bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Türkçe ve Edebiyat

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 24-06-2009, 03:23   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İyi Konuşmacının Özellikleri Nedir?-İyi Konuşmanın Sırları

İyi Konuşmacının Özellikleri Nedir?-İyi Konuşmanın Sırları

Konuşma doğuştan başlayarak oluşan bir yetidir. Bu durum işitme engelliler dışında herkeste doğuştan vardır. Dil becerileri ise doğduktan sonra edinilen bir olgudur. Bu olgu aynı zamanda konuşmanın da temelini oluşturur.
Konuşma becerileri uygulama yoluyla kazanılır. Değişik eğitim ortamlarıbu uygulamaya olanak sağlar. Konuşma duygu düşünce ve dileklerimizi görsel ve işitsel ögeler aracılığıyla karşımızdakine iletmektir.
İyi bir konuşmacıTürkçe konuşma bilgisinin yanısıra konuşmanın temel ögelerinden ses bilgisini de öğrenmelidir. Ses yanlızca biyolojik bir işlev değil insanlar arasındaki iletişimi sağlayan konuşma eyleminde en önemli araçlardan biridir. Türkiye'de ses sağlığının önemi yeterince anlaşılamadığından ses bozukluklarının ayırdına varılamamaktadır. Özellikle konuşmaya dayalımesleklerdeki kişilerde ses bozukluklarıve bu bozuklukların oluşturduğu rahatsızlıklar daha da belirgindir. Sesle ilgili sorunların neden ve çözümleri foniatri bilgisini gerektirir. Bu konuya burada değinilmeyecektir. Burada iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özellikler belirtilecektir.

Haldun Taner (1985) Oyma Akıl Koyma Akıl adlı kitabında eğitimli bir insanın konuşurken daha dikkatlı olması ve kültür diliyle konuşması gerektiğini belirterek şunları söyler:
"Yerel şive: diyalekt her ne kadar Goethe (Göte)'nin dediği gibi insanın köklerine bağlılık gibi övünülecek bir yanını belirtse de belli bir öğrenim seviyesinden sonra bertaraf edilmesi gereken bir çocukluk alışkanlığıdır. Yerelden genele hatta evrensele yönelen bir aydın kişi bize artık lütfen doğduğu kentin diyalekti ile değil dilimizin örnek diksiyonu ile seslensin isteriz.
"Fransa'nın başına geçtikten sonra aktör Talma'dan hal tavır ve ayrıca diksiyon dersi alan Napolyon gibi hiç değilse büyük mevkilere geçenlerin yine de dillerine biraz özen göstermeleri uygun olur.
"Örnek Türkçe saptanmış olan gerçekten de Türkçenin en güzeli olan İstanbul Türkçesini dinlemek fırsatıartık gitgide azalıyor. Ne vaiz ne üniversite ne de politika kürsüsünden bile bu Türkçeyi duyamaz olduk. Spikerlerimizin çoğu her gün Türkçe yanlışları yapıyorlar.
"Bir köylü kardeşimizin gardroba gardolap otobüse otübüs elektriğe alantrik asansöre asansor demesini sevimli bulup geçelim. Ama bir gazetenin birinci sayfasına "Bergama mabedinin aynısıyurdumuza inşa ediliyor" diye manşet atmasının özrü var mıdır? Aynı benzer; aynı benzeri olduğuna göre aynısı ev sahibisi gibi komik bileşim olmuyor mu? "
İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:

• İyi bir konuşmacı konuşma eylemini oluşturan ögelerin önemini bilir (beden dili ses zihinsel etkinlik)
• Konuşmasında örneklere açıklamalara yer verir
• Gözlem gücünü geliştirmiştir
• Seçilen konuşma alanında ya da alanlarında geniş bir bilgi sahibidir
• Amacına uygun yönde ve mantıklı bir akış içinde düşünme yeteneğini geliştirmiştir
• Konuşma hızını ayarlamasını bilir
• Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi ve sınırlarını bilir
• Dinleyicisini yakından tanır
• Konuşmada kişiliğin önemini göz önünde bulundurur
• Dinleyicileri ile yüz yüze iletişim kurar
• Kendi kendisinin titiz bir eleştiricisidir
• Ahlaksal sorumlulukları bulunduğunu hatırdan çıkarmaz
• Dış görünüşüne önem verir kıyafetleri temiz ve özenlidir (Öztürk 1997 s. 22).
Konuşurken Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları
• Ağızda bir şey varken konuşulmamalıdır
• Küfürlü konuşulmamalıdır
• Konuşmada argo sözcük kullanılmamalıdır
• Konuşurken tükürük saçılmamalıdır
• Tanımadığımız birine "ağabey abla" diye seslenilmemelidir. "Hanımefendi beyefendi" diye seslenilmelidir
• Tanımadığımız bir kişiye I. tekil kişi "sen" yerine II. çoğul kişi "siz" diye seslenilmelidir
• Üst konumdaki (amir) kişilere "siz" diye seslenilmelidir
• Alt konumdaki kişilere "siz" diye seslenilmelidir
• Alt konumdaki kişilerden bir şey yapılması istenirken kullanılan emir cümleleri "lütfen" sözcüğü ile başlamalıdır
• Alt konumdaki kişilerden bir şey yapılması istenirken kullanılan emir cümlelerinde II. çoğul emir eki kullanılmalıdır
• İstenilen bir şey yerine getirildiği zaman mutlaka teşekkür edilmelidir.
Özet

Konuşma en önemli ve en eski iletişim aracıdır. Konuşma beyinde oluşan bir iletinin konuşma örgenlerinden yararlanılarak dinleyen kişiye ses titreşimleriyle iletilmesidir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini en rahat olarak konuşma yardımıyla anlatabilirler.
Konuşmanın ne zaman ve nasıl doğduğu çok eski zamanlardan beri insanların ilgilendiği bir konu olmuştur; çünkü dil-düşünce bağlantısı bilinmektedir. Dilin doğuşuyla ilgili sorular yanıtlanabilirse düşünce tarihine de belki ışık tutulmuş olunacaktır. Düşünce dili ürettiği gibi dil de düşünceyi üretmektedir. Konuşmanın doğuşu konusunda birçok kuram ileri sürülmüştür. Başlıcalarışunlardır: yansıtma kuramı ünlem kuramı işkuramı beden dili kuramı toplumsal denetim kuramı.
Konuşma dili yazı dilinden farklı olarak bazı özellikler taşır. Yazı dilinde harfler noktalama işaretleri ve yazım kuralları bulunurken konuşma dilinde ses temeldir. Süre vurgu ton kavşak ve durak ezgi sesin perdesi tınısı şiddeti konuşma dilinin özellikleridir. Bu özellikler dilden dile farkılıklar göstermektedir.
Konuşurken konuşma ilkelerini göz önünde tutmak gerekir. Konuşmanın bir planı konusu amacı olmalıdır. Konuşma inandırıcı ilginç konusu seslenilecek kitleye uygun olmalıdır.
Konuşmada çelişkili düşüncelere yer verilmemeli bilgi yanlışlığı yapılmamalıdır.
Konuşmayı etkili kılmak için konuşmacının da bazı özellikleri olmalıdır. Konuşmacı görgü kurallarını bilerek konuşmalıdır.
Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler arasından bulunuz.
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi konuşmayı en iyi biçimde tanımlamaktadır?
A. Duygu ve düşüncelerin anlatılması
B. Duygu ve düşüncelerin sözle anlatılması
C. Duygu ve düşüncelerin dinleyene anlatılması
D. Duygu ve düşüncelerin konuşma örgenlerinden yararlanılarak dinleyene
anlatılması
E. Dinleyene bağrılarak seslenilmesi.
2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden değildir?
A. Ses
B. Ton
C. Vurgu
D. Ezgi
E. Harf
3. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin konuşma dilinin özelliklerinden değil-
dir?
A. Türkçe sesçil bir dildir.
B. Türkçede "ğ" ünsüzü söylenmez.
C. "k" ünsüzü "ka" diye söylenir.
D. Gelecek zaman ekleri (-ecek -acak) yazıldığı gibi okunmaz.
E. "y" ünsüzünden önceki "ae" "ıi" olarak söylenir.
4. Aşağıdakilerden hangisi güzel ve etkili konuşma ilkelerinden sayılır.
A. Konuşma ilginç olmalıdır.
B. Konuşma komik olmalıdır.
C. Konuşma bilgi vermemelidir.
D. Konuşma her zaman bilimsel konularda olmalıdır.
E. Konuşma özensiz olmalıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özellikler-
dendir?
A. İyi bir konuşmacı dış görünüşüne önem vermemelidir.
B. İyi bir konuşmacı dinleyicisinin gözüne bakmaz.
C. İyi bir konuşmacı "en güzel ben konuşurum" der.
D. İyi bir konuşmacı gözlem gücünü geliştirmiştir.
E. İyi bir konuşmacı bağırarak konuşur.
Aşağıdaki cümlelerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduklarını belirleyiniz.
6. Konuşmada görgü kuralları önemli değildir.
7. Bütün dillerin konuşma dili özellikleri aynı değildir.
8. Konuşmanın bir planı olmalıdır.9. Konuşmanın doğuşunu açıklayan yansıtma kuramı bilimsel veriler so-
nucunda konuya açıklık getirmiştir.
10. Dille ilgili ilk sistematik görüşlere eski Yunan felsefesinde raslanmak-
tadır.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Ergenç İclal. Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü Simurg Kitapçılık
Ankara 1995.
Gencan Tahir Nejat. Türk Dil Bilgisi Türk Dil Kurumu Yayını Ankara 1979.
Heredot. Heredot Tarihi Çev.: Müntekim Ökmen. Remzi Kitabevi İstanbul 1973.
İleri Canan. Konuşma ve Dinleme Eğitimi YayınlanmamışDers Notları. Anadolu
Üniversitesi 1992.
Özdemir Emin. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı Remzi Kitabevi İstanbul 1996.
Öztürk Ali. Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerileri-
ne Etkileri Yayınlanmamış Doktora Tezi Ankara Üniversitesi SBE 1998.
Taner Haldun. Koyma Akıl Oyma Akıl Düz Yazıları 3. Bilgi Yayınevi Ankara
1985.
Taşer Suat. Konuşma Eğitimi İleri Kitabevi İzmir 1992.
Uygur Nermi. Kültür Kuramı Yapı Kredi Yayınları İstanbul 1996.
Yüksel Ahmet Haluk. İkna Edici İletişim Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Ça-
lışmaları Vakfı Yayınları Eskişehir 1994.
Zıllıoğlu Merih. İletişim Nedir? Cem Yayınevi İstanbul 1993.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İyi Konuşmacının Özellikleri Nedir?-İyi Konuşmanın Sırları

İyi Konuşmacının Özellikleri Nedir?-İyi Konuşmanın Sırları konusu, Eğitim ve Öğretim / Türkçe ve Edebiyat forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: iyi bir konuşmacının özellikleri nelerdir, iyi bir konuşmacının özellikleri, iyi bir dinleyicinin özellikleri nelerdir, iyi konuşmanın özellikleri, güzel konuşmanın sırları, konuşmanın özellikleri, iyi konuşmanın sırları, güzel konuşmanın özellikleri, güzel konuşmanın sırları nelerdir, guzel konusmanin sirlari, iyi bir dinleyicinin ve konuşmacının özellikleri nelerdir, etkili konuşmanın özellikleri, iyi konuşmacının özellikleri, türkçeyi iyi konuşmak, konuşmacı ve dinleyici kuralları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türkülerimiz ve Özellikleri CooLKadin Türkü Hikayeleri 2 05-11-2011 06:38
Dil Nedir?-Dilin Özellikleri Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 02:12
Güzel Konuşmanın Önemi Bkmlyz Kişisel Gelişim 0 03-02-2009 02:04
yay burcunun özellikleri Forum Ana Yay Burcu 0 07-03-2008 01:31
Koç Burcunun Özellikleri Forum Ana Koç Burcu 0 07-03-2008 01:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:00 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats