bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM > Tatil Yerleri Paylaşım Alanı > Türkiyeden Tatil Yerleri ve Oteller

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-06-2008, 02:13   #1 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Antalya-Manavgat'ta Tatil

Manavgat Hakkında

Manavgat'ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yerleşim merkezi oluşunun M.Ö. 150 - 200 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. 400 - 500 yılları arasında konaklama ve göçme şeklinde geçici yerleşmelere sahip olduğu söylenmektedir. M.Ö.'sinden yakın zamana kadar şimdiki ilçe yakınlarında kayıklar ve gemilerin çay üzerinde bulunan iki yaka arasında yük ve insan taşımacılığı yapıldığı belgelerden anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi şimdiki Gündoğdu Köyü yakınlarında Sarısu civarında kaplan avlandığını ve bu çevrede yörük denilen halkın oturduğunu anlatır. Manavgat o zamanlar bir yerleşim merkezi değildi. Kuzeyde Toroslar güneyde Akdeniz doğuda Manavgat Çayı ile çevrelenen geniş alana verilen ad idi. Malazgirt savaşından sonra bu yöreye Horasan'dan gelen yörükler ve Yörük Beyleri yerleşmiştir. Manavgat çayının batı yakası Turgay beylerinin doğu yakası Senir beylerinin tımar zeamet ve başları olarak Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Daha sonra bu iki yaka birleştirilerek 1913 yılında Manavgat adı ile ilçe olmuştur.


Manavgat Hakkında

HER ÇAĞDA MANAVGAT

Yapılan araştırmalar bölgemizde paleolitik çağdan zamanımıza kadar süren bir uygarlığın varlığını göstermektedir.Karataş-Semahüyük kazılarında "Bronz Çağı" na ait yeni bilgiler elde edilmiştir.
1946 yılına kadar bilimsel nitelikli kazı ve araştırmalar yapılmadığından objektif bilgiler yetersiz mevcutlar da efsanevi ihtimallerden öteye geçememiştir. Side -Bucakşeyhler köyü kuzeyindeki "SELEVKİA" da 1946 yılında yapılan ilk ciddi ve bilimsel araştırmalar teknik ve ekonomik sebeplerden dolayı yeterli olamamıştır.
Bugünkü Manavgat kuzeyde Toroslar güneyde Akdeniz doğuda Alaraçayı batıda Köprüçayı ile çevrili olan Antik Pamphilia'nın (Pamfilya) doğu kısımlarıdır. Pamphilia'nın kelime anlamı çok dil konuşulan çok kabilelerden oluşmuş ülke;kabileler ülkesi demektir.Kökü Yunanca olup Pamp:Çok hilia:Irk cins anlamında yani "Çok ırklı - soylu yer " anlamına gelir.Bizanslı ETİYEN Pamphilia (Pamfilya) adının Lonya lı Raphyos MANTO'nun kızı Pamphilia'ya (Pamfilya) atfen sonradan konduğunu yazar.
Bölgemizin tarihi (Antalya) M.Ö. 14. ve 15. Y.Y. da Greek efsanelerine göre değerlendirilir. Bu y.y. da Miken Kolonileri'nin Pamfilya sahillerine indiği söylenirse de bu olay henüz kesinlik kazanmamıştır. İlk yerleşim hareketleri M.Ö. 7. ve 8. Y.Y. da Akdeniz kıyılarında başlamıştır. Greek Kolonilerinin ilk kenti Pihaselistir. (M.Ö. 690) Bu şehrin kuruluşunu Side takip etmiştir.Antalya Karain mağarasındaki yaşam M.Ö. 50.000yıl öncesinde var olduğuna göre Karain ve civarında yaşayan Paleolitik çağı insanı iki veya üç günlük uzaklıkta olan bu bölgelerde de mutlaka yaşamışlardır. Müzelerimizdeki kaynaklar yapıt ve tarihi kalıntılar kesin tespitler için bize daha çok yardımcı olmaktadır.Torosların güneyinde kuzeyindeki Isparta ve Burdur illeri sınırları içindeki gibi Neolitik Kalkolitik ve Tunç çağları kalıntılarını içeren Prehistorik höyükler yok ama daha önceki Paleolitik çağa ait bir çok kalıntılar vardır.

Antik Dönemde MANAVGAT

Antik dönemlerde Pamfilya' doğu kısmı Manavgat bölgesi hakkında en eski kaynak Hititlerin çivi yazılı tabletlerinde görülmektedir. Hitit kaynaklarına göre Akhiyavalar'ın bu bölgede yaşadıkları (M.Ö. 1600-1200) ve Luvicce adlı bir dilin konuşulduğu belirtilmektedir. Hatta Hitit Kralı II. Murşilin anallerinde ( Kralın yaptıklarını anlatan yıllıklar) "II. Murşilin M.Ö. 1400 yıllarında Kilikya' ya girdiği 6000 kişiyi öldürerek Pamfilya şehir devletlerini alarak geri döndüğü "yazılıdır.M.Ö. 14. ve 13. y.y. başlarında Yunanistan'ın Arkadia kavimler göçüyle gelen Akhalar tarafından istila edilmeye başladığı ve Akhaların getirdiği Arkadia - Greek lehçesiyle burada yaşayan yerli unsurların (dilin) Hititçe -Luvice'nin kaynaştığı Side' de ele geçen ve bugün Side Müzesinde sergilene yazılı kaynaklar nedeniyle Araştırmacı-Arkeologların SİDECE adını koyduğu bir dilin ortaya çıktığı görülmektedir.Antik Pamfilya bölgesi M.Ö. 8. ve 7. y.y. da ikinci kez Batı Anadolulu Aiol ve İyon kafileleri tarafından kolonizasyon hareketlerin e maruz kalmıştır.Bu hareketler sırasında Ege'deki Kymeliler (İzmir Aliağa yakınında bir İyon kenti)Antik Side şehrini bir Koloni şehri olarak kurmuşlardır.Turuva Savaşı sırasındaki bu kavimlerin göçü ve kolonizasyon hareketleri sonunda yeni gelenler ile yerli halk yavaş yavaş karışıp kaynaşmış ve Hellenleşen şehir devletleri (Yunanca "POLİS" ) ortaya çıkmıştır. Bugünkü Manavgat ilçe sınırları içindeki antik şehirlerin bir çoğu bu dönemde kurulmuştur.Heredot'a göre:Akdeniz sahillerine yerleşim daha eskilere M.Ö 2000'in başına kadar (M.Ö. 1800 yılları ) götürülür. Turuva Savaşında orduları dağılan Amhilophos Colehos ve Mophos'un Antalya Bölgesine yerleştikleri anlatılır.Bu komutanlar çevresindekilerle birlikte bu bölgeye gelip yerleşmeden önce Turuva Savaşlarına bu bölgeden yardım eden soyların da var olduğunu yazar.
Yine Heredot'a göre Lydia Kralı Cresus (Krezüs)'un M.Ö. 334 yılında buraları fethiyle de Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir.Böylece 210 yıl süren Pers hakimiyeti son bulur.
M.Ö 223 yılında B.İskender ölünce generalleri imparatorluğu bölüştü Pamfilya Likya ve Yukarı Firikya Antionos (Antigone )'a verildi. Ancak hissesine razı gelmeyince B.İskender'in imtiyazlı generali Petigos ile yaptığı savaşta yenilerek Yunanistan'a kaçtı ve bu generaller arasındaki savaş uzun süre devam etti. Sonunda M.Ö. 307 de Antinos Pamfilya'yı elinde tutan Omedis'i de yenerek yöreyi ele geçirdi."KÜÇÜK ASYA KRALI" unvanını aldı. Suriye'yi fethetti ama durmayan generaller savaşında sonunda M.Ö. 301 yılında 84 yaşında öldü.
Pamfilya M.Ö. 302-218 yıllarında Ptolemeioslar'ın M.Ö. 215-189 yıllarında Selevkios Kral Autiochos'un ünlü Kartacalı komutan Hannibal'ın komutasındaki donanmasını Roma senatosuna bağlı Rodos donanmasına Side açıklarında yapılan deniz savaşında yenilmesiyle (M.Ö. 190 ) Roma'ya M.Ö. 188 yılında da Roma Senatosu tarafından Pamfilya Bergama Krallığı'na verilmiştir.
Ancak Helenistik Krallıklar boyunca sürekli özelliğini koruyan ve gittikçe hellenleşen gelişimini sürdüren Pamfilya şehirleri ve özellikle bunlardan Side şehri Bergama krallığı ile çıkan sınır anlaşmazlığı yüzünden 0M.Ö. 188-102 yılları arasında bağımsız kalarak Hellenistik dönemin en parlak çağını yaşamıştır.Romanın kirli işlerine karışmamıştır.Bu nedenle Bergama Kralı Attolos II. Bölgenin en önemli ve liman şehri Side'yi alamayınca kendi adını alan ATTALİA (Antalya ) 'yı Liman kenti olara kurmak zorunda kalmıştır.İşte bunun için Side'ye "Eski Antalya " Antalya'dan daha önce kurulmuş olduğundan denmektedir.

Hellenistik Krallıklar zamanında sık sık el değiştiren Pamfilya'da büyük bir otorite boşluğunun olması Roma'ya uzak oluşu Özellikle doğuda Kilikya bölgesi ve dağlık bölgelerde saklanabildiklerinden bölgede korsanlğın ortaya çıkıp çoğalmasına güçlenmesine neden olmuştur.Pontus Kralı Mitridates VI'nın Romalılara karşı korsanlığı desteklemesiyle durum daha da kötüleşmiş hatta Alanya'da (Cerecetyne) Korekesion Diodotos Tttryphon adlı bir zorba korsan başkanlığında para basıp kaleler inşa edecek düzeyde ileri giderek helenistik şehirleri tehdit ederek zayıflamalarına neden olmuştur. Hatta bu zorba korsan Suriye Krallarına kafa tutarak Selevkos Kırallarına kafa tutarak Selevkos Krallarını devirecek ve yerine istediğini geçirecek güce bile sahip olmuştur.Bu tehdit M.Ö. 78 yılında Romalı Konsül Pub lius Servillius'un Pamfilya ve Kilikya'yı Roma'ya bağlaması ve kumandan Pompeais'un bölgeyi korsanlardan temizlemesine kadar sürmüştür.Bazı tarihçiler "...Pompeais'un 24 generalin komutasında 120 bin asker 500 parça gemiyle Akdeniz'e açıldığını Pamfilya'yı tüm korsanların gemilerini yakarak Akdeniz'i onlardan temizlediğini Trayphon'un yaptırdığı kaleleri yakıp yıkarak sağ kalanlarının da Torosların tepelerine kaçtıklarını ...."" yazar.

Pompeyüs kısa zamanda Anadolu ve Akdeniz'de sağlam bir egemenlik kurarak bir çok küçük devlet ve bölgedeki Prenslikleri Roma'ya bağlayıp bölgeyi Roma eyaleti haline getirmişse de Pamfilya'da korsanlığın kökünü kazıyamadı. Bunların kökünü Sezar temizler.Roma senotosunca idama mahkum edilince Pafilya kıyılarına kaçan Sezar önce korsanların eline düşer onların elinden kurtulup Milet'e kaçar. Milet'te eline geçirdiği gemiler ve Miletlilerin yerlerini iyi bildiği korsanları yakalayarak Bergama'ya getirip hepsini asar. Bunlarla yıldızı parlayan Sezar büyük bir ordu ile Anadolu seferine çıkar. Pamfilya ve Kilikya'da Roma hakimiyetini kurduktan sonra 'da Roma'ya o meşhur mektubu yazar. "GELDİM GÖRDÜM YENDİM" . bu arada Mısıra kaçan Pompeyüs'ü takip eden Sezar Mısır üzerine yürüyerek Mısır'a gider. Pompeyüs'ü öldürür. Orada Gördüğü Kleopatra'ya aşık olur .Adeta Sezar'ı büyüler . Kleopatra'nın etkisinde kalan Sezar Mısır'ı Kleopatra'ya vererek Roma'ya döner. Sezar'dan sonra Anadolu'nun yönetimi Markus Antonius'a verilir. Tabi Pamfilya'da.....

Anadolu'daki sık sık değişen bu egemenlik savaşlarında bilhassa Pamfilya (Manavgat) dağlık olduğundan Alanya ve çevresiyle birlikte hep bu olayların içinde kalmış ve küçümsenemeyecek üne de kavuşmuştur.
Özellikle Köprüçay ve Manavgat Çayından yararlanarak dağlık bölgelerin kerestelerini ta Mısır'a kadar satarak kereste ve zeytin yağı ticaret yapılmıştır.
Marcus Antonius buraların hakimi olup Kleopatra'yı tanıyınca Korekesyon'u (Alanya) çevresiyle birlikte Kleopatra'ya armağan eder.Bunların zenginlikleri özellikle keresteleri Mısır'a akar
Burada bölgenin çok önemli diğer kenti Side için Strabon ne diyor? Strabon'a göre Side; M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında bir İonia kentinden gelen Helenli kolonistlerce kurulmuştur. Kentin adı Helence olmayıp Anadolu lehçesinde "NAR" anlamına gelir. Nar meyve olarak M.Ö. 500 yıllarından itibaren şehir sikkelerinde bereket ve bolluğu sembolize etmektedir.Side'nin gelişmesinde kolonistlerin büyük payı vardır. Ve çok zengin bir liman kenti haline gelir. Kent yalnız geniş bir bölgeyi kapsayan zenginliği ile değil köle ticareti ile de tanınır. Özellikle şehirde özel bir podyumda teşhir edilerek gösterilen kadın kölelerin güzelliğinin ünü çevredeki tüm ülkelere yayılmıştır. Roma'nın kirli işlerine hiçbir zaman bulaşmayan Side'liler M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllarda barış içinde yaşadılar.Side'nin en görkemli dönemi M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısıdır.En önemli en süslü yapıları bu dönemde yapılmıştır. Roma imparatorluğu döneminde; Ö.Ö. 27 den M.S. 192 yılına kadar süren imparatorluk devrinde Anadolu Roma egemenliğinde kalmış.Oktaviyanus imparatorluğu eyaletlere ayırdıktan sonra Pamfilya ve Akdeniz sahillerindeki Krallıklar olduğu gibi Roma 'nın eyaletleri haline gelmiştir.M.S. 3. yüzyıldan sonra devlet idaresinin zayıflamasıyla kuzeyde dağlık bölgelerdeki kavimlerden DOSTLAR yada İSKİTLER M.S. 266-270 yıllarında bölgeye inerek Side'yi kuşatmışlardır.Daha sonraki M.S. 361-363 yıllarında da İSAURALILAR yine Side ve bölgesini kuşatıp yağma ve talan ederek 2. çöküş dönemini yaşatmışlardır.

BİZANS HAKİMİYETİ


M.S. 4. yüzyıl boyunca gittikçe Hıristiyanlaşan bölge M.S. 395 yılında Roma imparatorluğunun doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma Bizans egemenliği altında kalmıştır. Denizcilik ve ticaretin önem kaybetmesine karşın M.S.4-6 yüzyıllarda Bizanslılar döneminde tarım ve ziraatla yapılan ilerlemelerle tekrar canlanan bölge şehirlerinden Side imparatorluğunun (dini anlamda) doğu Pamfilya Metropolitanlığının başkenti olarak eski sınırlarını da aşan ünlü bir şehir haline dönüşerek 3. parlak dönemini yaşamıştır.Bizanslılar da Roma hakimiyeti sırasında bölgede yapılan koruyucu kale ve garnizon binalarını kullanarak aynı sistemi devam ettirmişlerdir.Önceleri ;Körüçay Havzası Manavgat çayı Havzası daha sonra Zincirli kale ile Akseki - İbradı güzergahlarındaki küçük küçük yerleşimler bunu ispatlıyor.
M.S. 7 yy'lardan başlayan ve ardı arkası kesilmeyen arap korsanların akınlarına uğrayan bölgedeki hırıstiyan şehirlerinin gittikçe önemi azalmaya başlamış araplar tarafından sürekli yağma ve talan edilen bölgeyi korumak için Bizans imparatorluğunun kurduğu özel donanma bile bölgeyi koruyamamış yavaş yavaş islamlaşan bölgede Side-Manavgat - Hisar vb.gibi bazı stratejik yerler ve kentlerde ufak keşişlikler halinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan Bizanslıları; ayrıca Rodos Venedik Ceneviz korsanlarının talanları ve Kıbrıs Krallarının saldırıları ile haçlı seferleri sırasındaki yağmalar bölgenin ekonomik gücünü olduğu kadar kentlerini de yıpratmıştır. Dönemin Arap coğrafyacısı İdrisi'nin (1150)'yanık Antalya ' olarak belirttiği bölge Side gibi kentlere dönüşmüş 12. y.y. da da tamamen terk edilmiştir.

SELÇUKLULAR VE OSMANLILAR DÖNEMİNDE MANAVGAT

12. ve 13. yy. da Selçuklu Türklerinin yoğun bir yerleşimine sahne olan Manavgat'ı Teke yöresiyle değerlendirirsek;13. yy sonunda Anadolu da Türk Beylikleri yani Beylikler dönemi başlayınca Antalya ve Isparta bölgeleri Hamitoğulları'nı eline geçmiştir.ancak Hamitoğulları bir ara Selçuklulardan sonra İlhanlılar'ın hükmü altına girdiler ise de Hamitoğulları olarak hüküm sürdüler 1300 yıllarında da Isparta ve Antalya (Tekeoğulları) olarak ikiye ayrıldılar. Merkezleri de Antalya zaman zaman da Korkuteli olmuştur.(1331-1423 ). İşte bu yüzden Korkuteli civarına Teke yöresi denir.Antalya'daki Tekelioğlu ailesi de ta o hanedandan yani Hamitoğullarının bir kolundandır. Diğer yönden ele alırsak :
Manavgat Hisar mahallesinde ziyaretgahtaki (Mezarlık'taki) sandukada 1272 tarihi ve sandukalardaki şekil ve yazılar Isparta Atabey Ertokuç Medresesi yanındaki bir sanduka ile tıpa tıp aynıdır.Yani Selçuklu Türklerinin Manavgat'a Hamitoğullarının batıdan gelişinden daha önce kuzeyden geldiklerinin ispatıdır. Köprüçayı yöresinde Olukköprü'nün güney taraflarında (Karabük köyünde o günlerden kalma bir camii vardır. Önceleri bu açık hava camisi ibadete açıktır.) 1148 de Bizanslıları yenen Selçuklu Türkleri bu bölgeyi alarak Alanya'yı zaptetmişlerdir. (1223) Hatta Büyük Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat (1220-1237) bölgeyi Bizanslılar'dan temizleyerek yenik valinin kızıyla evlenmiş Şehrin adını da Alaiye olarak değiştirmiştir. Yani kendi adını vermiştir.Alara kalesini de Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı söylenir. Alaiye'yi kendisine kışlık merkez yapar.
Ancak esas Türk egemenliği Hamit ve Tekeoğullarının bu bölgelere dağılıp yerleşmelerinden sonra başlamıştır.Bu dönemden başlayarak Manavgat'ın tarihi Alanya tarihiyle birlikte değerlendirilmektedir.Bunun nedenibu bölgede büyük şehirleri olmayan Türklerinyerleşik bir hayata geçemeyerek hayvancılıkla uğraşan göçebe(yörük) olarak yaşamalarıya da yerleşik hayata geçenlerin dahi köy köy beylere (Batı yakasında Tugay BeyleriDoğu yakasında Senir Beyleri)tabii olarakSelçuklulardan itibaren önemli bir merkez olan Alanya Sancak Beyliği'ne idari olarak bağlı olmasındandır.Bu dönemde Alanya'da basılan paraları Manavgatlılar kullanmışlardır.Hatta bunlar arasında Karamanoğulları(1293)İlhanlılar(1304-1306) ve Mısır kölemenleri(1323-1341)'nin de paraları bulunmaktadır.

Beylikler dönemi (14.yy.da..) Hamitoğulları ve Tekeoğullarının nüfusu altındaki Manavgat1361 yılında Kıbrıs Kralı Pierreyörede yerleşen Türklerin Mısır'a yardım etmesiönlemek amacıyla Antalya'yı zaptedinceAlanya ve Manavgat bu egemenliği kabul etmek zorunda kalmıştır.Ancak mücadeleden de vazgeçmeyenMısır'a yardımı sürdüren Tekeoğulları 1364 yılında Alanya ve Manavgat Beyleri'nin yardımını da alarakKıbrıs Krallığı yanlısı Antalya'ya saldırdı.Fakat Antalya'yı denizden kuşatan Alanya Donanması yakıldı.Gizli gizli Mısır'a yardımı sürdüren ManavgatAlanya ve Karamanoğulları Kıbrıs Kralı Pierre'nin planını bozmuşlarsa da1365 yılına kadar Manavgat ve Alanya Kıbrıs yönetimi altında kalmıştır.
15.yy.ilk yarısında bölgeyi elinde bulunduran Karamanoğulları BeyliğindenKaraman BeyOsmanlıların buraları almak için sefere hazırlandıklarını öğreninceAlanya ve Manavgat'ı alelacede Mısır'a 500 dinara satmıştır.Tabii Kıbrıs'ta (1425) Mısır Krallığı'na bağlanmıştır.Ama Mısır Kralı II.Murat'ın kuvvet topladığınıyakında sıranın kendine geleceğini biliyordu.
1462 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'nin ortadan kaldırılmasıyla ManavgatAlanya ile birlikte Osmanlı Egemenliği altına girmiştir.1530 yıllarına ait Osmanlı arşivlerinde Manavgat'ınAlanya yörük toplumları ve Tımarları içindeNahiye olarak kaydı vardır.Manavgat Çayı'nda gemileri olanlar da diğerlerinin dışında gemi vergisi olarak götürü vergisinden söz edilmektedir.Osmanlı İdari Teşkilatında Manavgat yine Beylere tabi olarak II.Murat zamanı(1584)kayıtların Teke iline bağlı Alanya'yla birlikte 1603-1604 yılları arasında tımarlı bir nahiye olarak gözükür.

Sultan Abdülmecit zamanında (1859)yapılan yeni idari düzenleme ile Manavgat yine Alanya sancağına bağlı olarak Konya eyaletine bağlanır.1868 yılında sancakların Antalya'ya verilmesiyle Alanya ve Manavgat'ın itirazlarına rağmen1871'de bir kaza olarak Alanya ile birlikte Alanya kazasının nahiyesi olarak Antalya'ya (Teke Sancağına)bağlanır.Buna çok kızan Alanyalılar;6 köy ve mahalle muhtarları ve imamları ile birlikte 71 Alanyalı tarafından mühürlenmişbir tutanak hazırlamışlar.Bu tutanak Alanya'lıların Antalya'ya karşı duydukları kırgınlığın tam bir ifadesidir.Nitekim tüm bunların üzerine 1896 yılında Alanya kaza olarak yine Konya vilayetine bağlanınca Manavgat'ta Konya'ya bağlanmış oldu.
Böylece Manavgat Irmağı'nın batısı Tugay Beylerinindoğusu Senir Beylerinin Tımarzeamet ve hasları olarak Cumhuriyet'in ilanına kadar devam etmişdaha sonraları buralar bu beylerin üzerine tapu edilmiştir. Görüldüğü gibi Manavgat ve civarı güç kime geçtiyse olaralara tabi olmak zorunda kaldığından bir batıbir doğu derken sonunda Türklerin egemenliği altına girmiş ve Türk şehri olarak yaşamını sürdürmektedir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE MANAVGAT


Bugünkü Manavgat'ın kuruluş tarihi hakkında kesin bir kayda rastlanmamakla birlikte köklü bir yerleşim merkezi oluşu 150-200 önce rastlamaktadır. Yakın tarihe kadar şimdiki ilçe merkezinin bulduğu Manavgat Çayı'nın civarında iki yakalı (kayık ve gemilerin çay üzerinde iki yaka arasında yük ve insan nakli yapıldığı) bir yer olarak belgelerde görülmektedir. Cumhuriyet ilanıyla 1923 yılında vilayet yapılan Antalya ile birlikte Manavgat'ta Beşkonak ve Taşağıl Nahiyeleri ile kaza yapılmış (1924) ve Antalya 'ya bağlanmıştır.O zamanlar elverişsiz doğal ortam (çay taşmaları sıtma sıtma hastalığının bir doğal afet olması) nedeniyle büyüyüp gelişemeyen Manavgat için o günkü Manavgat için Orhan Tunçdemir'in tasfiri o günkü Manavgat'ı ne güzel anlatıyor: Cumhuriyetin ilk Kaymakamları Lütfi Bey ve Avni Refik'tir. Cumhuriyetin ilk yıllarında İttihat ve Terakki zamanında temeli atılan şimdiki "Çağlayan İlkokul ve Tugayoğullarından Hafize Hatun camii ve caminin yanında Hoca Mustafa Medresesi " en önemli yapı olarak gözükmektedir. Bunlardan başka 1920-1930 yıllarında 3 ağaya ait konut bir iki tahta kagir bina ve yörüklerin kışladıkları bir sürü saz damlar bulunmaktaydı. Taşıt olarak 3 ağaya ait iki tekerlekli binek arabası vardı.o zamanlar ırmak üzerinde köprü olmadığından kayıla ve küçük mavnalarla insan ve yük nakli yapılırdı. Bütün manavgat'ın lağımları ırmağa akardı. Çok miktarda hayvan besleyen yörüklerin saz damlarının etrafı gübre tepecikleri ile doluydu.Bu yüzden bataklıklarda ürey4en sivrisinek gübreliklerde üreyen kara sineklerden yaşanmaz pis ve bakımsız bir belde idi. 50 yıl önce Manavgat... Durumun en acı tarafı lağım ve gübreliklerinin pis suyunun aktığı Manavgat Çayından halk içme suyunu alırdı. Hatta bu hal zamanla belediye ve hükümet yetkililerinin dikkatini çektiğinden ırmağa akıntısı olan tüm lağımlar foseptik şekline dönüştürüldü.Irmağın kirletilmesi yasaklandı.Çünkü ırmak suyunu içmekten halkı men etmenin imkanı yoktu.Çevrede başka kaynak suyu bulunmuyor kuyu açmak zahmet ve masrafından ırmaktan su almak halk için daha pratikti. Belediye su şebekesi kuruncaya kadar bu hal devam etmiştir.

... Irmak kenarındaki lokantalarda yemek yiyen müşteriye garson gözü önünde sürahiyi çaydan doldurup masaya kordu... 1940 yılında 1162 olan nüfus ancak tarım ve eğitim gelişmesi hükümet ve belediyenin doğal şartlarla mücadelesi sayesinde 1960 'lı yıllarda itibaren gelişmeye başlamıştı. Son zamanlarda ki turizm ile birlikte Türkiye'nin her tarafından hatta yabancı ülkelerden bile insanların gelip yerleştiği bir kent olmuştur. İnsan ihtiyaçları kurumlaşmış devlet kendisini hissettirmiş ve yerel yönetim kentin eksiklerini gidermeye başlamıştır. Bu dönemde ırmak üzerine Alman Grup Firması tarafından 1931 yılında demir köprü yapımına başlanmış ve köprünün yapımı 1938 yılında tamamlanmıştır. Halkın ekonomik ve kültürel seviyesi artıkça daha modern bir kent olmaya başlayan Manavgat 1990'lı yıllarla birlikte il olmayı hak eden çağdaş bir kent görünümüne kavuşmuştur.


Manavgat Tarihi Yerleri Manavgat Gezilecek Yerleri


Tarihi Yerler

SİDE
Antalya - Manavgat karayolunda Manavgat'a 2 km. kala güneye dönülerek Side'ye ulaşılır. Side'nin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Side adı Anadolu dilinde "Nar" anlamına gelmektedir. Bu özellik ve bölgede bulunan bazı yazıtlardan elde edilen bilgiler Side tarihinin Hitit'lere kadar uzandığını göstermektedir. Kent bir yarımada üzerine kurulmuştur. Kara ve deniz surları ile korunan Side Helen ve Roma devirlerini yaşamıştır. Surları ve giriş kapısı dikkati en önce çeken yapılarıdır. Toros Dağları'nın eteklerinden ve çevreden kente su getiren çok sayıda suyolu kalıntısı görülür. Eski bir hamam restore edilerek müze haline getirilmiştir. Bu müzede Side'de bulunan eserler sergilenmektedir.

Side'nin en önemli yapısı 15.000 izleyici alabilen tiyatrosudur. Roma eseri olan tiyatronun bölgedeki diğer antik tiyatrolardan farkı oturma yerlerinin eğimli bir arazi üzerine kurulmamış olmasıdır. Tiyatro iki katlı ve 20 m. yükseklikte kemerli bir yapı üzerine oturtulmuştur. Orkestra ve sahne kısımları yıkıntı halindedir. Tiyatronun altında yağmur sularının aktığı kanallar vardır. Sütunlu Yol Zafer Takı Liman Hamamlar Tapınaklar Çeşmeler Su Sarnıçları Su Yolları ve Agora gibi yapılarıyla gezilip görülmeye değer bir yerdir Side.

SELGE

Selge'ye ulaşmak için Antalya - Alanya karayolunda Manavgat ve Aspendos'u geçtikten sonra "Selge" işaret levhasından kuzeye dönülür. Buradan Selge 55 km.'dir. Yolun Köprülü Kanyon'a kadar olan kısmı ulaşıma elverişlidir. Antik Köprü'den sonraki 12 km. yol ise saadece arazi araçları ile gidilebilir. Selge'ye giden yol doğa güzelliği yönünden çok zengin olan Köprülü Kanyon içinden geçer. Denizden 950 m. yükseklikte kurulmuş olan Selge antik bir Pisidya Dağ Kentidir. En iyi korunmuş yapısı tiyatrosudur. Ayrıca Kent Surları Kuleleri Su Sarnıçları Stadyumu ve Nekropolu görülmeye değer diğer yapılardır.


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 20-06-2008, 02:16   #2 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Saray Regency Hotel Hakkında

Saray Regency Hotel Side’nin en gözde Hotel’lerinden biridir! Hotel’in bulunduğu alan ve konforlu mimarisi her geçen gün daha fazla misafirin kendisine bağlanmasına neden olmuştur. Fakat ilk kez bizi ziyaret eden misafirlerimiz de ilk günden itibaren kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyorlar.


Side Saray Regency Hotel’de unutulmaz bir tatil yaşamanın zevkine varın...

Adres : SARAY REGENCY HOTEL Titreyengöl Mevkii P.K. 34 - 07700 Manavgat-Antalya
Telefon : 0090 242 7569100
Fax : 0090 242 7569109
E-mail : info@sarayregency.com.tr
Kabul edilen kredi kartları: VISA Mastercard und Eurocard


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 20-06-2008, 02:17   #3 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Washington Resort Hotel Hakkında

Denize sıfır konumda bulunan 5 yıldızlı tesisimiz 305 odası ile (290 standart + 15 suite) yaz sezonunda “Her Şey Dahil” kış sezonunda “ Her Şey Dahil ve Yarım Pansiyon” bazında hizmet vermektedir.


Her türlü konforunuz düşünülerek dizayn edilmiş standart odalarımızın büyük çoğunluğu deniz manzaralı olup Sat. TV müzik yayını minibar emanet kasası merkezi sistem klima (saatli) direk hatlı telefon banyo (küvetli) WC saç kurutma makinesi ve balkon özelliklerine sahiptir.

Suite odalarımız ise standart odalar ile ayni özelliklere sahip olup ara kapılı 2 ayrı odadan oluşmaktadır.

Ana Restaurant’ımız a la carte restaurant’ımız barlarımız açık ve kapalı yüzme havuzlarımız su kaydıraklarımız açık ve kapalı discomuz toplantı salonlarımız alışveriş merkezimiz ve diğer etkinliklerimiz ile siz değerli konuklarımızın tatillerinin vazgeçilmez bir adresi olabilmek için HACCP standartlarında en kaliteli hizmeti sunmaktayız.

Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 20-06-2008, 02:21   #4 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Kaya Side Hotel Hakkında

Kaya Side Hotel / Side


İŞLETME BELGESİ : 5 yıldız

KONUM : 55.000 m2 alan üzerine tesis denize sıfır tesisin 300 m. uzunluğunda sahil şeridi mevcuttur. Titreyengöl mevkii Side'ye 7 km. Havaalanı 76 km mesafededir.

TESİS : 381 odalı tesisin 3 adet asansörü açık ve kapalı klimalı restaurantı disco tv salonu oyun salonu okuma salonu amfi tiyatro konferans salonu 3 açık + 1 kapalı yüzme havuzu 3 adet su kaydırağı 3 adet barı kuaforü ve alışveriş dükkanları mevcuttur.

KLİMA : Merkezi sistem klima sistemine sahip tesiste klimalar saat sınırlamalıdır.

OTEL ODASI : 1988 yılında hizmete giren tesis 2001-2002 yılında genel bir bakım yapılmıştır. 27 m2 genişliğindeki konforlu bir şekilde döşenmiş standart odalarda; Tv fön telefon tv den müzik yayını minibar zeminde halı (Villa odalarda seramik) merkezi klima wc küvet ve balkon mevcuttur. Deniz manzaralı ve doğa manzaralı odaları bulunmaktadır.

VİLLA ODASI : 1988 yılında hizmete giren tesiste villalar 2004 yılında tadilattan ve yenilikten geçmiştir. Konforlu bir şekilde döşenmiş odalarda; Tv minibar merkezi klima fön telefon tv den müzik yayını zeminde seramik wc küvet ve balkon mevcuttur. deniz manzaralı ve doğa manzaralı odaları bulunmaktadır.

AİLE ODALARI : Aile odaları geniş ve suite odalardan oluşur arada kapı bulunur aile odaları otelde ve villada bulunmaktadır. (Min: 2 büyük + 2 çocuk maks: 3 büyük + 2 çocuk)

PLAJ : Tesisin 300 m uzunluğunda ince çakıl taşı ve kumdan özel plajı mevcuttur. Güneş şemsiyeleri havlu ve şezlonglar havuzbaşı ve plajda ücretsizdir. (minderler için ücret alınır.)

SPOR & ANİMASYON & AKTİVİTE : Tam gün **** animasyon mevcuttur. 15 kişiden oluşan ekibi ile Türkçe ve internasyonel show sergilenmektedir. Belirli akşamlarda canlı müzik vardır.

Ücretsiz : Hamam sauna masa tenisi dart voleybol basketbol fitness centermini golf tenis. (gündüz)

Ücretli : Çocuk bakıcısı masaj kuaför bilardo su kayağı banana paraşüt binicilik internet odada kasa tenis kortu ışıklandırma doktor.

ÇOCUK : Çocuk havuzu oyun yeri mini club (04-12 yaş) için saat 10.00 -12.00 ve 14.00- 16.30 arası çocuk büfesi (yüksek sezonda) çocuk animasyonu aileler çocuklarını 16.30' a kadar mini club'e bırakabilirler.

NOTLAR : Tekerlekli sandalye bulunur evcil hayvan kabul edilmemektedir.


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 20-06-2008, 02:22   #5 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Grand Prestige Hotel Hakkında

HOTEL


Grand Prestige Hotel Side bir Uran Holding A.Ş. Kuruluşu olan Uran Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. nin bir yatırımıdır. 1990 Yılında hizmete açılmış 348 oda ve 732 yatak kapasiteli beş yıldızlı sahil tatil hoteli olarak hizmet vermektedir. Geniş bir bahçe içinde yer alan tek binadan oluşan çekici bir mimariye sahiptir. Toplam alanı 38.000 m2 olup 10.000 m2 kapalı alana sahip ve denize mesafesi 150 metredir.Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


Antalya-Manavgat'ta Tatil


CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  Etiketler
antalya manavgat

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Antalya-Manavgat'ta Tatil

Antalya-Manavgat'ta Tatil konusu, Tatil Yerleri Paylaşım Alanı / Türkiyeden Tatil Yerleri ve Oteller forumunda tartışılıyor.Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:29 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats