bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 26-02-2012, 11:39   #1 (permalink)
 
gizem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türkiye de saltanattan önce ve sonra günlük yaşam

Türkiye de saltanattan önce ve sonra günlük yaşam - Türkiye de saltanattan önce ve sonra günlük yaşam nasıldır?

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) :Neden üşürüz İnkılap Tarihi derslerinde? Ya da şöyle soralım: Genel olarak tarih dersleri hep sıkıcı olmak zorunda mıdır? Kabahat hocalarımızda mı yoksa kitaplarda mıdır? Yoksa hepimiz mi suçluyuz?

Tekrarlana tekrarlana bilgiler şablonlaşmış derslere mekanik bir anlatım tarzı hakim olmuştur Oysa bir imparatorluğun bünyesinden ulus devlete geçilirken ne amansız alt üst oluşlar yaşanmış hangi büyük badireler atlatılmış devrimleri yapanların olduğu kadar ona maruz kalanların beyinleri de bu yeni düzene hangi zorlanmalarla intibak etmiştir? Neresinden baksanız son derece ilginç bir dönem Düşünün daha harf devriminin sosyal psikoloji açısından doğru dürüst bir incelemesi yapılamamıştır Halbuki sırf bu ‘olay’ sosyal bilimcilerimiz için ne paha biçilmez bir kaynaktır bilsek
Gelin bugün iyi bildiğimiz bir olayı mercek altına tutalım Saltanatın kaldırılması nasıl gerçekleşti?
Prof Suna Kili’nin “Türk Devrim Tarihi”ne bakarsanız saltanatın kaldırılması Atatürk devrimlerine dahildir (Şimdi birileri kalkıp ‘değil midir?’ demezsin sakın Öyle olup olmadığını göreceğiz) Prof Kili’ye göre saltanatın kaldırılması “ulusal eylemin” yani milli mücadelenin ve 1921 anayasasının “doğal sonucudur” Neden? Çünkü anayasanın kabulünden 21 ay 12 sonra TBMM saltanatın kaldırılmasını gündemine almıştır Yani daha önce veya daha sonra gündemine alsaydı bu ‘doğal sonuç” ortaya çıkmayacak mıydı sayın hocam? Neyse geçelim çünkü daha ilk adımda sonuç ile nedenin mutlaka zamansal olarak öncelik-sonralık sırasıyla açıklanamayacağına dair Gazali ve Kant’ın söylediklerine sarkma riski belirdi onun için itirazlarımı burada kesiyorum
Siz de sıkıldınız biliyorum Lakin bu iş böyle Önümüzdeki metinleri redakte ederek gideceğiz doğruya
Nerde kalmıştık? Ha evet TBMM saltanatın kaldırılmasını gündemine almıştı Sonra gündemle ilgili önerge üzerinde uzun tartışmalar olmuş padişahı tutan milletvekilleri karşı çıkmışlar nihayet önerge “Mustafa Kemal ve sekseni aşkın milletvekilince imzalanmış” Konunun o tarihte gündeme gelmesine ise İstanbul’dan Sadrazam Tevfik Paşa’nın Lozan’a birlikte katılma isteği neden olmuş Sonra? “Bu davranış iyi değerlendirilmiş saltanatçı milletvekillerine karşın saltanatın kaldırılması oybirliğiyle kabul edilmiştir”
Profesörümüze göre bu oybirliğini sağlamak öyle kolay olmamıştır Önerge ve “diğer önergeler” komisyonlarda görüşülürken tartışmalar uzamış saltanatçı vekiller hilafet ve saltanatın ayrılmasının sakıncalar yaratacağını ileri sürmüşler Ne güzel demokratik bir tartışma diyebilirsiniz ama yok Suna hanım bu çok seslilikten hiç mi hiç hoşnut değildir “Sonunda karar gene Mustafa Kemal’in yerinde uyarısı ve karşıtların gözünü korkutmasıyla alınabilmiştir” Mustafa Kemal’in komisyonda neler dediğini de aktarıyor bize: “Burada (yani komisyonda) toplananlar Meclis ve herkes sorunu doğal bulursa sanırım ki uygun olacaktır Yoksa yine gerçek yöntemine göre saptanacaktır; ama belki bir takım kafalar kesilecektir”
Bu ‘kesin kararlı inançlı’ çıkış karşısında herkes susmuş hatta Hoca milletvekillerinden Mustafa Efendi’nin ünlü (!) “Bağışlayınız efendim; biz sorunu başka bakımdan ele almıştık; açıklamalarınızdan aydınlandık” cümlesi bu sert çıkış üzerine söylenmiş Bunun üzerine komisyon önergeyi benimseyerek genel kurula göndermiş aynı gün 1 Kasım 1922’de 2 oturumda kabul edilmiştir
Demokrasiye demokrasi dışı müdahalenin bir nevi sert bir muhtıranın sözünü etmesine rağmen Prof Kili’nin Mustafa Kemal’in sözünü oldukça haklı ve yerinde bulması ilginçtir Devrimler yapılırken bu örnekler olağan görülmelidir Yine de hep böyle korkutarak bir yere varılamayacağının bilincindedir hocamız Her adımda ‘gerekirse bazı kafalar kesilecektir” demenin demokratik bir anlayışla bağdaşmayacağının sık sık tekrarlandığı zaman olumsuz tepkilere yol açabileceğinin farkındadır İşte bunun için yapılacak şey yine demokrasiye dışarıdan müdahale edilip meclisteki çatlak seslerin temizlenerek yeni bir meclisin kurulmasıdır Bu kaçınılmazdır
Bu geniş aktarmayı Prof Kili’nin tarih bilgisi ve yorumunu kesmeden vermek ve inkılap tarihi kitaplarımızın içinde yüzdüğü mekanik ve sığ bilgi yığınını bütün halinde göstermek amacıyla yaptım İyi güzel de neye itiraz ediyorum? Nedir beğenmediğim ya da eleştirdiğim taraf bu metinde?
Bir kere hatalar
1 Önerge veya önergeler sanki Mustafa Kemal tarafından verilmiş gibi gösteriliyor Halbuki Nutuk’ta bile kendisi “…bir takrir (önerge) hazırlandı Sekseni mütecaviz arkadaşa imza ettirildi Bu takrirde benim de imzam vardır” diyor yani saltanatın kaldırılması için hazırlanan önergenin kendisi haricinde hazırlandığını bizzat kendi ağzıyla kabul ediyor Hatta ben hazırladım bile demiyor “benim de imzam vardır” diyerek aslında bunu ilk düşünenin kendisi olmadığını itiraf ediyor
2 Meclise o gün üç önerge verilmiştir Verenler arasında ikinci gruba yani muhaliflere ait olanlar da vardır Mecliste padişahlığı tutanlar olduğu kadar saltanatla beraber hilafeti de kaldıralım diyecek kadar ileri gidenler vardı Ama bu kadar ileri gitmek o aşamada sakıncalı bulunduğu için hilafet bir süre daha kalmış hilafetli Cumhuriyetimiz yaklaşık 6 ay devam etmişti Bir de Rauf Orbay gibi karşı çıkanların bir kısmı hilafatle saltanatın ayrılmasına karşı çıkıyorlardı saltanatın kaldırılmasına değil Bu önemli ayrım atlanıyor
3 Peki oybirliğiyle kabul edilmesinden bahsediyorsunuz da o gün kaç milletvekilinin meclise geldiğinden neden söz etmiyorsunuz? Üstelik madem bu kadar yaygın bir oybirliği vardı saltanat neden ilk turda değil de ikinci turda kaldırılabildi? Bunun açıklaması nerede? Çünkü ilk oylamada gerekli çoğunluk mevcut değildi Bütün uyarılara rağmen oylamaya sadece 136 milletvekili katılmış 132 kabul 2 red 2 çekimser oy çıkmış karar yeter sayısı bulunamayınca ertesi günkü 2 tura bırakılmıştı (Kili’nin dediği gibi 2 oylama aynı gün yapılmamıştı) Uzatmaya gerek yok Anladınız İnkılap tarihlerimizin neden sığ ve yavan olduğuna bir misal daha vermiş olduk

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilandan önce devlet padşahlıkla yönetiliyordu halk bundan memnun değildi çünükü padişah istediği herşeyi yaptırıyor halkın fikri sorulmuyordu

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Halifelik artık dinin temsilcisiolmaktan çııkmış bir saltanat haline gelmişti artık dnin kuralllarını yerine getirmek yerine birçoğu halkı hiçe sarıyor ortamı velveleye veriyordu

Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924)

Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924) eğitim sadece medreselerde yapılıyor ve kadın ve erkeklere okuma konusunda aynı eşitlik sağlanmıyordu

Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925) toplumun giyimi şalvar kadınlar içinde çarçaftı

Tarikatların kaldırılması tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925) birçok tarikatlar farklı sesler çıkararak ülkeyi karıştırıyor isyan çıkarmaya çalışıyor ve halka zarar veriyorlardı

Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926) Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştirBöylece evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır
* Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek Türk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur
* Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlanmıştır
* Boşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınlara da bu konuda haklar tanınmıştır
* Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanınmıştırBöylece kadın ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlik sağlanmıştır
* Toplumsal hayatın çağdaş kurallara göre düzenlenmesinin sağlanması Türkiye’de yaşayan gayrimüslim halkı da etkilemiştirMüslüman olmayan halk Lozan antlaşmasının kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk medeni kanununa uymak istemişlerdirBu istekleri kabul edilmiştir
* Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona ermiştir
* Türkiye’de hukuk birliği sağlanmıştır
* Laik hukuk anlayışı toplumun her kesiminde uygulanır hale gelmiştir
bunların olmadığını varsayarsak kadınların konuşmasın yasak gib birşeydi

Laikliğin kabulü (1928-1937) laiklik kabul edilmeden önce devlet katı kuaralllar içerisinde ne denirse onu yaptırılmaya zorlanıyor fikirleri sorulmuyordu

Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928) yeni bir devletin yeni bir yazısı olmalıydı osmanlıda osmanlıca farsça karışımı birdil kullanılmaktaydı

Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)Osmanlı döneminde tarihçilerin aşağı yukarı yalnızca yaşadıkları dönemin olaylarını yazıya geçirmekle yükümlü olmalarından ötürü Türklerin eski tarihlerine ilişkin çalışmalar yok denecek kadar azdı Türkiye Cumhuriyeti'nin "önceki bütün Türk devletleriyle tarihsel bağı" olduğu "dünya uygarlığının oluşma ve gelişmesinde Türk uygarlığının önemli payı bulunduğu" görüşünden yola çıkan Atatürk'ün öncülüğünde yapılan çalışmalar 12 Nisan 1931'de sonradan Türk Tarih Kurumu adını alan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı


Takvim saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931) tarih ve saat değişiminde dünyaya uyulmaya çalışıldı

Dil devrimi (12 Temmuz 1932) Dil devrimi yapılmadan önce Osmanlıda farklı diller kullanılıyordu milli bir dile ihtiyaç vardı

Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934) Kadınlara gerekli hak ve özgürlükler verilmiyordu bir mal şeklini aldığı savunuluyordu kadınların itiraz hakları yoktu

Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934) herkes babasının adıyla yada belli lakaplarıyla çağrılıyor çoğu zaman karışlıklar yaşanıyor tatsızlıklar oluyordu.gizem isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türkiye de saltanattan önce ve sonra günlük yaşam

Türkiye de saltanattan önce ve sonra günlük yaşam konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: saltanat kaldırılmadan önce, saltanattan önce, saltanattan önce ve sonra, saltanat kaldırılmadan önce ve sonra, saltanatın kaldırılmadan önce, saltanattan sonra, saltanatın kaldırılması öncesi, saltanatın kaldırılmadan önce nasıldı, saltanatın kaldırılmadan önceki yaşam, saltanatın kaldırılmasından önce, saltanat kaldırılmadan önce türkiye, saltanattan önceki yaşam tarzı, saltanat kaldırılmadan önce nasıldı, saltanatın kaldirılmadan ö nce günlük yaşam nasıldı, halifeliğin kaldırılmasından sonraki yaşantı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Önce ....Sonra... nurküllü LakLak Bölümü 2 06-10-2009 01:04
Önce ....Sonra... nurküllü LakLak Bölümü 2 06-10-2009 01:03
100 Yıl Önce - 100 Yıl Sonra mormavi LakLak Bölümü 5 05-06-2009 03:09

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:27 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats