bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Türkçe ve Edebiyat

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-12-2010, 04:16   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Tanzimat Edebiyatı Sanatçı ve Eserleri Nelerdir?

Tanzimat Edebiyatı Sanatçı ve Eserleri Nelerdir?Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri
Tanzimat 1.Dönem
( 1860-1876) Tanzimat 2.Dönem
(1876-1895)
-Ziya Paşa
-Namık Kemal
-İbrahim Şinasi
-Ahmet Mithat Efendi
-Ahmet Vefik Paşa
-Şemsettin Sami
-Recaizade Mahmut Ekrem
-Abdülhak Hamit Tarhan
-Samipaşazade Sezai
-Nabizade Nazım
-Muallim Naci
-Direktör Ali Bey
ZİYA PAŞA
(1825-1880)
Başlıca Eserleri:
Zafername (1868 düzyazı şiir)
Rüya (ölümünden sonra 1910)
Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910)
Eş’ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir 1881)
Şiir ve İnşa ( makale)

Tercümeleri:
Viardot’tan Endülüs Târihi’ni
Cheruel ile Lavallee’den Engizisyon Târihi’ni
J.J. Rousseau’dan Emil
Moliere’den Tartuffe

NAMIK KEMAL
(1840-1888)
OYUN:
Vatan Yahut Silistre (1873 yeni harflerle 1940)
Zavallı Çocuk (1873 yeni harflerle 1940)
Akif Bey (1874 yeni harflerle 1958)
Celaleddin Harzemşah (1885 yeni harflerle 1977)
Kara Bela (1908)

ROMAN:
İntibah (1876 yeni harflerle 1944)
Cezmi (1880 yeni harflerle 1963)

ELEŞTİRİ:
Tahrib-i Harâbât (1885)
Takip (1885)
Renan Müdafaanamesi (1908 yeni harflerle 1962)
İrfan Paşa’ya Mektup (1887)
Mukaddeme-i Celal (1888)

TARİHİ KİTAPLAR:
Devr-i İstila (1871)
Barika-i Zafer (1872)
Evrak-ı Perişan (1872 yeni harflerle 1973)
Kanije (1874)
Silistre Muhasarası (1874 yeni harflerle 1946)
Osmanlı Tarihi (1889 ölümünden sonra yeni harflerle 3 cilt 1971-1974)
Büyük İslam Tarihi (1975 ölümünden sonra)

ŞİNASİ
(1826-1871)
Tercüme-i Manzume
Şair Evlenmesi
Müntehabat-ı Eşhar (1862 Divan-ı Şinasi adıyla da bilinir şiirlerinden seçmeler)
Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863 atasözleri derlemesi)
Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (18623 1885. Ebüzziya Tevfik tarafından düzenlenen seçme makaleler)

AHMET MİTHAT EFENDİ
(1844-1912)
ROMAN-ÖYKÜ:
Kıssadan Hisse (öykü 1869)
Esaret (1870)
Hasan Mellah (1873)
Hüseyin Fellah (1873)
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş (1873)
Yeryüzünde Bir Melek (1875)
Felatun Bey’le Rakım Efendi (1875)
Karı Koca Masalı (1875)
Paris’de Bir Türk (1876)
Süleyman Musuli (1877)
Karnaval (1881)
Vah (1882)
Dürdane Hanım (1882)
Acaib-i Alem (fenni roman 1882)
Cellad (1884)
Letaif-i Rivayat (25 kitaplık öykü dizisi 1887)
Haydut Montari (1888)
Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar (1888)
Gürcü Kızı yahit İntikam (1889)
Diplomalı Kız (1890)
Müşahedat (romanın romanı 1891)
Hayal ve Hakikat (1892)
Taaffüf (Fatma Aliye ile 1895)
Gönüllü (1896)
Amerika Doktorları (fenni roman 1898)
Jön Türk (1910)

OYUNLAR:
Eyvah (oyun 1871)
Açık Baş (oyun 1874)
Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti (1874)
Zuhur-ı Osmaniyan (1877)
Çengi (1877)
Çerkeş Özdenler (1884)
Fürs-i Kadim‘de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun 1884)

DİL KİTAPLARI:
Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

TARİH:
Kainat (15 kitap 1871-1881)
Üss-i İnkilab (2 cilt tarih 1877-1878)
Tarih-i Umumi (2 cilt 1878-1879)
Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt 1886-1888)
Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)
Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

MAKALE-MEKTUP:
Menfâ (1877)
Zübdet-ül Hakayık (anı-belge 1878)
Ekonomi-Politik (1879)
Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt 1883)
Arnavudlar ve Solyotlar (1888)
Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt 1889)
Halla-ü Ukad (mektuplar 1890)

RUHBİLİM:
Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881)
İlhamat ve Tagligat (1885)

ŞEMSETTİN SAMİ
(1850-1904)
ROMAN:
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)

OYUN:
Besa yahut Ahde Vefa (1875)
Gâve (1876)

DİL KİTAPLARI:
Kamus-ı Türki (2 cilt 1899-1900 tıpkıbasımları 1978 1989)
Kamus-ı Fransevi (1882-1905 Fransızca’dan Türkçe’ye sözlük)
Kamus-ı Fransevi (1885 Türkçe’den Fransızca’ya sözlük)
Küçük Kamus-ı Fransevi (1886 Fransızca’dan Türkçe’ye sözlük)
Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)
Nev’usul Sarf-ı Türki ((1891)
Kamus’ül Âlam (6 cilt 1889-1898 tarih ve coğrafya ansiklopedisi)

Ayrıca “Cep Kitapları” adıyla çeşitli konularda küçük öğrenci kitapları yayınladı.
AHMET VEFİK PAŞA
(1823-1891)
Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük)
Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi)
Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi)
Şecere-i Türki (Tercüme)
Moliere’in 16 eserini tercüme etmiştir.
RECAİZADE MAHMUT EKREM
(1847-1914)
ŞİİR:
Nağme-i Seher (1871)
Yadigâr-ı Şebâb (1873)
Zemzeme (3 cilt 1883-1885)
Tefekkür (düzyazı ile karışık 1888)
Pejmürde (düzyazı ile karışık 1893)
Nijad Ekrem (2 cilt anılarla birlikte 1900-1910)
Nefrin (1914)

ROMAN:
Araba Sevdası (1896-1963)

ÖYKÜ:
Saime (1888)
Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890)
Şemsa (1895)

OYUN:
Afife Anjelik (1870)
Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

DÜZYAZI:
Talim-i Edebiyat (1872)
Takdir-i Elhan (1886)
Kudemaden Birkaç Şair (1888)
Takrizat (1896)

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN
(1852-1937)
ŞİİR:
Sahra (1879)
Ölü (1886)
Hacle (1886)
Bir Sefilenin Hasbihali (1886)
Bâlâ’dan Bir Ses (1911)
Validem (1913)
İlham-ı Vatan (1918)
Tayflar Geçidi (1919)
Ruhlar (1922)
Garâm (1923)

OYUN:
İçli Kız (1874)
Sabr ü Sebat (1875)
Duhter-i Hindu (1875)
Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876 1919)
Tarık yahut Endülüs Fethi (1879 1970)
Eşber (1880 1945)
Zeynep (1908)
Macera-yı Aşk (1910)
İlhan (1913)
Tarhan (1916)
Finten (1918 1964)
İbn Musa (1919 1928)
Yadigar-ı Harb (1919)
Hakan (1935)

SAMİPAŞAZADE SEZAİ
(1860-1936)
ROMAN:
Sergüzeşt (1889)

ÖYKÜ:
Küçük Şeyler (1892)

OYUN:
Şir (arslan 1879)

SOHBET-ELEŞTİRİ-ANI:
Rumuzu’l- Edeb (1900)
İclal (1923)

NABİZADE NAZIM
(1862-1893)
Heves Ettim(şiir1885);
Minimini-yahut-Yine Heves(şiir1886);
Yadigarlarım(anı-öykü1886)
Zavallı Kız(öykü.1890)
Bir Hatıra(öykü1890)
Karabibik(uzun öykü1891)
Sevda(öykü1891)
Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları1891)
Hala Güzel(öykü1891)
Haspa (öykü1891)
Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü1892)
Esatir(mitoloji1892)
Aynalar(fizik kitabı1892)
Zehra(roman1896)

MUALLİM NACİ
(1850-1893)
ŞİİR:
Terkib-i Bend-i Muallim Naci
Ateşpare (1883)
Şerâre (1884)
Fürûzan (1885)
Sümbüle (1889)
Yadigâr-ı Naci

ELEŞTİRİ:
Muallim (1886)
Demdeme (1886)

ANI:
Medrese Hatıraları (1885)
Ömer’in Çocukluğu (1890-1969)

SÖZLÜK:
Lügat-ı Naci (1891-1978)

ARAŞTIRMA:
Osmanlı Şairleri (1890-1986)
İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)
Esâmi (1890)

MEKTUP:
Muhaberat ve Muhaverat (1884)
Şöyle Böyle (1884)
Mektuplarım (1886)

OYUN:
Heder (ölümünden sonra 1908)

DİREKTÖR ALİ BEY
(1844-1899)
Oyun:
Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870)
Ayyar Hamza (Moliere’den adapte -1871)
Misafir-i İstiskal (1871)
Geveze Berber (1873)
Gavo Minar ve Şürekası (tercüme oyun-1889)
Letafet (1897)
Lehçetü’l Hakayık (mizah sözlüğü-1897)


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Tanzimat Edebiyatı Sanatçı ve Eserleri Nelerdir?

Tanzimat Edebiyatı Sanatçı ve Eserleri Nelerdir? konusu, Eğitim ve Öğretim / Türkçe ve Edebiyat forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: mukaddeme i celal, tanzimat 2 dönem sanatçıları, tanzimat edebiyatı romanları nelerdir, tanzimat dönemi romanları nelerdir, vuslat tanzimat, tanzimat dönemi romanları isimleri, 2 dönem tanzimat edebiyatı sanatçıları, tanzimat romanları nelerdir, sanatçı ve eserleri, tanzimat edebiyatı 2 dönem şairleri, tanzimat dönemindeki romanlar nelerdir, tanzimat dönemi eserleri nelerdir, mukaddeme i celal konusu, tanzimat edebiyatına ait romanlar hangileridir, tanzimat romanlarinin adlari,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Tanzimat Dönemi Öğretici Metinler Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 04:11
Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Metinler Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 04:01
Tanzimat Edebiyatı Öykü ve Roman Özellikleri Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:56
Tanzimat Edebiyatında Tiyatro Eserleri Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:49
Tanzimat Devri Türk Edebiyatı Genel Özellikleri Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:47

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats