bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Tarih > Tarihi Gizemler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-09-2010, 06:01   #1 (permalink)
 
nimlahza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Gizemli Uygarlıklar: Toltekler

Toltekler

Toltekler Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından birini oluşturan halk olup Meksika'daki Aztek-öncesi üç kültürden (Mayalar Toltekler Olmekler) biri olarak kabul edilirler. Meksika topraklarında ilk insan topluluklarına ait izler tarihçilere göre yaklaşık 20.000 yıl öncesine dayanır.

"Toltekler" sözcüğü Nahuatl dilinde "inşaatçı üstatlar" anlamına gelir. Hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan kadim Amerika uygarlıklarından biri olan Toltekler'in kökeni ve yaşadıkları dönem hakkında çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. Şimdilik en kabul gören varsayım nereden geldikleri bilinmeyen bu halkın günümüzden 3300 yıl önce mevcut olduğudur. İleri bir uygarlık oluşturdukları sanılmaktadır. Başkentleri arkeologlara göre Mexico'dan yaklaşık 80 km. uzaklıkta bulunan Teotihuacan yakınlarındaki Tula olarak belirtilen bir kenttir. Bir Toltek efsanesine göre Tula adı aslında anavatanlarındaki "ak dağ"ın bulunduğu bir adaydı.

Aztekler terk edilmiş mükemmel Toltek yapıları ya da kalıntılarıyla karşılaştıklarında bu yapılara çeşitli yönlerden hayran kalmış ve onları ulu bir toplum olarak nitelendirmişlerdir. Mimarlık başta gelmek üzere bilgelik adalet ve hoşgörü konusundaki ileri düzeyleri kendilerinden sonraki kuşakları öylesine etkilemiştir ki Aztek hükümdarları dahil Meksika topraklarındaki hemen hemen her hükümdar soyunu Toltekler'e dayandırma çabasında bulunmuştur. Kaynaklar Toltekler'de kendilerinden sonraki kuşaklarda görülen dinsel ayinlerin bulunmadığını göstermektedir.

Nahuatl efsaneleri Toltekler'i tüm halkların ataları olarak kabul eder. Toltekler'in kökeni hakkındaki varsayımlardan biri onları Teotihuacan'da yaşamış olduğu ileri sürülen Çiçimekler (Chichimèques) ile ilişkilendirir. Çiçimek Nahauatl dilinde "köpek kaynaklı köpek kökenli köpekten doğan" anlamlarına gelir. René Guénon ve James Churchward ve birçok arkeolog tarafından desteklenen bir başka varsayıma göre Toltekler yitik bir kıtadan Amerika'ya göç etmiş bir halkın torunlarıdır. Guénon'a göre Tula adı binlerce yıl önce batmış olan bir kıtadaki orijinal inisiyatik merkezin adıydı ve bu kıtadan göç etmiş olanlar diğer kıtalarda kurduklara inisiyatik merkezlere anavatandaki merkeze ithafen bu adı vermişlerdir. Fakat bu yitik kıtanın hangi kıta olduğu konusunda görüşler aynı değildir. Amerika'ya ilk göç edenleri "Quetzallar" olarak adlandıran J. Churchward'a göre bu Mu kıtasıdır. Edgar Cayce Amerika'ya bu yitik kıtanın yanı sıra Atlantis'ten de göçler yapılmış olduğu düşüncesindedir. Aztek efsanelerine göre Amerika'ya göç ettikleri anavatanları "Aztlan" adı verilen deniz aşırı bir ülkedir.

Toltekler'in yaşadığı topraklar olarak bugünkü Meksika'nın Tlaxcala Hidalgo México Morelos ve Puebla eyaletleri gösterilir. Mayapán ve Matlazinca seramiklerinde halen Toltek sembollerine rastlandığı belirtilir ki Toltekler'e ait bazı seramikler yaşadıkları bölgeden çok uzak olan Kosta Rika'da keşfedilmiştir.[1]
Toltek Kentleri

Toltekler'in inşa kalıntılarının bulunduğu başlıca yerleşim merkezleri Chichen Itza Yukatan Teotihuacan ve Tula'dır. Yukatan ve Tula'daki Toltek kabartmalarında temsil edilen başlıca hayvan figürleri kurt kartal ve bazen de kaplandır.
1. Tula

Toltek başkenti olarak kabul edilen Tula'daki en çarpıcı eserlerden biri Atlant denilen dev taş heykellerdir; bunlar alçak bir piramit platformunda 5 m aralıklarla duran muhtemelen vaktiyle bir tapınağın çatısını taşımakta olan yani sütun görevi gören heykellerdir. 4.6 metre yüksekliğinde tüylü saç modeli olan ve mızrak taşıyan bu heykeller kimilerine göre eski Amerika uygarlıklarında genel bir ilah olan ve bu kentte bazen Toltek hükümdarlarıyla bazen de sabah yıldızı özdeşleştirilen Quetzalcoatl'ı (tüylü yılan) temsil eder. Bu ad Toltekler ve Aztekler'de "sakallı yılan" anlamına gelir. Buradaki sütunlardan bazılarına ve mimari örnek ve damgalara Yucatan'daki Chichen Itza bölgesinde de rastlanır. Tula kentinin kalıntılarının büyük kısmı halen keşfedilmemiş halde toprak altında durmaktadır.
2. Chichen Itza

Chichen Itza'daki kalıntıların kısmen Toltekler'e kısmen Mayalar'a ait olduğu sanılmaktadır. Burada her iki kültüre ait motifler görülmektedir. Buradaki en dikkat çeken bina El Castillo (Kale) denilen yerdeki piramidal tapınaktır 9 katlı ve dört tarafından 91 basamak yükselen bir piramit olup daha eski bir piramidin üzerine inşa edilmiştir. Bu piramitte yılın günleri ve ayları basamakların ve terasların sayısıyla temsil edilmektedir. Dört yöne yönelik olarak yapılmış olan merdivenlerin ilkbahar ve sonbahar gündönümleriyle ilgili bir rol oynadığı da düşünülmektedir. Güneşin açısıyla oluşan gölgeler merdivenin alt ve üst kısımlarında başı ve kuyruğu olan ilah tüylü yılanın yeniden canlanışını ve yükselişini simgelemektedir. Bölgedeki diğer kalıntılar bir gözlemevi ve birkaç mezarın bulunduğu bir piramittir. 52 heykelin bulunduğu diğer piramidin Maya-Toltek takvimindeki 52 zamanı temsil ettiği sanılmaktadır. Kentin 14.yüzyılda bilinmeyen bir nedenle terk edildiği sanılmaktadır.[1]
3. Teotihuacan (Teotiuakan)

Teotihuacan (ya da okunuşuyla Teotihuakan) günümüzde Kolomb-öncesi K.Amerika'nın en ünlü kenti olarak kabul edilmektedir. Kimler tarafından kurulduğu ve niçin aniden terkedildiği halen açıklığa kavuşmamış bu kadim metropolun kuruluş tarihi hakkında da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kentten söz eden -hiyeroglifik olmayan- hiçbir metin ve belge bulunmamaktadır.
Kentin kuruluşu ve adı

20.yy.'daki arkeolojik bulgular Meksika'da Aztek kültüründen önce Toltekler gibi Aztekler'den daha ileri kültürlerin var olduğunu ortaya koymuştur ki olasılıkla Teotihuacan'ın kurucuları da bu Aztek-öncesi ileri kültürlerden biridir. Kente “Teotihuacan” adı kenti terkedilmiş haliyle bulan Aztekler tarafından verilmiş olup Nahuatl dilinde “insanların ilahlar haline geldikleri yer” anlamına gelmektedir. Kentin ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte kentte sonradan Zapotekler ve Mixtekler gibi Maya topluluklarının da yaşamış olduğu ve son kazılarda bulunan bir gliften kente sonradan “değerli adama yeri” adının da verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Fakat kentten çeşitli yazıtlarda Tollan adıyla söz edilmektedir ki bu ad yüzyıllar sonra Toltekler'in değineceği kayıp başkent Tula'nın (Nahuatl dilinde Tollan Xicocotitlan) adının bir versiyonudur. René Guénon'a göre Tula binlerce yıl önce batmış olan bir kıtadaki orijinal inisiyatik merkezin adıydı ve bu kıtadan göç etmiş olanlar diğer kıtalarda kurduklara inisiyatik merkezlere anavatandaki merkeze ithafen bu adı vermişlerdir. Bir Aztek efsanesine göre bu kent insanların vücudunu imal eden ilahların bir araya geldikleri yerdir.Kimi efsanelerde insan soyunu imal eden ilahlar kimi efsanelerde ise insan kılığına girerek insanlara uygarlığı öğretmiş ve göklere dönmüş bir ilah olan Tüylü yılan tasvirlerinin ilk örneklerine bu kentte rastlanır.
Sit alanı

Teotihuacan sit alanı Mexico'nun 40 km. kuzeydoğusundaki San Juan Teotihuacan Belediyesi sınırları içinde yer almakta olup 30 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. (Koordinatları:19° 41' Kuzey 98° 50'Batı) İlk hava fotoğrafları 1960'larda çekilen Teotihuacan'da arkeolojik kazılar 1905'de Léopold Batres ve ekibiyle başlamış 1910'da Meksika'nın bağımsızlığının yüzüncü yılını kutlamak üzere kentteki piramitlerden en büyüğü olan Güneş Piramidi restore edilmiştir.
Yaklaşık 2.500 yıl önce 150-200.000 kişilik bir nüfusu barındırdığı sanılan kentin ana caddesi Aztekler'in verdiği adla “ölüler yolu” denilen Güneş Piramidi Ay Piramidi ve Quetzalcoatl (Tüylü yılan) Tapınağı ve ikinci derecede öneme sahip tapınak ve saraylar ile çevrelenen 15 km. uzunluğundaki yoldur. Güney ucunda Ay Piramidi yer alan bu ana yol kuzey-güney eksenini izler. Kent sokakları Milet ve Priene'deki gibi ızgara sistemine göre düzenlenmiştir. Güneş Piramidi Cholula Büyük Piramidi'nden sonra Amerika'nın ikinci büyük piramidi olup 65 m. yüksekliğiyle dünyada bilinen piramitler içinde üçüncü yüksek piramit olarak kabul edilir. Piramidin taban ölçüleri 110 x 130 metredir. Piramidin altında son yıllarda bir mağarada son bulan 100 metrelik bir tünel keşfedilmiştir. Kazılarda yeşim taşından ve onyx taşından yapılma buluntulara rastlanmıştır. Kentteki resimlerde diğer kimselerden daha görkemli ya da ayrıcalıklı giysilerle resmedilmiş bir kimse tasvirlerine rastlanmaması arkeologlarda kentin bir kral yerine bir konsey tarafından yönetildiği fikrini uyandırmıştır.
Gizemleri
  1. Teotihuacan kentiyle ilgili gizemlerden biri kentte yaşayanların henüz anlaşılamamış bir nedenle kenti aniden terk etmiş olmalarıdır.
  2. Teotihuacan kentindeki yapıların konumları Gize'deki piramitler gibi Orion Takımyıldızının yerdeki yansıması olacak biçimde ve aynı zamanda Queatzalcoatl Tapınağı'ndan hareketle gezegenlerin yerdeki yansıması olacak biçimde düzenlenmiştir.
  3. Arkeologlar 1906'da Güneş Piramidi'nin belirli bir yüksekliğinde ve ayrıca tapınaklarda kara mika kaplamalarının olduğunu saptamışlardır ki bölgeye kara mika mineralinin elde edilebileceği en yakın yer Güney Amerika kıtasındaki Brezilya'dır. Bu kara mika kaplamaları arkeologların halen açıklığa kavuşturamamış oldukları bir muamma oluşturmaktadır.
4. Yucatan (Yukatan)

Bugün Meksika'nın doğusunda bir eyalettir. Komşuları Quintana Roo ve Campeche'dir. Meksika körfezi'ne kıyısı vardır. Meksika'nın 31. eyaletidir.

Alıntı.


nimlahza isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
Я (14-09-2010)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Gizemli Uygarlıklar: Toltekler

Gizemli Uygarlıklar: Toltekler konusu, Tarih / Tarihi Gizemler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: toltek uygarlığı, gizemli uygarlıklar, en gizemli uygarlıklar, toltekler uygarlığı, güney amerikanı gizemli piramitleri, amerikanın gizemleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Gizemli Uygarlıklar: Hurriler ve Mittaniler nimlahza Tarihi Gizemler 0 13-09-2010 05:59
Gizemli Uygarlıklar: Eskimolar nimlahza Tarihi Gizemler 0 13-09-2010 05:57
Gizemli Uygarlıklar: Baalbek nimlahza Tarihi Gizemler 0 13-09-2010 05:55
Gizemli Uygarlıklar: Orakl'ılar nimlahza Tarihi Gizemler 0 13-09-2010 05:53
Gizemli Medeniyetler: Sümerler nimlahza Tarihi Gizemler 0 13-09-2010 05:44

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats