem gerekir. Bu sorular tek bir kişinin yanıtlayabileceği sorular değildir; ancak geniş ve çok yönlü bir ekip bu sorulara tatmin edecek cevap verebilir. Şimdi söyleyeceklerim başka biri için İslam ülkelerinde bilimin çöküşünün en derin nedenleri olmayabilir. Bu konu çok tartışılan bir konudurbildiginiz gibi. Şimdi söyleyeceklerim sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır. a) Haçlı seferleri İslam dünyasında bugün de kanayan derin yaralar açmıştır. İlk haçlı seferleri sırasında yapılan büyük katliamlar ve yamyamlık olayları bölge insanlarını derin bir ümitsizlik çaresizliğe ve bunalıma sokmuştur. Niçin bu duruma düştüklerini sorgulayan insanlar İslam’ın başında olduğu gibi din duygularının güçlendirilmesi dini ve imanı için ölecek insanların yetiştirilmesi gerektiği kararına varmışlar. İmam Gazalinin görüşlerinin de etkisiyle bu tarihlerde 1100-1150 arası İslam dünyasında akli bilimlerden nakli bilimlere bir dönüş olmuştur. Bu olayın üzerine 1250 lerden itibaren başlayan Moğol istilası sonucu eğitim kurumları ve kütüphanelerin en önemlilerinin yok oluşunun eklenmesi; benzeri durumun Endülüs’ün kademeli olarak Hrıstiyanların eline düşmesi sonucunda da olması bu geçişi kolaylaştırmışderinleştirmiştir ve geri dönülmesi neredeyse olanaksız bir noktaya getirmiştir. Ancak haçlı seferleri ve Moğol istilası gibi derin izler bırakan bir olay bu gidişi tersine çevirebilirdi; bu da 1918 de yaşanan son “haçlı” seferiyle yaşanmıştır. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir; bunun dışında mürşit aramak gaflettedir delalettir “ sözü nakli bilimlerden akli bilimlere dönüşü simgeler. b) Medreseler İslam dünyasında daha çok 1150 den sonra çoğalmaya başlamışlar ve “nakli bilim” ( ya da “hayırlı bilim”) eğitimi veren okullar olarak çoğalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğuna Araplardan geçen bilim geleneği akli ilim değil nakli bilim geleneğidir. c) Medreseler vakıflara bağlı olmalarına rağmen kurumsallaşıpgelişmemiş; aksine her türlü yeniliğe karşı çıkan yobaz üretim merkezi olmuşlardır. d) Din’i ve din’i ulemayı kendine ideolojik dayanak yapan yönetici sınıf ulemayı imtiyazlı bir sınıf konumuna getirirkenpozitif bilimlerle uğraşanları ezmişlerdir. e) İmtiyazlı bir sınıf konumuna gelen devlet ve halk nezdinde büyük bir saygınlığa erişen ulema sınıfı pozitif bilimlerin yeşermesine bu bilimlerle uğraşan insanların toplum içinde saygın bir konuma gelmelerine mani olmak için açık-gizle her türlü çabayı göstermişlerdir ve bunda da başarılı olmuşlardır. f) Dar bir ortamda yetişen dünya görüşünden yoksun ülke ekonomisiyle kendi ekonomisini karıştıran idareci sınıfları bilimle teknoloji arasındaki ilişkiyi hiç bir zaman anlamamış; ülkelerinin geri kaldığını ancak askeri yenilgilerden sonra anlayabilmişlerdir. Bu durumda köklü reform yapmaları gerekirken düzen bozulur korkusuyla koyma suyla değirmen döndürmeye çalışmışlar orduyu düzeltmek için bir-kaç yabancı uzman çağırmakla yetinmişlerdir. İslam ülkelerinde özellikle Türkiye’denakli bilimlerden akli bilime dönüş yukarıda 9. haçlı seferi olarak nitelediğim bütün İslam ülkelerinin batının işgaline uğradığı 1.ci dünya savaşından özellikle1930 lar’dan sonradır. Bu ülkelerde bilimsel gelişmeler ancak bu tarihten sonra emekleye-emekleye de olsa gelişmeye başlamıştır.

Batıya matematik nasıl girdi sorusuna gelince bu üç yoldan olmuştur. a) Ortadoğu’da 4 krallık kurup 200 yıla yakın bir süre Ortadoğu’da kalan haçlılar vasıtasıyla b) Arap medreselerinde okuyan batılı öğrenciler vasıtasıyla; ve c) Endülüs’ten. Büyük kapının Endülüs olduğu gözükmektedir. Her ne kadar da Endülüs’te önemli matematikçiler yetişmemiş olsa da Endülüs’te eğitimin yaygın; ortamın bilim için uygun olduğufelsefe kimya tıp gibi bilim dallarda oldukça ileri olduğu bilinmektedir. Örneğin 11. asırda Kordoba’da 400 bin kitablık merkez kütüphanesi 17 medrese ve bir çok halk kütüphanesi bulunuyordu. Buralarda Hristıyan ve Musevi öğrenciler okuyabiliyordu. Toleodo İspanyolların eline geçtiğinde (1100) Toleodo piskoposu büyük bir çeviri bürosu kurarak çok sayıda bilimsel eseri Arap metreselerinde yetişmiş olan Musevi çevirmenler vasıtasıyla Arapçadan Latince’ye çevirtmiştir. 12. asra kadar Avrupa’daki okullar din ağırlıklı skolastik eğitim verilen manastır veya katedral okullarıydı. 12. asrın ortalarından itibaren İtalya’da (Bolonya Padova) öğrencilerin “universita” dedikleri dernek türü kurumlarda bir araya gelerek eğitim için birleşmiş böylelikle daha sonra üniversite olacak kurumların çekirdeklerini dikmişlerdir. Bu kurumlarda ders veren hocalar Arap metreslerinde okumuş batılı (İtalyan) gençlerdi. Daha sonra bu kurumlarda okuyan Avrupalı öğrenciler Almanya’da (Köln) Fransa’da (Sorbone) ve İngiltere’de ( OxfordCambrigde) üniversitesi olacak olan eğitim kurumlarını kuracaklardır. Bu dönemde Kutsal Roma-Germen imparatoru olan 2. Frederik’in açık görüşlü bilime değer veren bir insan oluşunun ve 1200 lerin başında kurulmuş olan Fransican tarikatının katkılarının da pozitif bilimlerin Avrupa’ya’ya girmesinde ve gelişmesinde etkili olmuş olduğunu belirtmek gerekir. 1200 ile 1500 ler arası Avrupalıların bilimsel kaynakları Arapça eserlerdi. Uğraştıkları sorular da bu kitaplarda Müslüman matematikçilerin uğraştığı sorulardı. Bunlar da bazı geometri soruları 3. dereceden polinomun köklerini bulma sorunu sayılar teorisiyle ilgili sorulardır. 1450 lerden sonra İstanbul’ dan İtalya’ya giden kitaplardan matematiğin Yunanca kaynaklarına inmeye Yunanca kaynaklardan çeviri yapmaya başlıyacaklardır; 1600 lerden sonra Arapça kaynaklar büyük ölçüde terk edilecektir. Avrupa’da matematikte özgün gelişmeler 1500 lerden sonradır. Şimdi biraz bunlardan bahsetmemiz gerekiyor.

Batıya bugünkü kullandığımız Hind-Arap rakamları (12…9 0) 1200 lerin başında Fibonacci’nin ( Leonordo de Pisa 1175-1250) yazdığı “ Liber Abacci” isimli kitabıyla girmiştir. Bu kitapta Fibonaccikendinden 400 yıl önce Harazmi’nin yaptığı gibi bu rakamlarla sayıların nasıl yazılacağını dört işlemin nasıl yapılacağını izah etmektedir. Bu rakamlar batıda günlük hayatta 16. asra kadar çok yaygın olarak kullanılmamış zaman -zaman da yasaklanmıştır. Bu rakamların halk arsında yaygın olarak kullanılması Fransız devriminden sonra olmuştur. 1200 lerden 1500 lere kadar kayda değer özgün bir çalışma yoktur. 1500-1600 arası iki önemli çalışma a) Tartaglia’nın (1499-1557) bulduğu ama Cardano’nun (1501-1576) aşırarak yayımladığı üçüncü dereceden polinomların cebirsel olarak köklerinin bulunmasıdır. Kompleks sayılar ilk olarak 3. derecede polinomların kökünü veren formülde o tarihlerde anlaşılmamış olsa daortaya çıkmıştır. Daha sonra Bombelli (1526-1572) cebir kitabında bazı tip kompleks sayılara yer verecekonlarla nasıl işlem yapılacağını anlatacaktır. b) Diğer önemli çalışma ise F. De Viete (1540-1603) in cebir kitabıdır. İlk olarak bu kitapta cebir sözel olmaktan çıkıp sembolleşmeye başlamıştır. Viete’in kitabında sessiz harfler bilinen kantiteler sesliler de bilinmeyenler için kullanılmıştır. Sabitler için ab gibi alfabenin ilk harflerinin; bilinmeyenler için de xy gibi alfabenin son harflerinin kullanılması Descartes’le başlayacaktır.

1600-1700 arası matematikte önemli gelişmelerin olduğu yıllardır. Bu asrın üç önemli gelişmesi şunlardır: a) Türevin bulunması. P. Fermat’nın (1601-1665) 1636 da bir eğrinin maksimum minimum ve tanjantını bulmak için verdiği çabalar Ş. Al-Tusi’den 5 asır sonra onu da türevin keşfine götürmüştür. Artık matematik dünyası yavaş da olsa bunu anlayacak kadar olgundur. b) Analitik geometrinin ve kartezyen koordinat sistemini ortaya çıkması. R. Descartes’ın (1596-1650) geometriyi cebirleştirme çabaları ve bir eğriyi bir reper sisteminde çizme isteği analitik geometrinin doğmasına ve bugün Descartes ‘a ithafen adlandırılan “cartesien” koordinat sisteminin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ve c) türev ile entegral arasındaki bugün “Kalkülüsün Temel Teoremi” dediğimiz ilişkinin Newton (1643-1727) ve Leibniz (1646-1716) tarafından birbirinden bağımsız olarak bulunmasıdır. Böylelikle “ Integral Calculus” doğacaktır. Bu da o güne kadar kullanım alanı oldukça sınırlı olan matematiğin önünü açacak ve matematiği evrensel bir bilim konumuna getirecektir. Ayrıca kalkülüsle beraber bilimsel fizik ve mühendislik bilimleri de doğacaktır. Türevden önce differensiel denklem dolaysıyla bilimsel fizik yoktu. Bir differensiyel denklemfiziki bir olayın metematiki ifadesindir. Bu çalışmalar ve astronomideki gelişmeler matematiği başka bir düzeye yeni bir döneme taşıyacaktır.

4- Klasik Matematik Dönemi. 1700- 1900 yılları arasını kapsayan ve matematiğin altın çağı olarak bilinenbu dördüncü dönem klasik matematik dönemidir. 18. asırda matematiğe en önemli katkıları yapan bilim adamlarının başında Euler Laplace Lagrange ve D’Alembert’i sayabiliriz. Leonhard Euler (1707-1783) İsviçre’de Basel de doğmuş meslek hayatının tamamı Petersbourg ve Berlin’de geçmiştir. Tarihin en üretken bilim adamıdır. Kalkülüsün ortaya çıkardığı olanakları sayılar teorisinden differensiyel denklemlere; differensiyel denklemlerden mühendislik problemlerine… uygulayan Euler 30.000 sayfadan fazla bilimsel eser üretmiştir. Öldükten 50 sene sonra dahi birikmiş makalelerinin yayını sürmüştür. Euler’le matematik evrensel boyutlara erişmiştir. Bugün bile matematikçilerin yaptığı işlerin bir çoğunun temel fikri veya başlangıcı Euler’in çalışmalarıdır. Euler’le Analiz yeni bir bilim dalı olarak temeyyüz etmiştir; bu dalın büyük babaları Eudoxus ve Arşimed ise babası Euler’dir. Laplace (1749-1827) Fransa’daNormandia’ da doğmuştur. Gök ve yer mekaniği hakkında yazdığı 11 ciltlik eseri bütün zamanlarda mekanik hakkında yazılmış en kapsamlı eserlerinden biridir. “Theorie Analytique des Probabilites” başlıklı kitabı olasılık teorisinin ilk önemli eseridir. Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) İtalya’da Turin’da doğmuşmeslek hayatının büyük bölümünü Berlin ve Paris’te geçirmiştir. İtalya’da doğmasına rağmen Fransız matematikçisi olarak bilinir. Lagrange cebirsel denklemlerin çözülebilirliği mekanik differensiyel denklemler ve varyasyon hesabına önemli katkılar yapmış fikirleri ve yöntemleri bugün de kullanılan bir bilim adamıdır. Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783) Paris’te doğmuş Fransa’da yaşamıştır. D’Alembert kısmi differensiyel denklemleri ilk inceleyen bilim adamlarından biridir. Kısmi differensiyel denklemler ve akışkanlar mekaniği ilgili çalışmaları ve felsefi yazıları dışında Diderot ile beraber editörlüğünü yaptığı ünlü 28 ciltlik “Encyclopedie” nin matematik maddelerinin hemen -hemen tümünü D’Alembert yazmıştır. Bu eser Fransız aydınlanmasının temel eserlerinden biridir.
. 1700- 1900 yılları arasını kapsayan ve matematiğin altın çağı olarak bilinen bu dördüncü dönem klasik matematik dönemidir. 18. asırda matematiğe en önemli katkıları yapan bilim adamlarının başında EulerLaplace Lagrange ve D’Alembert’i sayabiliriz. Leonhard Euler (1707-1783) İsviçre’de Basel de doğmuşmeslek hayatının tamamı Petersbourg ve Berlin’de geçmiştir. Tarihin en üretken bilim adamıdır. Kalkülüsün ortaya çıkardığı olanakları sayılar teorisinden differensiyel denklemlere; differensiyel denklemlerden mühendislik problemlerine… uygulayan Euler 30.000 sayfadan fazla bilimsel eser üretmiştir. Öldükten 50 sene sonra dahi birikmiş makalelerinin yayını sürmüştür. Euler’le matematik evrensel boyutlara erişmiştir. Bugün bile matematikçilerin yaptığı işlerin bir çoğunun temel fikri veya başlangıcı Euler’in çalışmalarıdır. Euler’le Analiz yeni bir bilim dalı olarak temeyyüz etmiştir; bu dalın büyük babaları Eudoxus ve Arşimed ise babası Euler’dir. Laplace (1749-1827) Fransa’da Normandia’ da doğmuştur. Gök ve yer mekaniği hakkında yazdığı 11 ciltlik eseri bütün zamanlarda mekanik hakkında yazılmış en kapsamlı eserlerinden biridir. “Theorie Analytique des Probabilites” başlıklı kitabı olasılık teorisinin ilk önemli eseridir. Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) İtalya’da Turin’da doğmuş meslek hayatının büyük bölümünü Berlin ve Paris’te geçirmiştir. İtalya’da doğmasına rağmen Fransız matematikçisi olarak bilinir. Lagrange cebirsel denklemlerin çözülebilirliği mekanik differensiyel denklemler ve varyasyon hesabına önemli katkılar yapmış fikirleri ve yöntemleri bugün de kullanılan bir bilim adamıdır. Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783) Paris’te doğmuş Fransa’da yaşamıştır. D’Alembert kısmi differensiyel denklemleri ilk inceleyen bilim adamlarından biridir. Kısmi differensiyel denklemler ve akışkanlar mekaniği ilgili çalışmaları ve felsefi yazıları dışında Diderot ile beraber editörlüğünü yaptığı ünlü 28 ciltlik “Encyclopedie” nin matematik maddelerinin hemen -hemen tümünü D’Alembert yazmıştır. Bu eser Fransız aydınlanmasının temel eserlerinden biridir.

Bu yüzyılın matematiği çeşitli kapsamlı ve fikir yönünden zengindir. En önemli zaafları kesinlik (rigor) eksikliği; yapılan işlerin günümüzün standartlarına göre yarım-yamalak kusurlu ve eksik oluşudur. Matematiğin o zamanda erişmiş olduğu düzeyde başka türlü olabilir miydi bilmiyorum.

1800-1900 Arası. 19. asır çok sayıda matematiğe önemli katkıları olmuş bilim adamın yaşadığı bir asırdır. Bunların her birini teker -teker ele alıp onların neler yaptığını anlatmak bu konuşma çerçevesinde mümkün değildir; ayrıca buna bilgim de yetmez. Bunun yerine bu asırda matematik nereden nereye geldi sorusuna cevap vermeye çalışacağım. 1800 lerin başında matematik derin bir kriz içindeydi. Bunun nedeni Fermat (1636) dan beri türevin tanımında ve türevin işe karıştığı bir çok yerde sonsuz küçük (infinitesimal) kavramının kullanılması ve matematikçilerin bunu çok tutarsız bir şekilde kullanmalarıydı. Bu tarihlerde henüz limit kavramının olmadığını ve türevin limit vasıtasıyla değil “sonsuz küçük” kavramı kullanılarak tanımlandığını burada belirtmem gerekir. Bu tutarsızlık çok eleştirilmiş özellikle de düşünür-din adamı G. Berkley (1685-1753) nin matematikçilerin tutarsızlığını ortaya koyduğu 40 sayfalık bir eleştiri kitabı derin etki yapmış bir çok matematikçinin meslek değiştirmesine ve matematiğe karşı tavır almalarına neden olmuştur. 1800 başında fonksiyon kavramının son yüz yıldır kullanıla gelmesine karşınhenüz doğru-dölek tanımlanmamış olması ve matematikçilerin fonksiyonu aynı şekilde anlamamaları da başka bir anlaşmazlığın ve karmaşanın nedeniydi. 1800 lerin başında süreklilik ve fonksiyon serilerinin yakınsaklığı doğru-dölek anlaşılmamıştı; henüz düzgün süreklilik ve düzgün yakınsaklık kavramları ortada yoktu. Entegral kavramı türev kavramının tersi olarak görülüyordu; türevden bağımsız bir entegral ve entegrallenebilirlik kavramı yoktu. 1800 lerin başında bugün matematiğin en önemli teorilerinden biri olan kompleks fonksiyonlar teorisi henüz yoktu. Antik Yunan çağından kalma ve çok uğraşılan beş sorudan ( Bunların ilk dördü geometrik çizim yaparak 1) bir açıyı üç eşit parçaya bölmek. 2) Alanı verilen bir dairenin alanına eşit alanı olan bir kare bulmak. 3) Hacmi verilen bir küpün hacminin iki katına eşit hacmi olan bir küp bulmak; ve 4) bir dairenin içine p sayısı asal olmak kaydı ile hangi p ler için düzgün p-genler çizilebileceğini bulmak idi. 5. Soru Öklid geometrisinin beşinci postulatı olan “bir doğruya onun dışından bir ve yalnız bir paralel çizilebilir “ postulatının diğer dördünün sonucu olarak elde edilip-edilemeyeceği idi) hiç biri 4 cü soru dışında ki o da Gauss tarafından daha yeni çözülmüştü çözülememişti. Cebirde 5 ci dereceden polinomların köklerinin cebirsel ( köklü ifadelerle) çözülüp-çözülemeyeceği henüz bilinmiyordu. Cebir’in grup halka cisim vektör uzayı gibi hiçbir yapısı henüz ortaya çıkmamıştı. Matris ve vectör kavramları henüz yoktu ( 2 li ve 3 lü determinantlar 1680 lerden beri biliniyor). Matematiksel fiziğin ana teoremleri henüz ortada yoktu; differensiyel geometri topoloji gibi konular henüz doğmamıştı. 1800 lerin başında matematiğin durumu kısaca bu idi. 1820 lerde A. Cauchy (1789-1855) limit kavramını bugünkü kullandığımız şekliyle tanımlayıp türevi sürekliliği ve sürekli fonksiyonlar için entegrali limit kavramı yardımıyla tanımlaması analizi sonsuz küçük kavramından kaynaklanan krizden kurtarmış ve daha sağlam temeller üzerine oturtulmasını sağlamıştır. Cauchy’nin çalışmaları sonucu kompleks fonksiyonlar teorisi doğmuş ve Cauchy B. Riemann (1820-1866) ve K. Weierstrass (1815-1884) gibi asrın büyük matematikçilerinin çalışmalarıyla matematiğin en temel teorilerinden birine dönüşmüştür. G. Dirichlet’nin (1805-1859) 1830 larda fonksiyon kavramını bugün anladığımız manada tanımlaması matematiği başka bir kargaşadan kurtarmıştır. Bu da özellikle Fourier serileri hakkında tartışmaları sona erdirecek Fourier serileri ile ilgili çalışmaları tekrar başlatacaktır. Fourier serileri Analizin gelişmesinde en önemli rolü oynayan bir bakıma modern matematiğin doğuşuna neden olan gerek uygulamaları ve gerekse de matematikteki merkezi konumu açısından matematiğin en önemli konularından biridir. Weierstrass ve öğrencilerinin çalışmaları sayesinde 1850 lerden sonra düzgün süreklilik düzgün yakınsaklık gibi analizin vazgeçilmez kavramları ortaya çıkacak fonksiyon serilerinin yakınsaklığı daha iyi anlaşılacaktır. F. Gauss’un (1777-1855) “ Cebir’in Temel Teoremi ya da D’Alembert Teoremi” olarak bilinen teoremi ispatlaması bu asrın başka bir önemli olayıdır. Bu teorem bugün cisimler teorisinden spektral analize kadar bir çok teorinin temelinde olan bir teoremdir. Bütün zamanların en derin en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Gauss’un sayılar teorisi differensiel geometri matematiksel fizik ve astronomiye katkıları bu asrın en önemli çalışmaları arasındadır. Bu asrın ve bütün zamanların en önemli matematikçilerinden biri olan Riemann kısa yaşamında daha sonra her biri büyük bir teori olacak bir düzine konuyu başlatmış ya da onlara derin katkılar yapmış matematiğe kavramsal bir bakış ve yaklaşım getirmiştir. Bunlardan bir kaçı: Riemann entegrali ve entegrallenebilirlik kavramı Riemann yüzeyleri Riemann geometrisi differensiyel geometri sayılar teorisi (Riemann hipotezi) kompleks analiz (Riemann yüzeyleri Cauchy-Riemann denklemleri) cebirsel geometri matematiksel fizik ve daha sonraları topoloji ismini alacak olan analysis situs tür. Yine bu asırda yukarıda sözü edilen antik Yunan çağından kalma 5 sorunun beşi de çözülmüştür. 1. ve 3. soruların mümkün olmadığı bir Fransız matematikçisi olan Wentzel tarafından 1837 de ispatlandı. 2. sorunun mümkün olmadığı Lindemann’ın 1882 de pi sayısının tranzantal bir sayı olduğunun ispatından sonra anlaşıldı. 4. soru yukarıda da söylendiği gibi Gauss tarafından 1796 da (p=17) için ve 1801 de de diğer p ler için tam olarak çözüldü. Cevap şudur: p bir asal sayı olsun. Verilen bir dairenin içine bir düzgün p-genin çizilebilmesi için gerek ve yeter koşul p nin p=2^n+1 ve n=2^k şeklinde olmasıdır. ( k=0 için p=3 dür; k=1 için p=5 ve k=2 için p=17 dir). Bir dairenin içine düzgün bir beşgenin çizilebileceğini Öklid biliyordu; 7-gen çizilemeyeceğini Arşimed biliyordu. Arşimed’den 1800 yılları arasında geçen 2000 yılda bu soruda hiçbir ilerleme sağlanmamıştı; bu sorunun çözümü için Gauss’un dehası gerekiyordu. Öklid’ in 5. postulatına gelince bu sorunun çözümü için insanların “mantıki tutarlılık” ile “fiziki olurluluğun” aynı şey olmadığını anlamaları gerekiyordu. 5. postalatın yerine onun zıtları olan postulatlar koyarak Öklid geometrisi kadar tutarlı iki yeni geometri oluşturulabileceği Lobachevki (1792-1856)Bolyai (1802-1860) ve Riemann tarafından gösterildi. Cebir cephesine gelince genç yaşta bu dünyadan ayrılan iki matematikçi H. Abel (1802-1829) ve E. Galois (1811-1832) nın 5. dereceden polinomların cebirsel yöntemlerle köklerinin bulunup-bulunamayacağı konusunda çalışmaları sonucu grup teorisi doğdu. Kummer (1810-1893) ve öğrencilerinin Fermat’nın büyük teoremiyle ispatlamak için verdikleri uğraşı sonucu halka teorisi ve idealler teorisi; R. Dedekind (1831-1916) gerçel sayıların soyut bir tanımını vermek için yaptığı çalışmalar sonucu cisim teorisi; Cayley (1821-1895 ) ve Sylvesterin (1814-1897 ) çok sayıda doğrusal denklemi tek bir denklem olarak göstermek ve çözmek için yaptıkları çalışmalar sonucu matris cebiri; ve Grassman (1809-1877 ) nın üç boyuttan çok boyuta geçme çabaları sonucunda da vectör uzayları doğdu. Bu kavramlar matematiğe yapısal (= stuructualist) yaklaşımı ve bakış açısını getirecektir.

Bu dönemi 1700-1900 arasını matematikte büyük ilerlemelerin olduğu çok sayıda yeni teorinin doğduğuyapısal değişikliklerin olduğu ispatlarda kesinliğin ön plana çıktığı kavramsal bakış açısının hesapsal yaklaşımın önüne geçtiği bir dönem matematiğin altın çağı olarak özetleyebiliriz.

Altın çağ bir krizle kapandı. Bu kriz yeni bir çağın doğum sancılarıydı. Bu çağ modern matematik çağıdır. Bundan sonraki kısımda bu krizin nedenleri ne idi; modern matematik nedir nasıl doğdu ne yönde gelişti; bunları anlatmaya çalışacağım.

5-Modern Matematik Dönemi. Kümeler teorisinin dolaysıyla modern matematiğin babası Georg Cantor (1845-1918) dır. G. Cantor Berlin üniversitesinde Kummer’in ögrencisi olarak sayılar teorisinde tezini bitirdikten sonra 1869 dan itibaren meslek hayatının sonuna kadar çalışacağı Halle üniversitesinde işe başlamıştır. Halle üniversitesinde çalışmaya başladığı yıllarda o üniversitenin hocalarından E. Heine’nın Cantor’a sorduğu bir soru Cantor’un yaşamını matematiğin de seyrini değiştirecekti. Bu soru şu idi: Bir periodluk bir aralıkta toplamı sıfır olan bir trigonometrik serinin katsayılarının hepsi sıfır mıdır? Cantor bu soruyla uğraşırken gerçel sayıların o güne kadar fark edilmeyen bir özelliğinin farkına varır. Bu da rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların aynı çoklukta olmadığıdır. Başka bir ifadeyle rasyonel sayıların kümesiyle irrasyonel sayıların kümesi arasında her iki kümenin de sonsuz olmasına karşın bire-bir bir dönüşüm yoktur. O halde bu iki kümenin sonsuzlukları aynı değildir. Böylelikle ortaya küme kavramı ve kümeleriniçerdikleri eleman çokluğu açısından sınıflandırılması sorunu çıktı. Bu son kavram “sonsuzun” tek değilçok olduğunu söylemektedir; bu da çok tepki çekecekti. Tarih boyunca Elea’ lı Zeno’dan başlayarakgünümüze kadar “sonsuz” insanları rahatsız etmiştir. Aristo’dan Cantor’a kadar geçen zaman diliminde “sonsuz” anlayışı temelde Aristo’nun görüşü olan şu anlayıştır: Sonsuz ufuk çizgisi gibi var olmayan ama konuşma kolaylığı sağladığı için kullandığımız bir kavramdır. Bu kavramı “sınırsızlık” kavramı yerine kullanırız; bir şey çoğalarak ya da büyüyerek önceden belirleyeceğimiz bir çokluğun ya da büyüklüğün ötesine geçme potansiyeline sahipse o şeye sonsuza gidiyor deriz. Başka bir deyimle Aristo’nun sonsuz anlayışı “potansiyel sonsuz” anlayışıdır. Cantor’a göre ise “sonsuz” tek başına manalı bir söz değildir; manalı olan “sonsuz küme” kavramıdır; sonsuz kümeler ise var olan nesnelerdir. Burada “sonsuz küme” deyimi büyükanne gibi bölünmez bir terim olarak anlaşılmalıdır. O halde önce kümeler sonlu-sonsuz diye ikiye ayrılacak; sonra da sonsuz kümeler kendi aralarında sonsuzluklarına göre çeşitli sınıflara ayrılacaktır. Böylelikle ortaya sayısız “sonsuz küme” sınıfları çıkacaktır. Bu da çok çeşitli “sonsuzluğun “ olduğu manasına gelmektedir. Cantor’un bu sonsuz anlayışı Kronecker ve Poincaré gibi bir çok ünlü matematikçi tarafından tepki ile karşılandı. Bunun sonucu olarak ta matematikçiler “sonsuzu” Cantor gibi anlayanlar ve Aristo gibi anlayanlar olmak üzere iki guruba ayrıldılar. Küme kavramınınaksiyomatik olarak tanımlanmaksızın Cantor’un yaptığı gibi sözlük manasında kullanılması kümeler teorisini de çıkmaza soktu; “bütün kümelerin kümesi bir küme midir” gibi yeni paradoksları ortaya çıkardı. Bu da matematikçileri kümeler teorisinden vazgeçilip-vazgeçilmemesi konusunda ikinci bir kez böldü. Üçüncü bir sorun da bir matematiksel ispatın ne olduğu geçerliliği meşruluğu sorunuydu. Matematikte deney ya da gözlem olmadığı için tartışma konusu olan bir ispat teori veya teorem hakkında son sözü deneye ya da gözleme bırakma olanağı yoktur. Bir matematikçi “ öyle bir x vardır ki…” dediği zaman var olduğunu iddia ettiği şeyi somut olarak ortaya koymak en azından nasıl inşa edilebileceğini göstermek zorunda mıdır; yoksa bir din adamının dini ilkelere dayanarak şeytanın varlığını ispatladığı gibi bir matematikçinin de aradığı şeyin nasıl elde edileceğini göstermeksizin o şeyin var olduğunu bir takım ilkelere dayanarak ispatlaması yeterli midir?
- Kümeler teorisinin dolaysıyla modern matematiğin babası Georg Cantor (1845-1918) dır. G. Cantor Berlin üniversitesinde Kummer’in ögrencisi olarak sayılar teorisinde tezini bitirdikten sonra 1869 dan itibaren meslek hayatının sonuna kadar çalışacağı Halle üniversitesinde işe başlamıştır. Halle üniversitesinde çalışmaya başladığı yıllarda o üniversitenin hocalarından E. Heine’nın Cantor’a sorduğu bir soru Cantor’un yaşamını matematiğin de seyrini değiştirecekti. Bu soru şu idi: Bir periodluk bir aralıktatoplamı sıfır olan bir trigonometrik serinin katsayılarının hepsi sıfır mıdır? Cantor bu soruyla uğraşırken gerçel sayıların o güne kadar fark edilmeyen bir özelliğinin farkına varır. Bu da rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların aynı çoklukta olmadığıdır. Başka bir ifadeyle rasyonel sayıların kümesiyle irrasyonel sayıların kümesi arasında her iki kümenin de sonsuz olmasına karşın bire-bir bir dönüşüm yoktur. O halde bu iki kümenin sonsuzlukları aynı değildir. Böylelikle ortaya küme kavramı ve kümelerin içerdikleri eleman çokluğu açısından sınıflandırılması sorunu çıktı. Bu son kavram “sonsuzun” tek değil çok olduğunu söylemektedir; bu da çok tepki çekecekti. Tarih boyunca Elea’ lı Zeno’dan başlayarak günümüze kadar“sonsuz” insanları rahatsız etmiştir. Aristo’dan Cantor’a kadar geçen zaman diliminde “sonsuz” anlayışıtemelde Aristo’nun görüşü olan şu anlayıştır: Sonsuz ufuk çizgisi gibi var olmayan ama konuşma kolaylığı sağladığı için kullandığımız bir kavramdır. Bu kavramı “sınırsızlık” kavramı yerine kullanırız; bir şey çoğalarak ya da büyüyerek önceden belirleyeceğimiz bir çokluğun ya da büyüklüğün ötesine geçme potansiyeline sahipse o şeye sonsuza gidiyor deriz. Başka bir deyimle Aristo’nun sonsuz anlayışı “potansiyel sonsuz” anlayışıdır. Cantor’a göre ise “sonsuz” tek başına manalı bir söz değildir; manalı olan “sonsuz küme” kavramıdır; sonsuz kümeler ise var olan nesnelerdir. Burada “sonsuz küme” deyimibüyükanne gibi bölünmez bir terim olarak anlaşılmalıdır. O halde önce kümeler sonlu-sonsuz diye ikiye ayrılacak; sonra da sonsuz kümeler kendi aralarında sonsuzluklarına göre çeşitli sınıflara ayrılacaktır. Böylelikle ortaya sayısız “sonsuz küme” sınıfları çıkacaktır. Bu da çok çeşitli “sonsuzluğun “ olduğu manasına gelmektedir. Cantor’un bu sonsuz anlayışı Kronecker ve Poincaré gibi bir çok ünlü matematikçi tarafından tepki ile karşılandı. Bunun sonucu olarak ta matematikçiler “sonsuzu” Cantor gibi anlayanlar ve Aristo gibi anlayanlar olmak üzere iki guruba ayrıldılar. Küme kavramının aksiyomatik olarak tanımlanmaksızın Cantor’un yaptığı gibi sözlük manasında kullanılması kümeler teorisini de çıkmaza soktu; “bütün kümelerin kümesi bir küme midir” gibi yeni paradoksları ortaya çıkardı. Bu da matematikçileri kümeler teorisinden vazgeçilip-vazgeçilmemesi konusunda ikinci bir kez böldü. Üçüncü bir sorun da bir matematiksel ispatın ne olduğu geçerliliği meşruluğu sorunuydu. Matematikte deney ya da gözlem olmadığı için tartışma konusu olan bir ispat teori veya teorem hakkında son sözü deneye ya da gözleme bırakma olanağı yoktur. Bir matematikçi “ öyle bir x vardır ki…” dediği zaman var olduğunu iddia ettiği şeyi somut olarak ortaya koymak en azından nasıl inşa edilebileceğini göstermek zorunda mıdır; yoksa bir din adamının dini ilkelere dayanarak şeytanın varlığını ispatladığı gibi bir matematikçinin de aradığı şeyin nasıl elde edileceğini göstermeksizin o şeyin var olduğunu bir takım ilkelere dayanarak ispatlaması yeterli midir?

Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat bir yönüyle bir dil ve baska bir yönüyle de tabiati anlamaya yönelik yöntemler manzumesidir. Matematigin yazili belgelere dayali 4500 yillik bir tarihi vardir. Bu zaman dilimi içinde matematigin gelisimi 5 döneme ayrilir. Birinci dönem baslangiçtan M.Ö. 6. yüzyila kadar Misir ve Mezopotamya'da yapilan matematigi kapsar. Misir'da bilinen matematik tam ve kesirli sayilarin 4 islemi bazi geometrik sekillerin alan ve hacim hesaplaridir.

Bugün okullarimizda ögretilen matematigin ortaokul 2. sinifa kadarki kismi olarak degerlendirebiliriz. Ayni dönemde Mezopotamya'da matematik biraz daha ileridir; onlarin bildikleri matematigin düzeyi de lise 2. sinif matematigi düzeyidir. Matematik günlük hayatin ihtiyaçlarina (takvim belirlemek muhasebe ve mimari hesaplar gibi) yönelik henüz sanat düzeyine ulasmamis zanaat düzeyinde bir ugrasidir. Formel ifadeler formüller ve akil yürütmeye dayali ispatlar yoktur. Bulgular ampirik ve islemler sayisaldir. Ikinci dönem M. Ö. 6. yy'dan M. S. 6. yy'a kadar uzanan Yunan matematigi dönemidir. Matematigin nitelik degistirdigi zanaat düzeyinden sanat düzeyine geçtigi dönemdir. Yunan matematiginin baslangicinda Misir ve Mezopotamya varsa da Yunan döneminde matematigin günümüze kadar yönü belirlenmis bir siçrama yapilmistir.

Matematige en önemli katkilar Platon'un akademisinde ve iskenderiye'deki Museum'da yetisen bilim adamlanndan gelmistir. Yunan matematigi esasta 'sanat için sanat' anlayisiyla yapilan ve günümüz manasinda modern bir matematiktir. Üçüncü dönem M.S. 6. yy'dan 17. yy'in sonlanna kadar olan dönemdir. Bu dönemde matematigin yasadigi dünya islam dünyasi ve Hindistan'dir. Müslümanlarin matematige katkisi büyük bir tartisma konusudur. Kimilerine göre Müslümanlarin matematige Yunan matematigini yasatmak ve Bati'ya transfer etmekten öte bir katkilari olmamistir. Kimilerine göre iseMüslümanlarin matematige özgün kalkilan olmustur. (Bu katkilar Avrupali matematikçiler tarafindan tekrar bulunmus ya da göz ardi edilmistir.) Müslümanlarin matematige katkisi yeterince arastirilmamistir. Son yillarda yapilan arastirmalar matematigin en önemli bulusu olan türevin Avrupalilardan 500 yil önce Azerbaycanli Serafettin Al-Tusi tarafindan bulunmus oldugunu ortaya çikarmistir. Tarihi olaylar- Haçli seferleri Mogol istilasi ve dahili olaylar- islam dünyasinin nakli bilimlere geçmesine ve sonuç olarak bilimin yerini safsatanin almasina neden olmustur. 16. yy' da matematikte tek söz sahibi Avrupalilardir.

Dördüncü dönem 1700-1900 yillan arasini kapsar ve 'Klasik Matematik Dönemi' olarak bilinir. Matematigin 'Altin Çaglari' olarak da anilir. Büyük hipotez ve teorilerin ortaya çiktigi matematigin kullanim alaninin bütün bilim dallarini kapsayacak sekilde genisledigi bir dönemdir. Matematik bütün pozitif bilimlerin temelim olusturacak bir konuma gelmistir. Bugün üniversitelerde okutulan matematigin büyük bir kismi bu dönemin ürünüdür. Besinci dönem 1900'lü yillarin basindan günümüze uzanan'Modern Matematik Dönemi' olarak adlandirilan dönemdir. Modern matematik klasik matematigin anayasal bir tabana oturtulmus seklidir. 1900'lü yillarin basina gelindiginde matematik büyük bir kompleksiteye ulasmisti.

Böylesi karmasik bir sistemde alisilageldigi sekilde matematik yapmak 'bir ispat niçin geçerlidir; ispatin da ispati gerekli midir?' gibi matematigin temellerini sorgulayan sorunlari ortaya çikarmistir. Matematik deneysel bir bilim olmadigi için nihai yargiyi deneye birakmak olanagi yoktur. Bu sorunlarin 'mesru' bir zeminde çözüme ulastirilacagini anlayan matematikçiler matematigi tutarli yasalara dayali bir temele oturtma çabasina giristiler. Modern matematik bu ugrasinin ürünüdür. Modern matematigin en önemli özellikleri önceki dönemlere kiyasla çok daha soyut göreceli ve kuramsal olusudur. Matematik çok hizli gelisen çok yüksek bir teknik düzeye erismis elde edilen bilgilerin üst üste yigildigi bir bilginin digeri tarafindan kullanimdan kaldirilmadigi bu nedenle de gittikçe zorlasan ama bir o kadar da çekici ancak tutku ile yapilabilen bir bilimdir.
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 08-11-2011, 07:23   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

]bir çemberin içine köşeleri çemberin üzerinde olacak şekilde eşkenar üçgenler çizersek fraktal olurmu?
 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


matematik nedir? kim nerede ve ne zaman bulmuştur ?

matematik nedir? kim nerede ve ne zaman bulmuştur ? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: fraktal nedir kim bulmuştur, fraktalı kim bulmuştur, fraktal kim bulmuştur, fraktalı kim buldu, matematik terimlerini kim buldu, fraktal kim buldu, fraktalları kim bulmuştur, fraktalları kim buldu, fraktalı kim bulmuş, fraktali kim bulmuştur, fraktal kim tarafından kullanılmaya başlanmıştır, fraktallar kim bulmuştur, matematiği kim buldu, matematiği kim buldu adı nedir, matematik nedir kim bulmuştur,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Eğitim hakkı nerede ve ne zaman imzalanmıştır? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 1 14-11-2011 08:31
Matematik ve Bilgisayar Bölümü Nedir? - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 26-06-2009 05:41
Matematik Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Matematik Öğretmenliği Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 26-06-2009 05:40
Matematik Mühendisliği Bölümü Nedir? - Matematik Mühendisliği Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 26-06-2009 05:39
Matematik Bölümü Nedir? - Matematik Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 26-06-2009 05:38

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:52 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.