bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 18-12-2011, 04:33   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Ünlem friglerin dini inancı nedir?

friglerin dini inancı nedir?
 

Alt 18-12-2011, 05:11   #2 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Friglerin Dini İnancı Nedir?

Yeryüzündeki birçok medeniyetin de tarihte benimsediği üzere doğurganlık ve bereketi simgeleyen Ana Tanrıça inanışı Frigler tarafından da benimsenmiştir. Ana Tanrıça inanışına göre şekillenen Frig dini “Matar” olarak anılan ünlü bir tanrıçayı da içinde barındırır. Bu Frig dinine dair elde edilen bilgilere göre ilk tanrıçadır; yazılı kayıtlarında rastlanıldığı üzere “Matar” “Anne” (mother) anlamına da gelmektedir.

Anadolu’da önemli bir dini kült olan Kibele Frig dininde de kendisine bir yer bulmuş ve yaşamaya devam etmiştir. Frig dinine göre dağlarda yaşadığına inanılan Kibele; genç kızların doğanın şehirlerin bolluğun ve tarımın bir koruyucusuydu.

Frig dininin önemli merkezi ise günümüzde Eskişehir ilinin içinde yer alan Yazılıkaya’dır. Frigler Yazılıkaya’ya bir çok kaya anıtı yapmıştır.

Frig dini gereğince başka uygarlıklarda olduğu gibi Tanrıça Matar kayalar arasına oyulan bir tapınakta kutsanmıştır.

Güneş Tanrısı Sabazios ve Ay Tanrısı Men Frigler’in önemli tanrılarından bazılarıdır.
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 18-12-2011, 05:15   #3 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Friglerin Dini İnancı Nedir?

Frig inançları içinde en çok tanınmışı kuşkusuz ana tanrıça kültüdür. Yunanlıların Kybele olarak adlandırdıkları Frig ana tanrıçası aslında Anadolu nun en eski tanrıçalarından biri olan Kubaba dır. Frigler Anadolu ya geldiklerinde kuşkusuz karanlık çağlar boyunca buranın yerli kavimleriyle ilşkiye geçmiş ve bu kültü almışlardır. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde bulunan bir çok Kybele yontusu da bu kültün yaygınlığı hakkında fikir vermektedir. Frig ana tanrıça figürlerinde ana tanrıçanın başında kulebiçimli bir taç gözükmektedir. Bu onun egemenliğinini simgesi olarak yorumlanmaktadır. Friglerce Kubile diye de adlandırılan ana tanrıçanın Frigce bir başka ismi de Agdistis tir. Tanrıça nın en önemli tapınma yerlerinden biri bugün Sivrihisar da bulunan Pessinus idi. Burada büyük olasılıkla bir meteor olan gökten inen tanrıça idolünün bulunduğu yerdi. Çok uzun yıllar ana tanrıça tapımının merkeziolan bu yer Roma döneminde dahi önemini kaybetmemiş Romalılar Kartaca ya karşı olan savaşı kazanabilmek için bu taşı MÖ 204 yılında Roma ya götürmüşler ve bunu Magna Mater (Ulu ana) diye adlandırmışlardır. Strabon (MÖ 64- MÖ 21) burayı ve buradaki kültü şöyle anlatır: Pessinos dünyanın o kısmındaki en büyük ticaret merkezi olup büyük saygı gören Tanrılar Anasına ait tapınak buradadır. Ona Agdistis derler.

Eski devirlerde rahipler aynı zamanda hükümdardı ve rahipliğin sağladığı nimetleri onlar biçiyorlardı. Fakat şimdi ticaret merkezi hâlâ ayakta durduğu halde rahiplerin yetkileri çok azalmıştır. Kutsal bölge Attaloslar tarafından kutsal bir yere yakışacak şekilde bir tapınak ve beyaz mermerlerden portikler ilave edilerek yapılmıştır. Romalılar Kybele'nin kehaneti doğrultusunda oradaki tanrıçanın heykelini almak üzere girişimde bulunarak tapınağı ünlü kılmışlardır. Kybele nin ismini Kybeon dağından aldığı gibi Dindimenê ülkesi de ismini üst tarafındaki Dindymon dağından almıştır. Yakınında Sangarios nehri akar; ve bu nehrin üzerinde eski Phrygialılara Midas a hatta kendi devrinden önce yaşamış olan Gordias a ve diğerlerine ait iskân kalıntılarına rastlanır fakat bu izler kentlere ait olmayıp büyükçe köyler niteliğindedir. Strabon tabii ki burayı kendi çağının görüş açısına göre anlatmıştır. Ancak daha sonra burada yapılan kazılar da Kybele tapınağını ve Roma kalıntılarını açığa çıkartmıştır. Pessinus ana tanrıça için yapılmakta olan törenlere sahne olmakta kendini ana tanrıçaya adayanların merkezi konumunda bulunmaktaydı. Erkekler burada kendilerini ana tanrıçaya adamak için erkeklik oraganlarını da kesmekteydiler. Burada aynı zamanda Attis kültü törenleri de yapılmaktaydı. Anadolu nun ana tanrıçası aynı zamanda toprak ana olduğundan bunu dölleyecek bir tanrıya ihtiyaç vardı. İşte Attis Kybele yi dölleyen tanrı idi. Ancak bu tanrı yaz sonunda ölmekte ve böylece de doğa tanrı ilkbaharda yeniden doğana dek uykuya yatmaktaydı. Mezopotamya inançlarında da görülen bu motif Kybele kültü ile birlikte yaşamış ve Yunan mitolojisine de Adonis şeklinde geçmiştir. Bu kült aynı zamanda da bazı gizem kültlerine kaynaklık etmiştir. Bu kültler Anadolu da Frig devletinin yıkılışından sonra da devam etmiştir. Barnett Attis efsanesinin çok ilginç bir yönüne dikkat çekmektedir: (Bkz Kaynakça) Bir uyarlamaya göre Agdistis Pessinus kralının damadı yakışıklı Attis e aşık olan onu ve onun kentini yıkıma götüren kendini hadım edip böylece dişi olan iki cinsiyetli bir canavar idi.
Öykünün çok kısaltılmış daha yumuşak bir uyarlaması gençliğinin ve güzelliğinin baharında bir yaban domuzu avında öldürülen Attis e Agdistis in duyduğu aşkı anlatmaktadır. Fakat her yıl ilkbaharda kendi kendini sakatlamayı içine alan coşkulu yas ritüelinin uygulayan inananların vasıtasıyla Attis her yıl yeniden diriltilir ve böylece doğanın ölmüş kuvvetleri canlandırılırdı. Ritüel esnasında heyecan öyle yüksek bir noktaya varırdı ki tanrıçanın en ateşli inananları kendilerini tanrıça ve Attis in şerefine hadım ederlerdi [ ]

Tanrıçanın bu vahşi tapımı - ki onun uğruna yakışıklı aşığı acı çekmiş ve ölmüştür- erkenden batıya doğru İonia ya süzülmüş fakat daha yumuşak ve gerçekten daha romantik bir biçimde Anadolu ile bağlantılı çeşitli Hellen mitoslarında yansımıştır. Bu mitoslarda bir tanrıçanın aşık olduğu fakat bu aşkıyla ona talihsizlik getirdiği bir gencin teması ortaya çıkmaktadır. Kybele ya da ana tanrıçaya ait kutsal yerlerin dağlarda ya da kayalıklarda olduğuna inanılmaktaydı. Anadolu da bu amaçla yapılmış bir çok sunak yerine rastlanmıştır. Atrıca bu sunaklarda ve kayalarda Kybele heykelinin konulduğu nişlere de rastlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Midas Şehri (Yazılıkaya) civarındaki sunaklardır. Buralarda kayalara oyulmuş sunaklar ve özellikle de basamaklarla çıkılan taht biçimindeki oymalar buraların kült merkezleri olduğunu göstermektedir. Meşhur Midas anıtı da içinde yazan MATEP (anne) yazısının gösterdiği gibi ana tanrıça kültünün önemli yerlerinden biridir. Anadolu nun başka yerlerinde de bu tip sunaklara rastlanmaktadır. Bunların bazılarında ise Frig yazısı da bulunmaktadır. Frigler de Ana Tanrıça tapımı dışında Güneş tanrısı Sabazios ve Ay tanrısı Men tapımları da vardı. Bunlardan Men in özellikle eski Anadolu nun Ay tanrısı ile ilişkisi olduğu düşünülebilir. Hatta bu tanrının omuzunda hilal ile gösterimleri de bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Bu tanrıların Frigler tarafından daha sonradan benimsendiği de düşünülebilir. Frigler de bunların dışında da eski Anadolu inançlarının izlerine rastlamak olasıdır. Eski Anadolu inançlarında geçen hayvan motiflerine Frigler de de rastlanmaktadır. Pazarlı kazılarında ele geçen boğa ve arslan mücadelesini anlatan kaplama plakalar da bu konuda çok anlamlıdırlar.

Friglerde Ölü Gömme Geleneği

Frigler de başlıa iki farklı ölü gömme adeti vardır. Soylular ve zenginler için uygulandığı düşünülen bu tür ölü gömmelerin Frigya da uzun süre uygulandığı anlaşılmaktadır. Yoksul halkın ise gömüldüğü ya da yakıldığı düşünülmektedir. Ancak yoksul halka ait mezarlar daha yeterli sayıda bulunamadığı için bu konuda bir şey söylemek için erkendir. Ölü gömme adetlerinin biri kaya mezarlarına gömme idi. Frig döneminden kalma bir çok kaya mezarlarına rastlanmıştır. Midas şehri yakınlarında ve Frig topraklarının büyük bölümünde kaya mezarlarına rastlanmıştır. Bazıları anıt-mezar şeklinde olan bu kaya mezarları ne yazık ki defineciler (hatta Romalıları da katarsak yüzyıllar boyu) ağır tahribata uğramışlardır. Frigler in en tanınmış ölü gömme adetleri ise tümülüsler yani tepe şeklinde yığma mezarlardır. Gordion da ve Ankara da sık olmak üzere diğer Frig şehirlerinde de rastlanılan tümülüs adetinin Frigler e Trakya dan geldiği düşünülmektedir. Ahşap mezar odasının üzerine toprak yığarak oluşturulan tümülüslerde çeşitli şekillerde yapılmışlardır.

Tümülüsler hakkında Sevin (bkz. Kaynakça) şöyle yazmaktadır: Frygia tümülüslerindeki mezar odalarının akşap konstrüksiyonu ileri bir tekniğin eseridir. Ölüler önceleri yakılmadan akşap sedirler üzerinde uzatılmış MÖ 7.yüzyılın sonlarından itibaren de büyük bir olasılıkla batıdan Yunanistan üzerinden gelen etkilerle yakılmaya başlanmıştır. Ahşap mezar odalasına ölü ve ölü armağanlarının bırakılmasından ve ahşap çatının kapatılmasından sonra odanın üzeri büyük bir yığma tepeyle örtülürdü. Mezar odasının üzerine yığılan tepenin yapımında bazı kurallara uyulması zorunluydu; aksi takdirde binlerce ton ağırlığındaki toprak yığınının ahşap mezar odasının üzerine yapacağı baskıyı önlemek olanaksızdı. [ ]Mezar odasının çatısı çatılıp bunun üzerine taş ve toprak yığıldıktan sonra bir daha açılması olanaksızdı. Ancak tek tehlike mezar soyguncuları idi. Bu nedenle mezar odasının yer seçiminde dikkatli olmak gerekiyordu. Toprak yığını altında kalan mezar odalarının yeri büyük tümülüslerde tam ortada zirvenin tam altına gelen bölümdeydi.

Alçak tümülüslerde mezar odasının yerini gizleyebilmek esastı ve bu nedenle mezar odaları merkezden uzak yerlere yerleştirilirdi. En meşhur tümülüs kuşkusuz Midas Tümülüsü ya da diğer adıyla Büyük Tümülüs tür. Burada yapılan kazılarda bronz ölü eşyaları ahşap eserler ve bir çok arkeolojik eser bulunmuştur.
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 18-12-2011, 05:16   #4 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Ayrıca Frigya Dini İnanışı başlığına bakabilirsiniz.
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


friglerin dini inancı nedir?

friglerin dini inancı nedir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: friglerin dini inancı, frigler dini inançları, friglerde din, friglerin dini inancı nedir, friglerin dini inançları, friglerin dini, frigler dini inancı, friglerin dini inanışı, friglerin dini inanışları, friglerin bereket tanrıçası, friglerin dini inançları nedir, frigler dini inanış, friglerde din ve inanış, friglerde bereket tanrıçası, friglerde dini inanç,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Urartuların dini inançları nedir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 3 27-11-2011 04:04
Dini Avatarlar SÜKÛT Avatarlar, Smileyler, Winkler, Moodlar, Skinler 0 07-04-2011 03:17
Hoş Dini Avatarlar SÜKÛT Avatarlar, Smileyler, Winkler, Moodlar, Skinler 0 07-04-2011 03:17
Dini Avatarlar Bkmlyz Avatarlar, Smileyler, Winkler, Moodlar, Skinler 0 30-06-2008 12:43
İslam Dini nedir? CooLKadin Dini Bilgiler 1 21-04-2008 04:35

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.