bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM > Tatil Yerleri Paylaşım Alanı > Türkiyeden Tatil Yerleri ve Oteller

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-06-2008, 09:42   #1 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil

Marmara Adası Hakkında

Prokonnesos (Marmara Adası) (Balıkesir-Marmara)


Marmara Denizi’nin (Propontis) güneybatısında yer alan Prokonnesos İmroz’dan (Gökçeada) sonra Marmara’nın en büyük ikinci adasıdır.
Prof.Bilge Umar’a göre Prokennesos’un ismi Hellen dilinde ceylan anlamına gelen “prox” ile ada anlamındaki “nesos” un birleşmesinden meydana gelmiştir.W.M.Ramsay’da M.Ö.2000’de Luwi dilinden gelen bu ismin Hellen dilinde değiştirildiğini ileri sürmüştür.

Prokonnesos’da Eski çağdan günümüze ulaşan kalıntılarla karşılaşılmamıştır.Tarihi kaynaklara göre M.Ö.1200’lerdeki İon göçünden sonra yerleşim başlamıştır.Antik çağlarda Miletoslular burasını deniz üssü olarak kullanmışlardır. Konumundan dolayı tarih boyunca saldırıları uğramış ve yağmalanmıştır. Bu nedenle de adanın çeşitli yerlerinde kale kalıntıları ile karşılaşılmıştır.Roma döneminde buradaki mermer ocakları işletilmiş ve önemli bir mermer yapım yeri olmuştur. Antik çağlardan günümüze kadar yararlanılan bu mermer ocaklarının %95’inin saf oluşu kalitelerinin bir işaretidir. Kalıntıları çoğu kez 2 m.ye ulaşan mermerlerin yanı sıra Çınarlı köyündeki Bedalan Körfezi (Pîrî Reis bu limandan Petalan Limanı diye bahseder) çevresinde de kristalleri daha küçük boyutlarda olan dolamitli mermerler çıkarılmıştır.

İlk çağdan günümüze ulaşan yapı kalıntısı olmamasına karşılık Viranköy’ün güneyindeki tepede kale kalıntısı Kesikçiler mevkiindeki limanda da horasan duvarlarla karşılaşılmıştır. Prokennesos küçük bir kent görünümünde olmasına karşılık Fenike donanmasınca yakılıp yıkılmıştır. M.Ö.410’da Alkibiades komutasındaki Atina donanması Kyzikos yakınlarındaki savaş öncesi burada konaklamıştır.M.Ö.408’’e Atina donanması Khalkedon ‘a (Kadıköy) kuşatmaya giderken yine burada bir süre kalmıştır.
Prokonnesosda yüzey araştırması ve kazı çalışmalarına uzun süre başlanamamıştır.İlk kez İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına Dr.Nuşin Asgari’nin 1971’de burada başlattığı kazılar 1978 yılına kadar sürmüştür. İlk dönem çalışmalarında Roma dönemi lahitleri ile karşılaşılmıştır. Araştırmalar ilerleyince oldukça geniş bir alana yayılmış Roma nekropolü ile karşılaşılmıştır. Burada ortaya çıkarılan lahit mezar stelleri ve mermer parçaları düzenlenen açık hava müzesinde koruma altına alınmıştır. Daha sonraki kazı çalışmalarında da yine çok sayıda birbirine benzer Roma lahitleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca lahitler içerisinde Roma altın sikkeleri ile karşılaşılmıştır. Pagan inancına göre ölünün ağzına konan para ihtiyar kayıkçı Şaron’un onu Striks ırmağından geçirmesi içindir.


Marmara Adası Hakkında


Adanın Tarihi

Adanın İsmi

Adanın ilk ismi Elafonesos'dur. Bu isim Elafos'tan yani geyik'ten türemiştir. Bir başka teoriye göre adaya ayak basan koloniciler yerli bir kadının testisinden su içmişlerdir ve adayı testi adası anlamına gelen Prokonnisos adıyla anmışlardır. M.Ö. 6. yüzyıl sonuna doğru ada yeni Prokonnisos daha sonralarıysa sadece Prokonnisos adını aldı. Bu dönemden önce ada'nın Neuris adıyla anıldığı bilinmektedir.

Milad sırasında ada Elafonesos Neuris ve Prokonnisos isimleriyle anılmaktaydı. Atina Metropoliti Meletios'un 17. yüzyıl sonunda yayınlanan coğrafyasında bu adaya kardeş adası anlamına gelen Adelfonesos ve Baş Ada anlamına taşıyan Protonnesos isimleri de verilmekteydi. Bizans imparatoru Justinyen döneminde ada'yı kızına çeyiz olarak armağan etti. Bu dönemde ada Preikanisos adıyla anıldı. Ada'nın Marmara adını ne zaman aldığı belli değilse de Marmor (Mermer)'den gelen bu isim Bizans devri içerisinde ve bihassa Italyan gemiciler tarafından kullanıldığı anlaşılıyor. Marmara adı 1224'te ada'ya sahip olan Georgios tarafından Marmara ismi soyadı olarak kullanılmıştır.

13. yüzyılın başında ada'ya Marmara dendiğini haçlı seferlerini yazan Geoffroi Devillehardouin'den öğreniyoruz. 15. yüzyılda da ada'yı ellerine geçiren Türkler telaffuzu zor olan Proikonnisos yerine Marmara adını tercih etmişlerdir.

Yerleşmenin başlangıç tarihi neolitik döneme kadar iner. Asmalı köyünün kuzeyindeki bir koyda alüvyon dolgu içerisinde bulunan kalıntılar neolitik'te ada'da bazı yerleşimlerin varlığı göstermektedir.

Marmara Adasında kesin olarak bilinen ilk yerleşim tarihçi Strabon'un anlattıklarına göre I.Ö. 680 yıllarında Marmara Adası'na dışarıdan gelip yerleşen Sisam ve Miletos'lular tarafından kurulmuştur. Miletos'tan gelenler ada'nın kuzey doğusunda bulunan; bugünkü adı Saraylar antik dönemdeki ismi Palatia olan bölgedeki zengin mermer yataklarını keşfedip işleterek dünyanın pek çok yerine Marmara mermerini ihrac etmişlerdir. Marmarada bulunan mermer yapısı itibariyle mimari ve heykel sanatlarında kullanılmaya oldukça müsaittir. Mermer üretimi Roma Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar devam etmektedir.

Ionia isyanına katılan Prokonnisos'un M.Ö. 493 yılında Fenikeliler tarafından yakılması üzerine Marmara adası M.Ö. 478-477 yıllarında kurulan Attika-Delos deniz birliğinin bir üyesi olmuştur. Ada M.Ö. 362-358 yılları arasında Kyzikos'lular tarafından zaptedilip ahalisi topluca Kyzikos'a (Kapıdağı) sürülmüştür. Ada'nın ünü antik çağda Mitologya'ya kadar ulaşmış ve tanrıça Rhea Cronos'a Zeus yerine yutturduğu bebek biçimindeki taşı Prokonnisos'tan getirtmiştir.

Ada'nın Kyzikos egemenliğine geçmesinden birkaç yıl sonra M.Ö. 353 senesinde ölen Karia satrabı Maussolos için karısı Artemis II tarafından Halikarnassos (Bodrum)'da mimar Pitheos'a yaptırılan ve eski dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mousselleion namındaki anıt mezarın duvarlarına kaplanan levhaların Prokonnisos'tan gittiğini M.Ö. I. yüzyılda yaşamış olan Romalı bir mimar Vitruvius'tan öğreniyoruz.

Kyzikos'un tarihini yazan Deiokhos ve Vitruvius'un ada'da çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Büyük İskender döneminde Prokonnisos'lu Bion ünlü Miletos'lu Kadmos'un eserlerini tasnif etmiştir. Antonin'ler döneminde imparator Hadrianus'un ada'yı ziyaret ettiği Gündoğdu (Prastioi) köyünde konakladığı Texier'in yazılarında anlatılmaktadır.

Ada'da Prokonnisos'lu şair-filozof Aristeas yaşamış-tır. "Tanrılar Prokonnisos'u yaratırken sarhoştular başka türlü bu kadar güzelliği bu adaya vermezlerdi" sözü Aristeas'a aittir.

Prokonnisos'lu Aristeas destansı şiirlerini Arismaspes adlı yapıtında toplamıştır. Aristeas'ın bu konuda Homeros'u bile geçtiği söylenir. Prokonnisos'lu Aristeas rivayete göre Kyzikos'ta gezerken tesadüfen bir butiğe uğrar ve daha sonra orada ölüsünü bulurlar. Ölüsünü bulduklarında üzerindeki elbiseler simsiyahmış. Ölümü üzerine tören yapmaya hazırlanırken tekrar canlandığı ve bunun ileriki yıllarda tekrarlandığı anlatılır.
Herodot'un yazdıklarına göre Aristeas bir karga olarak Marmara Adası üzerinde yaşamına devam edip tanrılara eşlik etmektedir. Prokonnisos'lu Aristeas İtalya'da yaşayan Grek'ler arasında beğenilen bir filozof-şairdir. Hatta Aristeas Apollon'la özdeşleştirilerek Metapontios denilen bölgede heykelleri dikilmiştir.

Bizans Dönemi


Prokonnisos Bizans Piskoposluk makamıydı. IX. yüzyıla kadar bağımsız bir metropolitlik 1824 tarihinde bir metropolis olmuştur. Ada Bizans devrinde itaatsiz papazların sürgün yeri durumuna gelmiştir. Gezgin tarihçi Dapper'e göre ada'da sayıları fazlaca olan Ermit (dünya nimetlerinden son derece az faydalanan kaya ve ağaç kovuklarında yaşayan kendini tamamen tanrıya adayan Hristiyan din adamlarına verilen isimdir.) denilen din adamları yaşardı.

1204 yılında Marmara Pierre de Braiccuel'e düşmüş ve bir Latin piskoposluğu olmuştu. 1230 yılında imparator Yoannis III Dukas Vatatzes zamanında ada Iznik'teki Bizans'lılar tarafından geri alınmış altı sene sonra da Baylos Yoannis Mikelis donanmasının taarruzuna uğramıştı. 1307 senesinde ada'ya saldıran Katalan'lar ada'yı ele geçirememişlerdir. 1399 yılında ada açıklarında Osmanlı'larla Venedik'liler arasında meydana gelen bir deniz savaşı sonunda ada'nın kimlerce ele geçirildiği belli değildir.

1422 yılında imparator Manuil Paleologos'un ada'yı ziyareti Bizans yazarlarının burası hakkındaki son bahsini teşkil etmektedir.

Yazar Kıhalkolondilis'e göre ada'lı bir kıza aşık olan imparator bu aşk yüzünden vaktini ada'da geçiriyor ve başkente dönmüyordu. (Kaynak: M. Louis Lacroix)

Imparator Manuil Komninosun 1115 yılında Yoannis Komnisos'a bağışladığı Prokonnisos adası daha sonra 1224'de Despot ve Mora dükü diğer Manuil Komninos tarafından Georgios Marmara'ya bağışlanmıştır.

Adaya Türklerin Gelişi


Türk'lerin ada'ya ilk gelişi 1090 yılında Arslanbey adındaki Selçuklu komutanın Marmara ve civarındaki adaları ele geçirişiyle olmuştur. Bundan sonra 1359'da Orhan Gazi döneminde Süleyman Şah'ın Rumeli'ye geçişiyle bazı Türk'lerin burada ikamet ettiği; İstanbul'un fethi olan 1453 tarihinden sonra Marmara Adası'nın yönetimi tamamen Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. Bu dönemden sonra da Osmanlı İmparatorluğu adadaki Rum ve Yahudi toplumuna adada kalma yaşama özgürlüğünü tanımıştır. Bu yapı 1924'te Yunan istan'la yapılan mübadele antlaşmasına kadar devam etmiştir. Günümüzde Marmara Adası'nda Rum ve Yahudi toplumundan hiç kimse kalmamıştır.

Marmara Adası Yahudileri

Marmara Adası'na Yahudiler'in gelişi II Beyazıt zamanında olmuştur. Imparatorluk Ispanya'nın sürgüne gönderdiği Yahudiler'e (Sephardic) kucak açmış Tekirdağ Gelibolu Çanakkale ve Marmara Adası'na yerleşmeleri için izin vermiştir. Marmara'daki Yahudiler daha çok ticaretle uğraşırlardı. Tuzlu balık imalatı bakkallık hazır elbise ve giyim eşyası şarap imalatı peynircilik tenekeden imal edilen kap-kacak ve soba imalatı yaparlardı. Ada'yı terkettikleri zamana kadar bu mesleklerini sürdürenlerden peynirci Albert tenekeci Nahman giyim eşyası ve iylik gibi şeyleri satan Avram şarap imalatçısı Aron Kaptan şarapçı ve bakkal Şuva Bezirgan tuzlu balıkçı Daniel Manifaturacı Avram Kalvo bakkal Mordohay bakkal Nisim Ağa ve çocukları Marko ve Yeşua Kordova 1950 yılına kadar Marmara'da kalmışlar en son bakkal Yeşua ve şarapçı Aron kaptan Israil'e göç etmişlerdir. Bugün bu cemaatten geriye birkaç adet Yahudi evi ve bir Sinagog kalıntısı vardır. Yahudilerin mezarlığı padişah tarafından tahsis edilen eski soğuk hava deposunun kurulduğu alandaydı. Bu mezarlık 1950'ye kadar kullanılmıştır. Burada en son gömülen Yahudi Nisim Ağa'dır.

Marmara adası kökenli Yahudi'lerin en ünlüsü şüphesiz ki 1880 yılında Marmara'da doğan Atatürk'ün doktorlarından TBMM'de beşinci ve altıncı dönemlerde (1935-1939) milletvekilliği yapmış Dr. Samuel Abreveya Marmaralı'dır.

Sonradan Et-Balık Kurumu'nun soğuk hava deposu yapılırken maalesef bu mezarlık yokolmuştur. Belirli mezar taşları şu an koruma altına alınmıştır. Mevcut sinagogun restorasyonu.Marmara Adası Tarihi Yerleri Marmara Adası Gezilecek Yerleri


Çınarlı Köyü isminden de anlaşılacağı gibi yüzyıllara meydan okuyup günümüze kadar ayakta kalmayı başarantarih eser niteliğindeki çınarlarıyla ünlüdür.Köyün Rumlar zamanındaki bağlarının badem ve zerdali ağaçlarının çok yakın zamana kadar korunduğu köyde 1950 yılına kadar bağları işlemiş köylüler; bu bağlarda yetiştirilen şaraplık üzümü Avşa’ ya diğer üzümleri de pekmez yapıp Tekirdağ’a satarlarmış.Sonra balıkçılık oldukça ilerlemişhatta bir zamanlar kılıç balığı bile varmış.

Köy ince kumlu sahil şeridine sahip temiz berrak deniziyle sakin doğa ile baş başa kalmak aynı zamanda denizin tüm nimetlerinden faydalanmak için otel motel pansiyon gibi turistik tesisleri ile tam bir tatil köyüdür.

Gündoğdu Köyü dantel gibi koylar üzerine kurulmuştur.Küçük ve şirin bir balıkçı köyüdür.Tarihi evleriyle ve sokak çeşmeleriyle mistik bir havaya sahip olan bu köy görülmeye değer mavi deniziyleçam ağaçları ile el değmemiş turistik köylerimizden birisidir. Rumlar zamanında 450 haneyle adanın en kalabalık köyüymüş.Yamaçlardaki arazilerde üzüm bağları olan köyde 4 tanede şaraphane bulunuyormuş.Ancak denizci olan Yeniköy sakinleri ne zeytin ne de üzüm ile ilgilenmediklerinden zeytin giderek azalmış bağlar yok olmuş şaraphaneler kapanmıştır.

Asmalı Köyü adanın son İstanbul çıkış noktası olması nedeniyle yat turizmine oldukça elverişlidir.Turizmin yanında zeytincilik ve balıkçılıkta oldukça gelişmiştir. Eski ahşap Rum evlerinin hala kullanıldığı Asmalı Köyünün birazı Pomak çoğu Karadenizli olan sakinleri geçimlerini çam toplayarak ve balıkçılık yaparak sağlamaktadırlar. Rumlardan kalan bu eski tahta evler tarihten birer sayfa gibi duvarlarına yapılan resimleri asırlardır korumaktadırlar.

Topağaç Köyü adanın tarımsal faaliyetlerine en elverişli ve adanın sebze ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan köyüdür. Ovalarında yetişen doğal taze sebzelerinin lezzeti ada halkının tercihidir. Bunun yanında geniş bir plaja sahip olan Topağaç köyü eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşarak pek çok insana nasip olmayan doğal hayatın ve eşsiz doğa güzelliklerinin sefasını en iyi şekilde sürdürürkenturizme yabancı kalmamıştır. Pek çok tatilci bu köyde yazlık sahibi olmak için uğraşmaktadır.

Saraylar... Başka bir deyişle Mermerci kenti...M.S. 2-3 yüzyıllarına inen en erken buluntular Mermer ocaklarının tarihini Roma devrine kadar götürüyor.Yani bin sekizyüz yıldır mermer çıkarılıyor Saraylardan.Burada çıkartılan mermerler dünyaca ünlüdür.M.Ö 4 yy.' da Ephesos'nun ünlü Artemis Tapınağının sütunlarında ve Halikarnessosos satrapı Mausolos sarayında Saraylardan çıkartılan bu mermerler kullanılmıştır.Saraylarda bir açık hava müzesi bulunmaktadır.

Marmara Adası dağ sporları ve avcılık için idealdir.Ayrıca bu dağlarda şifalı otlar (KekikAda çay Kuşburnuçeşitli salatalık otları) bulunmaktadır.Ada halkı bu otları toplayarak turizme katkıda bulunmaktadırlar. İlçenin sahil bandında bulunan asırlık çınar ağaçları ve altına kurulmuş çay bahçeleri adaya her gelen insanın hafızasında iz bırakmıştır.Ada halkı yaz sezonu ile beraber gelecek ziyaretçiler için hazırlık yaparlar. Bu onlar için vazgeçilmez bir uğraşzevk haline gelmiştir.

Marmara Adası Otelleri Motelleri Pansiyonları ve diskolarıpek çok eğlence yerleri ile ideal bir tatil merkezidir.Günümüzde gittikçe artan deniz kirliliğine rağmen deniziplajları temiz ve eşsiz güzelliktedir.Adaya ulaşım; her gün Erdek seferi olmak üzere haftanın belirli günleri Tekirdağ seferleriİstanbul'dan sefer yapan büyük yolcu gemilerinden ibarettir.Kışın bu seferlerle sınırlı kalan ulaşım yaz gelince Turizm sezonunun hareketlenmesiyle artmaktadır.Ayrıca Bandırma-İstanbul arası hızlı feribot seferleri de mevcuttur.


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 20-06-2008, 09:44   #2 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Aba Otel Hakkında

Aba Otel


Aba Otel evindeki rahatı arayanlar için titiz ve özenliservisiyle hizmetinizdedir.

Denize Sıfır
Birinci Snıf Odalar
Özel Ev Yemekleri
Evinizin Rahatlığı
24 Saat Sıcak Su

Aba Otel Aba Plajındadır.

Rezervasyonlar için lütfen telefon ediniz.

Aba Otel- Restaurant- Amphora Bar- Plaj
Aba Mevkii No:25 Marmara Adası
Tel: 0266 885 52 71
E-mail:info@abaotel.com


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 20-06-2008, 09:44   #3 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Dostlar Pansiyon Hakkında

Dostlar Pansiyon


Dostlar Pansiyon Marmara Adası'nın güzel bir koyu olan Çınarlı Köyünde 25 yıldır hizmet veren bir tesistir. Merkez Marmara'ya uzaklığı 6 km'dir. (15dk) Ulaşım minibüs taksi ve motorla sağlanabilir. Marmara Büyük Sağlık Ocağı 12 ay hizmet vermektedir. Dostlar Pansiyon yenilecek sıcak sulu deniz manzaralı odaları önünde uzanan kumsalı ve samimi atmosferi ile kendinizi evinizde hissedeceğiniz rahat bir ortamı sizlere sunmaktadır.

Dairelerde 6 yatak 2 oda 8 yatak 3 oda 9 yatak 3 oda seçenekleri olup içnde banyo duş tuvalet mutfak buzdolabı bulunmaktadır. Tesisimiz cam eşya hariç mutfak araç gereçlerini temin etmektedir. Ayrıca oyun televizyon salonu masa tenisi çamaşırhane bulunmaktadır.


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 20-06-2008, 09:45   #4 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Kadıoğlu Pansiyon Hakkında

Kadıoğlu Pansiyon


EVİNİZ GİBİ....

Kadıoğlu Pansiyon Marmara Adasının gözde yerlerinden biri olan Çınarlı köyünde 19 yıldır hizmet veren bir tesistir..24 saat kesintisiz sıcak suyun bulunduğu bağımsız müstakil odaları samimi ve tecrübeli işletmeciliğisizi kendi evinizde hissettirecek sakin ve huzurlu ortamı ile ailenizi misafir etmeye devam ediyor...

1987'den bu gün'e değişmeyen tek adres KADIOĞLU PANSİYON

SABRİ KADIOĞLU…


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 20-06-2008, 09:46   #5 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Mola Motel Hakkında

Motelimiz;


Siz değerli misafirlerimize motelimiz 12 ay boyunca motel ve cafe barıyla hizmet vermektedir. Vapur iskelesinden yürüyerek sadece 4-5 dakika mesafede olan motelimiz buna rağmen son derece sakin ve üzüm incir kayısı zeytin ağaçlarının içine kurulmuş kumsalına merdivenlerle inilen 24 saat sıcak suyu olan deniz manzaralı balkonlu odaları ve bahçesiyle size unutamıyacağınız bir tatil sunacaktır.

Mola Motel Marmara Adası - Balıkesir / Türkiye
Tel: +90 266 885 57 37 - 885 51 01 - 0536 262 28 24 info@molamotel.com


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  Etiketler
balikesir marmara adasi

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil

Balıkesir-Marmara Adası'nda Tatil konusu, Tatil Yerleri Paylaşım Alanı / Türkiyeden Tatil Yerleri ve Oteller forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: marmara adası kiralık yazlık, marmara adasında kiralık yazlık, marmara adası satılık ev, balıkesir marmara adası kiralık yazlık, marmara adasında satılık ev, marmara adasında topağaç satılık arsa, marmara adasında aba koyunda deniz önünde yazlık kiralık ev, marmara adasında aba koyunda yazlık kiralık deniz önünde ev, marmara adası kiralik oda, marmara adasi topagac koyu kiralik, marmara adası çınarlı köyü kiralık pansiyon veya ev, marmara adasında satılık evler, marmara adası satılık evler, marmara adasinda satilik yazlik, marmara adasisatilik eski rum evi,

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats