Bakimliyiz.Com

-   Türkçe ve Edebiyat (http://www.bakimliyiz.com/turkce-ve-edebiyat/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Edatlar ve Bağlaçlarla İlgili Test Soruları (http://www.bakimliyiz.com/turkce-ve-edebiyat/92007-edatlar-ve-baglaclarla-ilgili-test-sorulari.html)

Я 22-12-2011 04:37

Edatlar ve Bağlaçlarla İlgili Test Soruları
 
Edat ve Bağlaçlarla İlgili Açıklamalı Soru Çözümleri

1-Aşağıdakilerden hangisinde “ise” sözcüğü diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A)Gelişmiş ülkelerde devlet, sanatçıları korur; bizde ise böyle değildir.
B)Bir millet kendisine değer veriyor ise ayakta kalmayı başarır.
C)Sanatçı hassas bir kişiliğe sahiptir, okuyucu ise biraz duyarsızdır.
D)Yunus Emre; çağını aşan bir ozandır,çağdaşları ise unutulup gitmiştir.
E)Ünlü düşünür, yüzyıllar boyu çevresini etkiledi; sonraki nesiller ise onun özlemiyle yanıp tutuştular.
Cevap: A,C,D,E şıklarında “ise” sözcüğü bağlaç B’ de ise edattır.
Cevap: B


2-Aşağıdakilerin hangisinde “yalnız” sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmamıştır?
A-Onunla konuşurum yalnız fikrim yine değişmez.
B-Seninle gelirim yalnız gölde balık tutacağız.
C-O derdini kimseye anlatmaz; yalnız bazı zamanlarda bana anlatır.
D-Sinemaya gidebilirsin yalnız ödevlerini tapmalısın.
E-Dağcı yalnız başına Ağrı Dağı’na tırmandı.
Cevap: A,B,C,D’ de “yalnız” sözcüğü “ama” anlamında kullanıldığı için bağlaçtır. E’ de ise ismi nitelediği için sıfattır.
Cevap: E


3) Aşağıdakilerden hangisinde “de, da” bağlacı cümleye “şaşırma” anlamı katmıştır?
A-Doğru söylese de kimse inanmaz ona.
B-Sen bize katıl; gerekirse oraya da gideriz.
C-Nasıl olmuş da kimsenin aklına gelmemiş,
D-Hasan “Gitmem de gitmem.” diye tutturdu.
E-Eve uğra da öyle gel buraya.
Cevap: C


4)Aşağıdakilerden hangisinde “tek” sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A-Uzun süreden beri doğada tek yaşıyor.
B-Tek insanların dengesi bozuk oluyor.
C-Dağda tek başına gezmek tehlikelidir.
D-Doya doya oynayabilirsin tek çok terleme.
E-Dün uğradığımda evde tekti.
Cevap: D’ de “tek” sözcüğü “ama, fakat, lakin” anlamında kullanıldığı için bağlaçtır.
Cevap: D


5)”Ama” bağlacı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”Konuş, ama yüksek sesle değil.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A-Koca binayı boyar ama ne boyar.
B-Geniş ama soğuk bir daireydi.
C-Çok çalıştım ama kazanamadım.
D-Git ama erken geleceksin.
E-Bunu yapmamalıydın ama yaptın.
Cevap: Soru cümlesinde “ama” şart anlamında kullanılmıştır. D seçeneğinde de koşul anlamındadır.
Cevap: D


6)”Fakat” aşağıdakilerden hangisinde cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A-Yaşlı fakat dinç bir adam.
B-Çok zeki fakat biraz dikkatsizdi kardeşim.
C-Yine gelebilirsin fakat tek başına.
D-Mutlu olmak istiyor fakat olamıyordu.
E-Dünkü sınava katıldı fakat sınavı iyi geçmedi.
Cevap: A,B,D,E seçeneklerinde olumsuzluk anlamı katmıştır, fakat B seçeneğinde koşul anlamı katmıştır.
Cevap: B


7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır?
A-Elindeki kitaplarla sokağa fırladı.
B-Bu romanıyla hemen şöhret olmuştu.
C-Çocuğu şefkatle bağrına bastı.
D-Geçmişteki anılarıyla avunuyordu.
E-Üzüntüyle sevinci bir arada yaşadı.
Cevap: E seçeneğinde “ile” “ve” anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden “ile” bağlaçtır.
Cevap: E


8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bağlacı cümleye, şart(koşul) anlamı katmıştır?
A-Tam sözlüye kalkmıştı ki zil çaldı.
B-Zamanında gel ki işimizi çabuk bitirelim.
C-Unutma ki ben de insanım.
D-Başka şansım var mı ki?
E-Tam eve geldim ki yağmur başladı.
Cevap: B seçeneğinde işin çabuk bitmesi zamanında gelmeye bağlanmıştır. Burada şart anlamı vardır.
Cevap: B


9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü, diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A-Bu tablo ancak otuz beş lira eder.
B-Dağın arkasındaki Ellek Kasabasına ancak bu yoldan gidebilirsiniz.
C-Müzik dinleyebilirsin ancak gürültü yapmadan.
D-Bizim sorunlarımızı ancak öğretmenimiz çözebilir.
E-Bayramda çocuklarına ancak ayakkabı alabildi.
Cevap: A,B,D ve E seçeneklerinde “ancak” “sadece” anlamında kullanıldığı için edattır. C seçeneğinde ise bağlaçtır.
Cevap: C10)Aşağıdakilerden hangisinde “ama” bağlacı, cümleye “pekiştirme” anlamı katmıştır?
A-Adam zengindi ama cimriydi.
B-“Yarın mutlaka gel!” diyorsunuz ama benim boş vaktim yok.
C-Uçakta şehri yukarıdan seyrettik, ama seyretmenin tadını alamadık.
D-Şirin ama çok şirin bir çocuktu.
E-Böyle düşünürsen gücenirim ama!
Cevap: A,B,C ve E seçeneklerinde “ama” sözcüğü karşıt anlamlı il sözcüğü birleştirmiştir. C seçeneğinde ise “şirin” kelimesini pekiştirmiştir.
Cevap: C11-Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır?
A-Şiiri de, matematiği de çok severdi.
B-Ayşe de Fatma da bu konulara çalışmamış.
C-Seni de beni de göremez.
D-Onu görmemiş de duymamış da.
E-Hava sıcaklığı dün de bugün de aynı.
Cevap: A ve C’ de nesneleri, D’ de yüklemleri, E’ de zarf tümleçlerini, B’ de özneleri birbirine bağlamıştır.
Cevap: B12-Aşağıdakilerden hangisinde “ama” bağlacı cümleye “uyarma” anlamı katmıştır?
A-Derslere geliyorsunuz, ama dersleri can kulağı ile dinlemiyorsunuz.
B-Mektup yazmaz, ama telefon eder.
C-Her gün böyle gecikirseniz ceza alırsınız ama.
D-Eski havuz yavaş yavaş boşaldı, ama hayat devam ediyor.
E-Zor ama zor bir hayatın içinde bulmuştuk kendimizi.
Cevap: C seçeneğinde “uyarma” anlamı vardır.
Cevap: C13-Aşağıdakilerden hangisinde” de” bağlacı zaman bildirmektedir?
A-Başarınızı görmek istiyorum da söylüyorum.
B-Önce mesleği öğrendi de dükkan açtı.
C-Bu soru için uğraştı da uğraştı.
D-Bu durumda çalışmasın da ne yapsın.
E-Bu çocuğun size de bize de faydası yok.
Cevap: B seçeneğinde “zaman” bildirmektedir.
Cevap: B
14-Aşağıdakilerden hangisinde “ama” bağlacı ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
A-Görsen de görmesen de hesap vereceksin.
B-Bir saat beklemiş de otobüse binebilmiş.
C-O kadar ağaç yetiştirdi de meyvesini göremedi.
D-İçlerinde yalnız Erdal on soru çözmüş.
E-Şimdi çıksak bile yetişemeyiz.
Cevap: C seçeneğinde ki “de” sözcüğü “ama” bağlacı anlamındadır.
Cevap: C15-Aşağıdakilerden hangisinde “ki” bağlacı “kuşku, endişe” bildirmektedir?
A-Öyle bir şehir ki kim gelse kalamıyor.
B-Bu adama da hiç güvenilmez ki.
C-Kötü söz söylemedi ki ona kızsın.
D-Bunu bana bırakırlar mı ki.
E-Ölüm öyle bir kapı ki her gelen oradan geçiyor.
Cevap: D seçeneğinde “kuşku” anlamı vardır.
Cevap: D16-Aşağıdakilerden hangisinde “ama” bağlacı “neden” bildirmektedir.
A-Akşam vakti çıktığımız bu tepe soğuk, ama çok soğuk bir yerdi.
B-O küçük çocuğa kızdım, ama çok üzüldüm.
C-yarın geleceğim diyorsunuz, ama ben evde yokum.
D-Kır saçlı, ama dinç bir adamdı.
E-komşumuz zengin, ama cimri bir adamdı.
Cevap: B seçeneğinde çok üzülmesinin nedenini çocuğa kızmasına bağlamıştır.
Cevap: B17-Aşağıdakilerden hangisinde “de,da” bağlacı cümleye neden sonuç” ilişkisi kurmuştur?
A-Babası bu evi onca yıl uğraştı da yaptırdı.
B-Ne kadar uğraştıysa da başarılı olamadı.
C-Köy meydanına çocuklar da yaşlılar da toplandı.
D-Gelirken dükkâna uğra da yiyecek bir şeyler al.
E-Bugünden sonra çalışsa da bir şey değişmez.
Cevap: A seçeneğinde evi yaptırabilmesinin nedenini çok çalışmasına bağlamıştır.
Cevap: A18-Aşağıdakilerden hangisinde “ile” bağlaç olarak kullanılmıştır?
A-Kapıyı kendi anahtarımla açtım.
B-Bursa’ya otobüsle gitmişler.
C-Konuşmalarıyla herkesi üzdü.
D-Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.
E-Ona gazeteyle dergi götürdüm.
Cevap: A, B, C ve D’ de ile edat göreviyle kullanılmıştır; cümlelere araç anlamı katmıştır. E seçeneğinde ise ile bağlaçtır, nesneleri birbirine bağlamıştır.
Cevap: E19-Aşağıdakilerden hangisinde “ne… ne” bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır?
A-Yaşlarına göre boyu ne uzun, ne kısa.
B-Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.
C-Konuşmalarıyla herkesi üzdü.
D-Ne evden çıkıyor, ne bir kitap okuyor.
E-Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.
Cevap:”Ne… ne” bağlacı A seçeneğinde yüklemleri, C seçeneğinde özneleri, D seçeneğinde cümleleri, E seçeneğinde dolaylı tümleçleri birbirine bağlar. B seçeneğinde belirtili nesneleri bağlamıştır.
Cevap: B
20-Aşağıdakilerden hangisinde “ama” sözcüğü pekiştirme görevinde kullanılmıştır?
A-Çok zorladım; ama yararı olmadı.
B-Bir zamanlar burada eski, ama sağlam bir ev vardı.
C-Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.
D-Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış.
E-O günden sonra onu hiç, ama hiç görmedim.
Cevap:” ama” bağlacı A,B,C ve D seçeneklerinde aralarında zıtlık bulunan cümleleri ve ifadeleri birbirine bağlamıştır. E seçeneğinde pekiştirme görevinde kullanılmıştır.
Cevap: E
Edatlar ve Bağlaçlarla İlgili Örnek Sorular ve Cevaplar


1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür olarak ötekilerden farklıdır?
a) Gönül ne gezersin sarp kayalarda
b) Gittim o son diyara ki serhaddıdır yerin
c) Gül bile kıskandı döktü yaprağın
d) Bu viranede de kuşlar öterdi
e) Yorgun bir çınardı; fakat hep ayakta


2. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?
a) Adam yalnız yaşamaya bir türlü alışamamıştı.
b) Arkadaşım beş yıldır bu evde yalnız kalıyor.
c) Büyük yazar, sonunda bu yolda yalnız kaldı.
d) Biz de geliriz; yalnız çok oturmayız.
e) Bu konuyu yalnız o biliyordu.


3. “ki” bağlacı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” ilgisi kurmuştur?
a) Evden çıkıyordum ki telefon çaldı.
b) Senin yaptıklarını hiç unutmadık ki.
c) Sorunları çöz ki konuyu iyice anlayasın.
d) Bu çocuk bir yaramaz ki sormayın.
e) Tahtaya kalkmıştım ki kapı açıldı.


4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
a) Dün bir şal gibi dolandı boynuma
b) Gökyüzü ağarıncaya dek
c) Gökyüzünün maviliğine akarak
d) Su kadar maviyken gökyüzü
e) Bir haykırışla ürperdi her yer


5. “ve” bağlacı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
a) Sırtında eski ve kirli bir ceket vardı.
b) Saatini ve anahtarlarını masanın üzerinde unutmuş.
c) Yardımlarınız için size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederiz.
d) Yarın ve bir sonraki gün köy okullarını dolaşacağız.
e) Kimseye kulak asmadı ve sonunda istediğini elde etti.


6. Başımı sokacak bir damım yok
Uçsuz bucaksız dünyaya karşı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Fiilimsi
b) Sıfat tamlaması
c) İyelik eki almış sözcük
d) Bağlaç
e) Edat


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?
a) O kitabı okumadım; çünkü zamanım yoktu.
b) Görevimi birince kuş kadar hafifledim.
c) Başarılarını arı gibi çalışmalarına borçluydular.
d) Konuyu anladığınıza göre sorun kalmadı.
e) Bu araba sizin gibi bir aile için küçük değil mi?


8. Bütün şehir nihayetsiz bir nur içinde!
Kış mehtabı daha parlak, daha lekesiz,
Ne buluttan bir eser var, ne bir küçük iz.
Gülümsüyor gibi sema sürur içinde
Bu dizelerde, aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi, kullanılmamıştır?
a) edat
b) zarf
c) sıfat
d) zamir
e) bağlaç


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” farlık görevde kullanılmıştır?
a) Kuru pantolon ile balık tutulmaz.
b) Okumayı sevmeyen insanlar ile bir yere varılamaz.
c) Yenilmesi gereken ilk düşmanlar öfke ile umutsuzluktur.
d) Çevresindeki güzellikler ile neden ilgilenmez insanlar?


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edat değildir?
a) Yanımda kitaptan başka bir şey yok.
b) Kitabı aldım ancak okumadım.
c) Adamı evine dek takip ettik.
d) Ödevini herkes hazırlamış, bir sen yapmamışsın.
CEVAPLAR: 1.a 2.d 3.c 4.c 5.e 6.d 7.a 8.d 9.c 10.b

Misafir 29-04-2012 12:55

çok teşekkürler ödevimi yaptım

Misafir 07-04-2014 08:10

Cok güzel sayenizde 100 alıcam.

Misafir 28-04-2014 02:58

çok teşekkürler

Misafir 19-05-2014 11:54

Edatlar
 
Edatlarla ilgili soru yazar mısınız teşekkür ederim şimdiden

Misafir 25-05-2014 08:43

Size çok teşekkür ederim...............

Misafir 25-05-2014 08:45

Edatlar
 
çoook teşekkür ederim

amet 10-02-2015 10:30

Çok iyi bir soru

Misafir 26-05-2015 11:14

çok sağolun

Misafir 02-03-2016 10:06

teşekkürler


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:02 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.