Bakimliyiz.Com

-   Türkçe ve Edebiyat (http://www.bakimliyiz.com/turkce-ve-edebiyat/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   İstiklal Marşının Dördüncü Kıtasının Anlamı Nedir? (http://www.bakimliyiz.com/turkce-ve-edebiyat/87247-istiklal-marsinin-dorduncu-kitasinin-anlami-nedir.html)

Я 28-09-2011 07:34

İstiklal Marşının Dördüncü Kıtasının Anlamı Nedir?
 
İstiklal Marşının Dördüncü Kıtasının Anlamı Nedir?

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Bu mısrada şair yine o kişiye sesleniyor. ‘garb’ kelimesi burada batı, Hıristiyan Avrupa ve Amerika ve diğer batı kültürünü, bloğunu temsil eden ülkeler anlamında kullanılmıştır. Mısranın bütününde batının askeri, siyasi, ekonomik ve diğer güçleri, bileşenleri anlatılıyor, kastediliyor. Gerçektende batılı ülkeler medeniyette tartışmasız bir üstünlüğe sahipler, İslam ülkeleri ve Türkiye batının çok gerisindedir. Bu son birkaç asırdır böyledir. Demek ki o kişi batıdan Türkiye’ye doğru yapılan bazı tehditleri görecek, duyacak, batılı ülkeler Türkiye’yi tehdit edecekler. Bu tehditlere o kişi dolaylı olarak sebep olacak ve bu yüzden o kişi ülkesi adına endişelenecek, suçluluk duygusuna girecek. O kişi ayrıca batının bu üstünlüğünün farkındadır ve dikkati bu üstünlük ve tehditlerde yoğunlaşmıştır. O kişi batının yani temelde AB ve ABD’ nin üstün medeniyet vasıtalarının Türkiye’yi tehdit etmesinden endişelenmektedir.

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Bu mısrada şair yine o kişiye sesleniyor. O kişiden endişelenmemesini istiyor. Çünkü Türk askeri Türk vatanını, batının saldırganlığına karşı koruyabilecek güçte, imanda, cesarette, kudrettedir. Burada ‘ serhad’ asker anlamında kullanılmıştır. Şair Türk askerinin cesaret, kahramanlık, fedakârlık vs. özelliklerini iman dolu göğsüne benzetmekte Türk
askerini yüceltmekte övmektedir. Şair İslam inancına sahiptir ve imanı çok kuvvetli güçlüdür. Mısrada bu iman ve Türk askerinin niteliği arasında bir bağ kurulmaktadır. Türk askeri tarih boyunca kahramanca savaşlarda çarpışmış, islamın bayraktarlığını yapmış, şehitler, gaziler verilmiştir. Bu sayede İslam dini dünyanın birçok yerinde vücut bulabilmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu hizmetlerine devam etmiştir.
.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Bu mısra ve beşinci kıtanın ikinci mısrası arasında bir bağ olmalıdır. Çünkü anlaşılıyor ki o kişi Türk milletinin inançlarına yönelik bir tehdit görmekte, sezmekte, bu tehdit batı dünyasından gelmektedir. Bu mısrayı anlamak için beşinci kıtanın ikinci mısrasını anlamak gerekir, eğer bunu yaparsak bu mısrayı ve şiiri daha iyi anlayabilir ve yorumlayabiliriz. ‘ulusun’ denilirken, köpek, it gibi havlasın demek isteniliyor olabilir. Ulumak köpeklere ve köpekgillere ait, bir davranış özelliğidir, bu özellik köpeklerde de görülür. Köpekler aynı zamanda yerine göre saldırgan davranışlar gösterebilecek hayvanlardır. Şair batının saldırganlığını, köpeklerin saldırganlığına benzetmektedir. ‘korkma’ diyerek yine o kişiye sesleniliyor. ‘Batı köpek gibi havlasın korkma…’ Mısranın ikinci bölümünde Türk milletinin sahip olduğu İslam inancının kuvveti, gücü yüceltilmekte, bu inancın boğulamaz yani sindirilemez, yok edilemez nitelikte olduğu vurgulanmaktadır. Mısrayı özetlersek ‘Batı Türk milletinin dinini değiştiremez’ deniliyor. Bu mısra ile beşinci kıta ikinci mısra ile bir anlam bağı vardır, o mısrada sözü edilen ‘hayâsızca akın, saldırı’ şiirde sözü edilen kişiyi endişelendiriyor, şimdi tahlilini yaptığımız mısrada bu endişe dile getiriliyor. Belki bu mısra son dönemlerde ülkemizde artan misyonerlik faaliyetleriyle ilgililidir. Sadece bir tahmin yürütüyoruz. Bu tahlilde yapılan yorumlar sadece bir tahmindir. Ama ben şiirle ilgili genel kanıları yıkmak yeni bir rasyonel yorum getirmek istiyorum. Ama bu rasyonellik vahyi, kerameti reddeder nitelikte değildir.


"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Bu mısrada ‘medeniyet’ kelimesi tırnak içinde gösterilmiştir. Bu tırnak imla ve dilbilgisi kurallarında başkasına ait bir söz o kişinin diliyle anlatılırken kullanılır. Demek ki o kişi batıya ‘medeniyet’ sıfatını vermekte batı medeniyetine bir hayranlık duymaktadır. Şair o kişinin bu düşüncesini yermektedir. Gerçektende batı dünyası son birkaç yüzyıldır dünyanın çoğunluğunda sömürgeler kurmuş fakat 20.yüzyıl içinde bu sömürgelerin hemen hepsini kaybetmiştir. Şiirin yazıldığı dönemde emperyalizm dünya çapında halen çok etkilidir ve dişini anadoluya geçirmiştir. Öyleyse şiirin yazıldığı ay ve yılda emperyalizmin tek dişi kaldığı söylenemez. Çünkü emperyalizm şiirin yazıldığı yıl ve ayda dişini Anadoluya geçirmiştir, 20.yüzyıl sonlarına kadar emperyalizm varlığını şiddetle sürdürmüştür. Medeniyet denilen canavar yani batı emperyalizmi için 20.yüzyıl kara yüzyıldır, çünkü bu yüzyıl sonlarına kadar olan süreçte batılı ülkeler, sömürge ülkelerini, kolonilerini kaybetmiştir. Şiirin yazıldığı 17 Şubat 1921’den sonra 50 milyon insanın ölümüne sebep olan ve batı sözde medeniyetinden gelen Almanya Nazi faşist saldırılarından sonra Kore ve Vietnam emperyalist savaşları ve diğer emperyalist kaynaklı savaşlar devam etmiştir. Öyleyse şiirin yazıldığı 17 Şubat 1921 yılı içinde medeniyet denilen canavarın tek dişinin kaldığını söyleyemeyiz, çünkü canavarın henüz tek dişi kalmamıştır.20.yüzyıl sonlarında ve 21.yüzyıl başlarında canavarın tek dişi kalmıştır.20.yüzyılda emperyalizmin tek dişinin kalmasında SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çok büyük ve başat katkısı olmuştur.Şair ayrıca şu mesajı veriyor, batı medeniyeti aslında bir medeniyet değil canavardır ve bu canavarın tek dişi kalmıştır. Böyle düşünürsek şiirin kurtuluş savaşından çok daha sonraki bir durumdan söz ettiğini anlarız. Böylece bu şiirin şairin bir kerameti olduğunu daha kolay kavrayabiliriz. Öyleyse şairimiz bir velidir.Mısrada dikkat edilirse ‘Canavar?’ kelimesinden sonra soru işareti konulmuştur.Mehmet Akif Ersoy Canavarın ne olduğunu, kim olduğunu soruyor.Canavar emperyalizm ve kapitalizmdir.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:21 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.