bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Gebelik > Tüp Bebek Bölümü

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 19-09-2008, 02:37   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart TÜp Bebek Rapor Ve ReÇetelerİ

TÜP BEBEK RAPOR VE REÇETELERİ:
Aşağıda yer alan açıklamalar meslektaşlarımıza reçete karşılarken yardımcı olmak amacıyla kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerimiz sonucu derlenmiştir. Ancak üyelerimizin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve yayımlanan Yönetmelik esaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Reçete karşılarken ki tüm sorumluluğun eczacının kendisine ait olduğunu bir kez daha bilgilerinize sunarız.
TÜP BEBEK ÖNCESİ UYGULAMA:
Klasik ovülasyon indiksiyonu ve İntauterin inseminasyonunda(IUI)
Hastaya yaşamı boyunca en fazla 3 siklus OI ve yine en fazla 3 siklus IUI uygulanabilir.
3 Siklus Ovulasyon indiksiyonunda toplam 4500 iü Gonadotropin ve 3 siklus İntauterin inseminasyonunda toplam 4500 iü Gonadotropin kullanılır. Her siklusta maximum 10.000 iü Hcg (Human korionik gonadotropin)( (Choragon-OvitrellePregnyl-Profasi ) reçete edilebilir.
2 inci basamak sağlık kuruluşlarında Kadın Hastalıkları Uzmanının yer aldığı 3 Hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenir. Rapor tek kullanımlık olup reçeteye rapor aslı eklenir.
Raporda; hastanın yaşı evli olduğu kaçıncı siklus olduğu tanı uygulanacak tedavi kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir.
Reçete Kadın Hastalıkları uzmanı tarafından ve her siklus için tek reçete olarak düzenlenecektir.
Bayan yaşı 38 ve üzerinde olduğunda doğrudan tüp bebek uygulamasına geçilebilir. 40 yaşı bulduğunda tedavi sonlandırılır.
Raporlar sisteme işlenirken katılım paylı olarak ve Gonadotropin dozu ünite olarak işlenecektir. Provizyon sisteminde 3 hane girilemediği için doz uygun şekilde çarpanları ile girilmelidir.
Örnek : Reçetede 1050 ü lik ilaç ve günde 300 ü doz yazılmışsa sisteme 10x30 olarak girilmesi gerekiyor.

TÜP BEBEK UYGULAMASI:
Tüp Bebek uygulamasına geçilmeden önce tanıya ve hastanın durumuna bağlı olarak önce klasik infertilite ve gerekirse IUI tedavisi uygulanır...
Raporlar Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanesinde iki kadın doğum ve bir üroloji uzmanının yer aldığı 3 hekimli sağlık kurulu raporu olarak düzenlenir.
Sağlık kurulu raporlarında hasta yaşı kimlik bilgilerinin yanında tanı endikasyon uygulanacak tedavi kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.
Sağlık kurulu raporlarında tüp bebek tedavisini gerektiren kadına ve/veya erkeğe ait faktörlerin belirtilmesi yeterli olup ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır....

- Reçeteler uygulamanın yapıldığı merkezlerde Kadın Doğum Uzmanı tarafından düzenlenecektir. (Sözleşmeli Tüp Bebek Merkezlerinde ve Tüp Bebek uygulaması yapılan Üniversite veEğitim ve Araştırma Hastanelerinde)
-Uygulama süresince raporlar tek siklus için çıkarılacak ve bir siklusta kullanılacak ilaçlar tek bir reçetede yazılacaktır. Her reçete karşılandığında raporun aslı alınarak kuruma gönderilecektir. .
- Kullanılacak Gonodotropinin dozu tüp bebek uygulaması 3 siklus için toplam 9000 üniteyi aşamaz. Toplamda 9000 üniteyi aşmamak kaydıyla hekim her siklus için istediği dozu yazabilir.(Siklus başına 3000 ünite kısıtlaması yoktur)

-Tüp bebek tedavi bedelleri kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın kadının kurumunca karşılanır.


A- Erkek Faktörü:

Üro-androlojik tedaviye cevap vermeyen oligoastenozoospermi azoospermi % 100 globozoospermia
Oligoastenozoospermi vakalarında tekrarlanan incelemelerde yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olması gerekmektedir.


B- Kadın faktörü:
1- Tubal faktör
a ) Primer silier diskinezi -Kartegener Sendromu varlığı eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olgular ile laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık bilateral bipolar tubal tıkanıklık) veya tüp yokluğu olan olgular
B ) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile ) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan
olgulardır.
2- Endometriozis
Hafif ve orta derece endometriozis açıklanamayan infertilite ileri evre (evre 3–4) endometriozis ise tubal patoloji gibi değerlendirilir. (Endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl medikal infertilite tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin sağlanamadığı durumlarda veya üç siklus gonadotropinler verilerek uygulanmış ovulasyon indüksiyonu + IUI tedavisi sonrası gebelik elde edilemeyen endometriozis olgularında tüp bebek tedavisine (IVF) başlanabilir.)
3- Hormonal – ovulatuar bozukluklar
a ) Oligo – anovulasyon
B ) DSÖ Grup I-II ovulatuar bozukluklarda veya hiperprolaktinemiye bağlı anovulasyonda standart tedaviye yanıtsızlık açıklanamayan infertilite gibi değerlendirilir.
Tüp bebek uygulamasına geçilmeden önce anovulasyon nedeni ile (özellikle; PCOS olgularında tanıya dayanak teşkil eden klinik ve laboratuar bulgularının belgelenmesi koşuluyla) klasik ovulasyon indüksiyonu için gonadotropin kullanımında ilaveten intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapma zorunluluğu yoktur. Hasta üç siklus gonadotropin uygulaması sonrası (IUI olsun veya olmasın) gebe kalamıyor ise tüp bebek tedavisine başlanabilir.

C- Açıklanamayan İnfertilite:
Hem erkek hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve en az üç siklus gonadotropinlerle IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl (evlenme yaşı 35 ve üzerinde ise 1 yıl) veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde sağlık kurulu raporu ile tüp bebek tedavisine başlanabilir.
D- Diğer endikasyonlar:
Kadın veya erkekte genetik bir hastalığın bulunması nedeniyle sağlıklı çocuk sahibi olmak amacıyla veya bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması halinde allojenik amaçlı kordon kanı temini için preimplantasyon genetik tarama yapılarak tüp bebek tedavi yöntemi uygulanabilir. Bu uygulama için eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde içinde genetik uzman hekiminin bulunduğu kurullar tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir
Rapor ve reçetede dikkat edimesi gereken hususlar:
Bu raporlarda kaçıncı siklus olduğu hastanın yaşı ve evli olduğu belirtilmeli. Ancak belirtilmemişse ; hasta eşi üzerinden bakılıyorsa karne ön yüz fotokopisi kendi çalışıyorsa evlilik cüzdanı fotokopisi eklenebilir.
* Erkek infertilitesinde de gonatropin yazılacaksa eşinin üzerine yazılabilir.
* Raporda sperm sayısı yazmak zorunlu değildir.-Erkek faktörü (male faktör) belirtilmesi zorunludur.
- Rapor kadının adına çıkarılacaktır.
- 3 Siklus IUI ve 3 Siklus OI işlemi uygulaması şartı yok.
* Human Krionik Gonodotropin miktarı bu kapsam dışında olup 5000-10000 ünite verilebilir. Bir siklusta bu dozu aşamaz. (Choragon-OvitrellePregnyl-Profasi Hp)Bazı raporlar ve reçetelerde 2 adet pregnyl 5000 ve 1adet 1500 yazılıyor. 1500 ünitelik verilmeyecek .
* Bayan yaşı 38 olunca kaç siklus uygulandığına bakılmaksızın direk tüp bebek tedavisine geçilebilir. 40 yaşından sonra infertilite ve tüp bebek tedavisi uygulanamaz.Raporda hastanın doğum tarihi mutlaka gün/ay/yıl olarak belirtilmelidir. 40 yaşın hesaplanmasında doldurulmuş yaş esas alınacaktır.
Örneğin 08 Mart 1967 doğumlu kadının üremeye yardımcı yöntemleri ile tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için 08 Mart 2007 tarihinden önce tedaviye başlanmış olması gereklidir. Bu tarihten sonra uygulanacak olan takip eden denemelere (tüp bebek uygulamalarına) ait giderler ve ilaç bedelleri Kurumca karşılanmaz.
* Sekonder infertilite tanısıyla da hastaya rapor düzenlenemez ve tedavi yapılamaz.
* Ege Ünivesitesinde düzenlenen Tüp bebek raporlarında : Tanı olarak Primer infertilite +YUT( Yardımcı Üreme Tedavisi) karar verildi yazmaktadır. Bu raporlarda tedaviye sebep olan faktör mutlaka belirtilmelidir. Bundan sonra ayrıca ikinci bir raporda tedavi planı yazmaktadır. Bu şekilde ikili rapor düzenlenmişse karar raporunun da 3 hekimli olması gerekmektedir. Karar raporunun fotokopisi ve tedavi raporunun aslı kuruma gönderilecektir. Çünkü karar raporu 3 siklus boyunca geçerlidir.
* Ayrıca Ege Üniversitesi hemen herzaman önce ilacı kullanıp reçeteyi ve raporu sonra düzenlemektedir. Bu durumda bazı ilaçlarda özellikle fiyat farkları ve rapor tarihinde ve düzenlenmesinde sorun yaşanmaktadır. Meslektaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasında büyük yarar var.
*Gerek tüp bebek gerekse IUI rapor ve reçetelerinde Lucrın Daily yazılmaktadır. Ancak bu ilacın endikasyonu olmadığından kurumlarca ödenmemektedir.
ÖNEMLİ: Tüp bebek raporları düzenlenirken; yukarıda açıklandığı üzere bazı tanılarda uygulamaya geçilmeden önce 3 siklus OI ve 3 siklus IUI veya yalnızca 3 siklus OI veya 3 siklus IUI uygulanma şartları vardır.Tüp Bebek raporuna ait reçete karşılarken rapordaki tanı doğrultusunda bu uygulamaların yapıldığının sistemde kullandığı ilaçlardan bunun kontrol edilmesi gerektiğini orada yeterli sayıda siklus görülemiyorsa kuruma telefon edilerek teyit alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Çünkü kurum reçete kontrolünü buna göre yapıyor.
Tüp bebek tedavisi en fazla üç uygulama ile sınırlı tutulduğundan yapılan her bir uygulamaya ait kayıtlar Kurum elektronik ortamına işlenerek takibi yapılır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


TÜp Bebek Rapor Ve ReÇetelerİ

TÜp Bebek Rapor Ve ReÇetelerİ konusu, Gebelik / Tüp Bebek Bölümü forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: tüp bebek raporu örneği, tüp bebek rapor örneği, örnek tüp bebek raporu, tup bebek rapor ornegi, http wwwbakimliyizcom tup bebek bolumu 27199 tup bebek rapor ve recetelerihtml, tüp bebek raporu 35 yaş, tüpbebek raporu örneği, tup bebek icin ilac raporu ornegi, tüp bebek rapor ornegi, ivf raporu örnek, tip bebek raporu ornegi, erkek kısırlık raporu örnekleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Tüp Bebek Bkmlyz Sağlığımız 0 09-04-2008 04:12
2 ayrı hastane 2 ayrı rapor Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 07-04-2008 12:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:16 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats