bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Tarih

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 30-04-2010, 03:45   #1 (permalink)
 
mormavi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Kuzey Atlantik Anlasmasi Ne Zaman imzalandi?

Alıntı:
4 Nisan gerçekleşen önemli olaylar baslihindan alinti
1949 - KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI
1949 - NATO kuruldu. Washington'da ABD Belçika Danimarka Fransa Lüksemburg Norveç ve Portekiz Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.
4 Nisan 1949 - KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI

NATO'nun kuruluşuna ilişkin antlaşma

Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) kuruluşuna ilişkin antlaşma 12 ülkenin katılımıyla 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı.


"Washington Antlaşması" olarak da anılan antlaşma bütün imzacı devletlerin onayları verildikten sonra 24 Ağustos 1949'da yürürlüğe girdi.

Antlaşmayı imzalayan 12 ülke şunlar: ABD Kanada Norveç Danimarka Hollanda Belçika Lüksenburg İngiltere Fransa Portekiz İzlanda İtalya.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya katılımına ilişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Protokolü 22 Ekim 1951'de Londra'da imzalandı. Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması'nı 18 Şubat 1952'de onaylayarak (5886 sayılı yasa) NATO'ya üye oldu. Yunanistan da aynı tarihte Antlaşma'yı onayladı.

NATO'nun üye sayısı Almanya (6.5.1955) İspanya (30.5.1982) Çek Cumhuriyeti Macaristan ve Polonya'nın (12.3.1999) katılımıyla 19 oldu.

21-22 Kasım 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO�un Prag Zirvesinde Soğuk Savaş sonrası ikinci genişleme kararı alındı ve Bulgaristan Estonya Letonya Litvanya Romanya Slovakya ve Slovenya İttifak ile katılım müzakerelerine başlamaya davet edildi. Bu ülkelerle katılım müzakereleri sonucunda hazırlanan Katılım Protokolleri 26 Mart 2003'de Brüksel�e imzalandı.

Bulgaristan Estonya Letonya Litvanya Romanya Slovakya ve Slovenya'nın NATO'ya katılımlarına ilişkin protokollerin onaylanmasına ilişkin yasalar 5 Kasım 2003'de TBMM'de kabul edildi.

7 eski Doğu bloku ülkesi Romanya Bulgaristan Slovakya Slovenya Litvanya Letonya ve Estonya 29 Mart 2004'de ABD'nin başkenti Washington'ta düzenlenen törenle NATO'ye resmen üye oldular. Böylece NATO tarihinin en geniş kapsamlı ve önemli genişlemesini gerçekleştirdi.

NATO'nun üye sayısı 7 ülkenin katılımıyla 26'ya ulaştı.

Fransa İttifak üyesi olmakla birlikte entegre askeri yapıya dahil değildir.


KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI

Washington DC 4 Nisan 1949

Bu Antlaşma'nın Tarafları Birleşmiş Milletler Yasası'nın amaçları ve ilkelerine olan inançlarını ve bütün halklar ve bütün hükümetlerle barış içinde bir arada yaşama arzularını teyid ederler.

Demokrasi bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde bütün halkların özgürlüklerini ortak miraslarını ve uygarlıklarını korumakta kararlıdırlar.

Kuzey Atlantik bölgesinde istikrar ve refahın geliştirilmesini amaçlarlar.

Toplu savunma ve barış ile güvenliğin korunması için çabalarını birleştirmekte kararlıdırlar.

Bundan dolayı bu Kuzey Atlantik Antlaşması'nı kabul etmişlerdir:

MADDE 1

Taraflar BM Yasası'nda ortaya konduğu üzere karışmış olabilecekleri herhangi bir uluslararası anlaşmazlığı uluslararası barış ve güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözmeyi ve uluslararası ilişkilerinde BM'in amaçlarına aykırı olacak şekilde güç kullanımı ya da tehdidinden sakınmayı taahhüt etmektedirler.

MADDE 2

Taraflar özgür kurumlarını güçlendirerek bu kurumların üzerine kurulu olduğu ilkelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak ve istikrar ile refah koşullarını geliştirerek barışçıl ve dostça uluslararası ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı yapacaklardır. Uluslararası ekonomi politikalarında çatışmayı ortadan kaldırmaya yönelecekler ve taraflardan herhangi biri ya da hepsi ile ekonomik işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 3

Bu Antlaşma'nın amaçlarına daha etkin biçimde ulaşabilmek için Taraflar tek tek ve ortaklaşa olarak sürekli ve etkin öz yardım ve karşılıklı yardımlarla silahlı bir saldırıya karşı bireysel ve toplu direnme kapasitelerini koruyacaklar ve geliştireceklerdir.

MADDE 4

Taraflardan herhangi biri Taraflardan birinin toprak bütünlüğü siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.

MADDE 5

Taraflar Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerler ile birlikte silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güven Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman bu önlemlere son verilecektifr.

MADDE 6 (1)

Madde 5 açısından Taraflardan bir ya da daha çoğuna karş silahlı saldın aşağıdakileri de kapsar:

- Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına Fransa'nın Cezayir Bölgesine (2) Türkiye topraklarına veya Taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı;

- Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenrniş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan Tarafların herhangi birine ait kuvvetlere gemilere ya da uçaklara yapılan silahlı saldırı.

MADDE 7

Antlaşma BM üyesi olan Tarafların BM Yasası uyarınca sahip oldukları hak ve yükümlülüklerini veya Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusundaki temel sorumluluğunu herhangi bir şekilde etkilemez ve etkilediği şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 8

Her bir Taraf kendisi ile diğer Taraflar ya da üçüncü bir devlet arasında şu an yürürlükte olan uluslararası süzleşmelerin bu Antlaşma'nın hükümleri ile çelişmediğini beyan eder ve Antlaşma ile çelişen uluslararası sözleşmelere girmemeyi taahhüt eder.

MADDE 9

Taraflar bu Antlaşma'nın uygulanması ile ilgili konuları ele almak üzere hepsinin temsil edileceği bir Konsey oluştururlar. Konsey herhangi bir zamanda acil olarak toplanabilecek şekilde düzenlenecektir. Konsey gerekli gördüğü ikincil organları oluşturacaktır. Özellikle Madde 3 ve Madde 5'in uygulanmasına ilişkin önlemleri önerecek bir savunma komitesi derhal oluşturulacaktır.

MADDE 10

Taraflar bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan herhangi bir Avrupa devletini bu Antlaşma'ya katılmaya oy birliği ile davet edebilirler. Davet edilen Devlet katılım belgesini Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne vererek bu Antlaşma'ya taraf olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti aldığı her bir katılma belgesirıden tüm Tarafları haberdar edecektir.

MADDE 11

Bu Antlaşma Taraflarca kendi anayasal süreçleri uyarınca onaylanacak ve hükümleri uygulanacaktır. Onay belgeleri en kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine teslim edilecek bu Hükümet de aldığı her belgeden tüm Tarafları haberdar edecektir. Antlaşma Belçika Kanada Fransa Lüksemburg Hollanda Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere imzacıların çoğunluğu tarafından onaylanır onaylanmaz onaylayan Devletler arasında yürürlüğe girecektir; diğer Devletler açısından ise onaylarının verildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE 12

Antlaşma 10 yıl boyunca yürürlükte kaldıktan sonra ya da daha sonra herhangi bir tarihte Taraflar içlerinden herhangi birinden talep geldiği takdirde Kuzey Atlantik Bölgesinde barış ve güvenliği etkileyen faktörleri ve BM Yasası uyarınca uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla yapılan evrensel ve bölgesel düzenlemeleri göz önüne alarak Antlaşmanm gözden geçirilmesi amacıyla görüşmelerde bulunacaklardır.

MADDE 13

Antlaşma 20 yıl boyunca yürürlükte kaldıktan sonra herhangi bir Taraf ayrılma bildirimini Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne vermesinden bir yıl sonra Taraf olmaktan çıkabilir. ABD Hükümeti aldığı her ayrılma bildiriminden tüm Tarafları haberdar edecektir.

MADDE 14

İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede otantik olan bu Antlaşma Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin arşivlerinde saklanacaktır. Onaylı kopyalar bu hükümet tarafından imzacı diğer hükümetlere iletilecektir.
Alıntı:
1) Yunanistan ve Türkiye'nin katılımı üzerine Kuzey Atlantik Antlaşması Protokolü'nün 2. Maddesi doğrultusunda değiştirilmiş haliyle.

2) 16 Ocak 1963 tarihinde Konsey Fransa'nın Cezayir Bölgesi söz konusu olduğunda bu Antlaşma'nın ilgili hükümlerinin 3 Temmuz 1962 tarihinden itibaren uygulanamaz hale geldiğini kaydetti.


mormavi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kuzey Atlantik Anlasmasi Ne Zaman imzalandi?

Kuzey Atlantik Anlasmasi Ne Zaman imzalandi? konusu, Eğitim ve Öğretim / Tarih forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kuzey atlantik antlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir, kuzey atlantik antlaşması hangi tarihte yürürlüğe girdi, nato hangi tarihte yürürlüğe girdi, kuzey atlantik andlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir, kuzey atlantik paktına türkiye ne zaman üye oldu, tbmm nin kuzey atlantik antlaşması, nato hangi tarihte yürürlüğe girmiştir, kuzey atlantik paktına ne zaman üye olduk, nato ne zaman imzalandı, tbmm nin kuzey atlantik antlaşması hangi tarihte kabul edildi, kuzey atlantik ant hangi tarihte yürürlüğe girdi, nato antlaşması ne zaman imzalandı, türkiye kuzey atlantik paktına ne zaman katıldı, tbmm kuzey atlantik antlaşması ve protokolü hangi tarihte kabul etmiştir, tbmm hangi tarihte kuzey atkantik anlasmasi ve protokolunu kabul etmistir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ne zaman tarak, ne zaman fırça kullanmamız gerekiyor? elif Saç Bakımı 0 19-01-2010 11:31
Adnan Zaman biyografi-Adnan Zaman Kimdir? elif Türkiye'den Biyografiler 0 09-07-2008 02:03
Seksi oyuncu, Kuzey Irak'ta! Bakimliyiz E - Kolay Sinema 0 12-06-2008 12:30
Kuzey Kıbrıs'ı Tanıyalım CooLKadin Dünyadan Tatil Yerleri ve Oteller 0 02-06-2008 04:18

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats