bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 26-02-2012, 10:44   #1 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart Su kirliliği sebepleri

Su kirliliği sebepleri


* Endüstriyel kuruluşlarca bırakılan artıklar(petrolboyadeterjanağır metallerkanalizasyon...)
* Tarımda kullanılan zehirler ve fazla kullanılan gübreler
* Hayvansal ve evsel artıklar
* Sulara bırakılan kurşunciva
* Lağımların sulara karışması
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 08-05-2012, 04:10   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

SU ve KİRLİLİĞİ

SU
Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın %70'ini kaplayan su bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.

Dünya nüfusunun %40'ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla artması buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 milyar m3 tür. Bu miktar dünya yüzeyini 3 km. kalınlığında bir tabaka halinde sarabilecek büyüklüktedir. Bu suyun % 98'i okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmakta fakat tuzlu olduğu için içme suyu olarak kullanıma sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. Dünyadaki suların ancak %2.5'i tatlı sudur. Bunun da %87'si buzullarda toprakta atmosferde yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır.


İnsanoğlu su ihtiyacını yüzeysel sular ve yeraltı su kaynaklarından temin etmektedir. Tatlı suların en önemli kaynağı yağışlardır. Küresel yıllık yağış 500 bin m3 olup her yıl yeryüzüne inen yağış aynı miktardadır. Ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir. Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar m3 olup bunun %16'sı içme ve kullanmada %72'si tarımsal sulamada %12'si de sanayide tüketilmektedir.

Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin kullanım oranları;
Kişi başına düşen su kullanımı toplumun gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde ise düşüktür. (ABD'de 1692 m3 Avrupa'da 726 m3 Afrika'da 244m"tür.) Dünyanın yıllık yağış ortalaması 1000 mm olup Türkiye'nin yıllık yağış ortalaması ise 643 mm. dir. Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte hızlı nüfus artışı kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması; mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirmektedir.

SU KİRLİLİĞİ

A- Yer altı Suları ve Kirliliği


Yağmur suyu yeryüzüne indiği andan itibaren kirlilik oranında ani bir artış olur. Hayvansal ve bitkisel artıklar doğal ve suni gübreler pestisitler ve mikroorganizmalar su ile yeraltına doğru taşınır. Suyun yüzey kısımlarındaki toprak tabakasından süzülmesi sonucunda zemin cinsi özelliklerine de bağlı olarak kalitesinde önemli miktarlarda artış olur. Askıdaki maddelerin tamamına yakını topraktaki süzülme yoluyla uzaklaşır. Bunun sonucunda mikroorganizmalar büyük ölçüde azalırken suyun karbondioksit miktarı artar oksijen miktarı ise azalır.

Yeraltı suyu kirlenmesinin en büyük sebebi evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesidir. Katı sıvı ve gaz atıklar alıcı ortama verildikten sonra; iklim durumuna toprağın yapısına yeryüzü şekline atığın cinsine ve zamana bağlı olarak yeraltı sularına karışır. Ayrıca zirai mücadele ilaçlarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı önemli bir kirlilik sebebidir. Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde tuvalet çukurlarından ve gübrelerden sızan kirli sular yeraltı suyuna karışarak özellikle yaz aylarında ölümlere yol açan bulaşıcı hastalıklara sebep olmaktadır.B- Yerüstü Suları ve Kirliliği


Akarsu göl ve denizler yerüstü sularını oluştururlar. Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen su kaynaklarının sabit olması bu kaynakların kirletilmemesini ve çok iyi kullanılmasını gerektirmektedir. Bilinçli su kullanımıyla yaşam kalitemizi bozmadan alacağımız basit tedbirlerle su kaynaklarımızın kirlenmesini ve tükenmesini önleyebiliriz. Bununla birlikte; üç tarafı denizlerle çevrili olan ve çok sayıda yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının bulunduğu ülkemizde sular evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenmektedir. Bu atıkların arıtılmadan su yataklarına verilmesi katı atıkların düzensiz olarak alıcı ortama bırakılması ayrıca bilinçsizce yapılan zirai ilaçlama ve gübrelemeden dolayı yerüstü suları kirlenmektedir.

Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. Sanayi kuruluşlarının; sıvı atıkları ile su kirliliğine buna bağlı olarak gelişen toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere sebep olduğu ve doğa tahribine yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi sonucu köyden kente göç olayı artmış bu durum hızlı ve düzensiz yapılaşmaya yol açmıştır.

Zirai mücadele için yapılan ilaçlamalarda havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya tarım ilaçları üretimi yapan fabrikaların atıklarının su kaynaklarına arıtılmadan verilmesi sebebiyle sular kirlenmektedir. Diğer yandan kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zamanla toprağı çoraklaştırmakta bunun sonucunda hem toprağın verimi düşmekte hem de yeraltı sularına sızması ve yüzey su akışlarıyla birlikte yerüstü sularına karışması neticesinde su kirliliğine sebep olmaktadır.

Akarsu Kirliliği:

Akarsular; küçük dereler yağmur kar ve kaynak sularıyla beslenirler. Kanalizasyon suları fabrika atıkları ile havayı kirleten etkenlerin yağmur ve yüzey akışlarıyla taşınması tarımsal faaliyetler sonucu oluşan pestisit ve gübre gibi kimyasal atıklar akarsuları kirleten başlıca etkenlerdir. Akarsular ve okyanuslar belli bir seviyeye kadar olan kirliliği arıtma özelliğine sahiptir. Bu sınır aşıldığında suda aşırı kirlilik ve bozulma başlar. Akarsuların bazı etkenlerle kirlenmesi sonucu akarsularda mevcut olan ekolojik denge bozulmakta bitkiler ve hayvanlar olumsuz yönde etkilenmektedir.Göl Kirliliği:

Göl kirlenmesinin ana unsurları akarsular ve atmosferik olaylardır. Akarsularla taşınan çözünmüş ve askıdaki maddelerin önemli miktarı erozyon ve kimyasal çözünme sonucu oluşur. Ayrıca asit yağmurları da kirliliği artırmaktadır. Göle karışan kirleticilerin büyük bir kısmı akarsular endüstriyel atıklar ve drenaj yoluyla taşınmasına karşılık atmosferle kirliliğin taşınması da son derece önemlidir. Havadaki kirleticilerin yağışlar ve rüzgar gibi atmosferik etkenlerle uzun mesafelere taşınması ve yerüstü sularına karışması sonucu su kirliliği meydana gelmektedir.

Deniz Kirliliği:

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati önem taşımaktadır. Denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması evsel endüstriyel atıkların arıtılmadan veya kısmen arıtılarak denize verilmesi deniz kazaları sonucu meydana gelen petrol akıntıları akarsulardan denizlere ulaşan tarımsal atıklar kirlenmeyi meydana getiren başlıca etkenlerdir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar belirli bir zamanda bir bölgedeki kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye olumsuz yönde etki etmektedir.

Deniz kirliliğine sebep olan diğer faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

Deniz kıyılarında bulunan kent merkezleri ve sanayi tesislerinden çıkan ve arıtılmadan denize boşaltılan atıklar.
Tarımsal alanlarda erozyon sonucu akarsularla denize karışan toprak ve diğer kirleticiler. (Tarım alanlarından her yıl önemli miktarlarda toprak erozyon yoluyla denizlere taşınmaktadır. Denizlere sadece toprak değil tarımsal faaliyetler sonucu akarsulara karışan pestisit ve gübre gibi kimyasal atıklar da taşınmaktadır.)
Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından oluşan sızıntılar.
Gemiler ve diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik (petrol yağ atıkları zehirli sıvılar pis sular çöpler vb.)
Deniz kazaları neticesinde önemli miktarlarda petrol döküntüsü suda birikmekte ve canlı ortamını tehdit etmektedir. Özellikle büyük petrol tankerlerinin kazaları sonucunda binlerce ton ham petrol denize dökülmektedir. Ham petrol taşımacılığı petro-kimya sanayii ve organik kimya sanayiindeki gelişmeler kara hava ve denizlerdeki kirlilik miktarını artırmıştır. Plastik maddelerin karadan ve gemilerden denize bırakılması plajlara ve denizin doğal yaşamına ciddi zararlar vermektedir.

Denizlerimizdeki kirlilik durumunu daha iyi anlamak için Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz'in kirlilik durumlarına kısaca değinmekte fayda vardır.

Karadeniz'de Kirliliğin Sebepleri:

Karadeniz'in bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar sonucunda; koliform bakteri sayısı organik madde miktarı bulanıklık gibi kirlilik unsurlarının normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Trabzon'da yapılan bir araştırmaya göre; deniz kirliliğinin sebepleri önem sırasına göre şöyledir;

Kanalizasyon
Çöp ve atıklar
Erozyon
Doğu Karadeniz Bölgesinde kara yolu ulaşımının deniz kıyılarından gerçekleştirilmesi
Sanayi kuruluşlarının olumsuz etkisi..

Marmara Denizi'nde Kirliliğin Sebepleri:

Marmara Denizi; özellikle Haliç ve İzmit Körfezi başta olmak üzere fiziksel ve kimyasal kirleticilerin etkisinde kalmıştır. Giderek artan kentsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu bazı kirleticiler sınır değerlerin üzerine çıkmıştır. Bunlara ilaveten Haliç'te dere ve yamaçlardan gelen erozyon kalıntıları kirliliği artırmaktadır.

Ege Denizi'nde Kirliliğin Sebepleri:

Ege Denizi'nde ortaya çıkan en önemli kirletici kaynaklar; B. Menderes Meriç ve Gediz Nehirleri ile Çanakkale Boğazı ve İzmir şehrinden ileri gelen kentsel ve endüstriyel atıklardır İzmir Körfezi'nde petrol rafinerilerinden birisinin bulunması ve yoğun deniz trafiği de petrol ve diğer petrol ürünleriyle körfezin kirlenmesine yol açmaktadır.

Akdeniz'de Kirliliğin Sebepleri:

Deniz yolu taşımacılığı Mersin'deki petrol rafinerisi ve İskenderun Körfezindeki iki adet petrol boru hattı terminali önemli kirletici unsurlardır. Bununla birlikte Akdeniz'de kirlilik oranı Marmara ve Ege Deniz'ine göre daha düşüktür.ATIKSULARIN ARITILMASI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDEKİ DURUM
(Nüfus ve Belediye Bilgileri TÜİK 2006 verilerinden alınmıştır.)

Belediye Atıksu Temel Göstergeleri 1994-2004 TUİK 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006
Main Wastewater Indicators of Municipalities1994-2004
Toplam belediye sayısı 2 663 2 724 2 750 2 758 2 757 3 227 3 227 3 227 3 225 3225
Total number of municipalities
Anket uygulanan belediye sayısı 2 134 2 278 2 322 2 456 2 712 3 215 3 215 3 215 3 213 3225
Number of municipalities questionned
Anket uygulanan belediye nüfusu 45 658 019 46 327 786 45 920 465 46 755 788 46 529 408 53 377 431 53 421 379 53 430 733 53 903 955 58 581 515
Population of municipalities questionned
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen belediye sayısı 1 188 1 347 1 383 1 493 1 647 2 003 2 115 2 195 2 226 2 321
Number of municipalities served by sewerage system
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%) 52 54 55 58 59 64 65 67 68 72
Rate of population served by sewerage system in total population (%)
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen nüfusun belediye nüfusuna oranı (%) 69 72 72 77 78 81 83 85 86 87
Rate of population served by sewerage system in municipal population (%)
Deşarj edilen atıksu miktarı (milyon m3 /yıl) 1 510 1 633 1 679 1 922 2 091 2 301 2 498 2 861 2 923 3 367
Amount of wastewater discharged (million m3/year)
Atıksu arıtma tesisi sayısı 41 46 55 68 80 126 145 156 172 184
Number of wastewater treatment plants
Fiziksel - Physical 3 3 7 9 13 25 28 31 35 26
Biyolojik - Biological 38 43 48 59 67 98 114 121 133 135
Gelişmiş - Advanced - - - - - 3 3 4 4 23
Atıksu arıtma tesisi toplam kapasitesi (milyon m3/yıl) 585 607 691 1 246 1 559 2 287 2 358 2 805 3 410 3 648
Total capacity of wastewater treatment plants (million m3/year)
Fiziksel - Physical 377 377 413 641 739 770 771 1 046 1 385 1 329
Biyolojik - Biological 209 231 278 605 820 1 250 1 320 1 484 1 750 1 511
Gelişmiş - Advanced - - - - - 267 267 275 275 808
Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu miktarı (milyon m3/yıl) 150 169 202 366 590 1 194 1 312 1 586 1 901 2 140
Amount of wastewater treated by treatment plants (million m3/year)
Fiziksel - Physical 78 79 90 146 282 325 344 482 599 714
Biyolojik - Biological 72 90 112 220 308 663 746 877 1 071 926
Gelişmiş - Advanced - - - - - 206 222 227 231 499
Atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen belediye sayısı 71 75 82 106 119 238 249 278 322 362
Number of municipalities served by wastewater treatment plants
Atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%) 10 9 10 14 17 27 28 30 36 42
Rate of population served by wastewater treatment plants in total population (%)


Tablodan da görüleceği gibi 3225 belediyenin 2321’inde kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Bir başka deyişle belediyelerimizin %72’sinde kanalizasyon şebekesine sahiptir. 3225 belediyenin 362’sine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti verilmektedir. Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ülke genelinde 184 adet Belediye Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır.
 

Alt 21-05-2014, 06:07   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Izmirdeki su kirliliğini ve nedenlerini bir tütlü bulamıyorum
 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Su kirliliği sebepleri

Su kirliliği sebepleri konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: su kirliliği nedenleri, su kirliliğinin nedenleri maddeler halinde, su kirliliği sebepleri, su kirliliğinin nedenleri, su kirliliğinin sebepleri, su kirliliği nedenleri maddeler halinde, su kirliliginin sebepleri, su kirliliğinin sebepleri maddeler halinde, su kirliliğinin sebepleri nelerdir, su kirliliğinin nedenleri madde halinde, su kirliliğinin nedenleri madde madde, su kirliliği sebepleri madde halinde, su kirliliğin sebepleri, su kirliliğinin sebepleri nelerdir madde madde, su kirlili sebepleri 0,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Işık kirliliği nasıl oluşur ? Я Soru Cevap 2 04-03-2017 03:12
Çevre kirliliği kompozisyon örnekleri elif Eğitim ve Öğretim 11 14-02-2016 07:00
Hava kirliliği ile ilgili sloganlar elif Eğitim ve Öğretim 15 21-05-2015 11:52
Çevre Kirliliği Çeşitleri ve Çevre Kirliliği Nedenleri Nelerdir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 3 16-04-2014 12:19
Büyüyen tehdit: Işık kirliliği Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 08-07-2008 02:12

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:51 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.