bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-04-2012, 03:41   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Face0 türkiyenin yönetim yapısını açıklarmısınız

Devlet toplum yararına çalışan toplum içerisinde ilişkileri düzenleyen toplumun uyacağı kuralları koyan ve halkını iç ve dış tehditlere karşı koruyan düzene denir . Anayasamıza göre egemenliğin sahibi Türk milletidir. Millet egemenlik hakkını Anaya*sanın koyduğu esaslara göre yasama yürütme ve yargı organları eliyle kullanır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama TBMM yürütme hükümet yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından yapılır. Bu faaliyetlerin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine “Güçler Ayrılığı İlkesi” denir.
YASAMA

Millet kendi hâkimiyetine dayanarak ka*nun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Anayasamıza göre yasama organı TBMM’dir. Bu yetki devredilemez. TBMM genel oyla se*çilen 550 milletvekilinden oluşur.
TBMM’nin Görevleri

• Kanun koymak değiştirmek ve kaldır*mak.

• Bakanları denetlemek

• Para basılmasına karar vermek

• Cumhurbaşkanını seçmek

• Savaş ilanına karar vermek

• Uluslararası antlaşmaları onaylamak.

• Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüş*mek ve kabul etmek

• Genel ve özel af ilanına karar vermek

• TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin yaptığı işleri meclis araştırması meclis soruş*turması ve gensoru yollarıyla denetler. Yapılan işlerde yetkiyi kötüye kullanma ya da yasalara ay*kırı bir durum bulunduğunda meclis hükümeti “güvenoyu vermemek” yoluyla düşürebilir

Bir Yasa TBMM’den Nasıl Çıkar?(Kanun Nasıl Yapılır ?)


Hukuk devletçe konulan ve toplum haya*tını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk devle*ti ise yönetimde hukuk kurallarının üstün tutuldu*ğu herkese eşit haklar verilen devleti ifade eder.
Hukuk devletinde kurumlar yetkilerini hu*kuk kurallarından alır. Bu nedenle hukuk kuralla*rının milleti temsil eden milletvekilleri tarafından halkın yararı gözetilerek eşitlik ilkesiyle çıkarılma*sı gerekir.
Devletin ve toplumun devamını sağlayan hukuk kuralları herkes tarafından benimsenmesi ve geçerli olması amacıyla birçok kuruluş tarafın*dan denetlenebilir ve düzenlenebilir.
Yasalar toplumun ihtiyaçları doğrultusun*da hazırlanır. İlgili komisyonlarda incelenir ve anayasaya olan uygunluğu tespit edilir. Üzerinde gerekli incelemeler yapılan yasa TBMM Genel Kuruluna sunulur. Milletvekillerinin oy çokluğu ile kabul edi*len yasa daha sonra cumhurbaşkanının onayına sunulur. Kabul edilirse resmî gazetede yayınlana*rak yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmez ise tekrar TBMM’ye gönderilir (Ve*to yetkisi).
Cumhurbaşkanı veto yetkisine rağmen ikinci defada kanunu onaylamak zorunda kalırsa kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvu*rabilir.
YÜRÜTME

Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfat*la Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliği*ni temsil eder. Anayasanın uygulanmasını devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gö*zetir.

Bazı Görevleri

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğin*de toplantıya çağırmak

2. Yasaları yayımlamak

3. Yasaları yeniden görüşülmek üzere Tür*kiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek (Ve*to yetkisi)

4. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak

5. Yasaların anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

7. Başbakanı atamak ve istifasını kabul et*mek

8. Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek ya*bancı devlet temsilcilerini kabul etmek

9. Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin Başkomutanlığını temsil et*mek

11. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağır*mak

12. Üniversite rektörlerini seçmektir.

Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı cumhurbaşkanlığı*na vekillik eder ve cumhurbaşkanına ilişkin yetki*leri kullanır.

NOT: CUMHURBAŞKANLARIMIZ

1. Mustafa Kemal Atatürk

2 İsmet İnönü

3. Celal Bayar

4. Cemal Gürsel

5. Cevdet Sunay

6. Fahri Korutürk

7 Kenan Evren

8 Turgut Özal

9. Süleyman Demirel

10. Ahmet Necdet Sezer

11. Abdullah Gül

Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulunun diğer adı hükümettir. Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan olu*şur. Başbakan TBMM üyeleri arasından cumhur*başkanı tarafından atanır. Bakanlar başbakan tarafından belirlenir ve atamaları çûm*hurbaşkanının onayına sunulur. Bakan atamasın*da meclis dışından bir kişi de seçilebilir.
Hükümet vatandaşların temel hak ve öz*gürlüklerini kullanabilmesi için yasaların işlemesi*ni sağlar.
Bakanlar Kurulunun Bazı Görevleri

• Vatandaşa iş olanağı sağlamak (fabri*kalar kurmak)
• Vatandaşın güvenliğini sağlamak.
•Yurdu iç ve dış tehditlere karşı koruyarak vatan bütünlüğünü korumak.
• Vatandaşlarına hizmet götürmek( yollar köprüler barajlar vs. yapmak)
• Tarım ve hayvancılığı geliştirmek.
Başbakanın Bazı Görevleri

• Hükümeti kurmak.
• Bakanlar arası işbirliği sağlamak.
• Hükümet politikasını takip etmek.
• Cumhurbaşkanın katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek.
• Hükümet programının hazırlanmasını sağlamak
YARGI GÖREVİ

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere ve*rilmiştir. Yargı organları kişiler arasında veya yö*netenlerle yönetilenler arasında çıkan uyuşmaz*lıkları yasalara uygun olarak çözümler.
Devletin yargı görevini yürüten mahke*melerin tam bağımsız olmaları gerekmektedir.
Anayasamıza göre yargı kararları da de*netlenebilmektedir. Bu nedenle yargıyı sağlayan organlar;
** Anayasamıza göre vatandaşlar mahke*me kararlarına karşı bir üst mahkemeye başvura*bilir. Sonuç ilgili mahkemeye ve vatandaşa bildi*rilir. Böylece uyuşmazlıklar adil bir şekilde çözü*me kavuşturulmuş olur.

Anayasamızda belirtilen yüksek mahke*meler şunlardır:

• Anayasa Mahkemesi

• Yargıtay

• Danıştay

• Askerî Yargıtay

• Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

• Uyuşmazlık Mahkemeleri.

Ayrıca insan hakları çiğnenmiş vatandaşlar bütün iç hukuk yollarını denedikten sonra hak ihlalleri ortadan kalkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kişisel olarak başvurup haklarını arayabilir*ler.Gelen Aramalar
türkiye\nin yönetim yapisi (763)
ülkemizin yönetim yapısı (621)
türkiyenin yönetim yapisi (404)
türkiyenin idari yapısı (244)
türkiye\nin yönetim yapısı ders notları (149)
türkiye yönetim yapısı (85)
türkiyenin yönetim yapısı ders notları (43)
türkiyenin idari yapısı ders notları (32)
türkiye yönetim şekli (29)
türkiyenin yönetim şeması (26)
Bunları da Okudular
Atatürk’ün Kurduğu Kurumlar
Atatürk’ün Askerlik Hayatı
Atatürk’ün Hayatı
Atatürk’ün Son Günleri ve Ölümü
Atatürk İlkeleri (Laiklik)
TBMM’nin Açılması-2 (23 Nisan 1920)
İstanbul’un Resmen İşgali(16 MART 1920)
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması (12 OCAK 1920)
Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi (27 ARALIK 1919)
Amasya Görüşmesi (önemi ve sonucu)
Türkiye’nin Yönetim Yapısı ile Benzer Yazılar:
 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


türkiyenin yönetim yapısını açıklarmısınız

türkiyenin yönetim yapısını açıklarmısınız konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ülkemizin yönetim yapısı, türkiye nin yönetim yapısı şeması, turkıyenın yonetım yapısı, ülkemizin yönetim yapısı nasıldır, tc yonetım yapısı sema, türkiye nin yönetim yapısı, ülkemizin yönetim yapısı şeması, ülkemizin yönetimsel şeması, türkiye nin idari yapısı ders notları, türkiye nin yönetim yapısı nasıldır, türkiye cumhuriyeti devleti nin yönetim yapısı şeması, ulkemizin yonetimsel şeması, türkiye nin yönetim yapısi sema, türkiyenin yönetim yapısı, ülkemizin yönetim şeması,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Yerel Yönetim Nedir? - Yerel Yönetim Hakkında elif Kadın ve Hukuk 8 20-08-2015 01:13
Diziler Toplum Yapısını Bozuyor mu? sahranil Diziler Bölümü 2 24-03-2010 04:03
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Nedir? - Yönetim ve Organizasyon Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 03:02
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir? - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 03:01
Endüstriyel Yönetim Bölümü Nedir? - Endüstriyel Yönetim Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 05:13

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:15 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.