bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > MÜZİK DÜNYASI > Türküler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 24-01-2009, 11:49   #1 (permalink)
 
CooLKadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kırşehir Yöresi Halk Oyunları

OYUNLAR

Folklor:
Kırşehir Türk'ün genel karekterini tipik olarak ve hiç bozmadan sürdüren insanların yaşadığı ildir.

Kırşehir yöresi ve insanları sevinç ve kederlerinde hep ölçülüdürler. Bahar ve yaz aylarında özellikle düğünlerde ağır başlı ve içten bir söyleşi havası vardır. Yemekleri ölçülü ve doyurucudur.

Halk yaşantısının halk diliyle tipik anlatımını veren türküler Kırşehir'de muhabbet adı altında ağaç altlarındaki sohbetlerde ve düğünlerde bol bol çalınıp söylenir. Bunlar genellikle ya bir bozlaktır ya da bir uzun havadır. İnsanı yakar kavurur içten içe Bazen bir oyun havasıdır kaşıkla oynatır parmakları şaklatır. Bazen de bir halaydır dizer kol kola omuz omuza.

Halk Müziği Araçları: İlde tezeneli sazların üç telinden dokuz telliye dek tüm çeşitleri çalınır. Divan bağlama tambura ve cura yaygındır. Yaylı sazlardan en yaygını diz üstünde çalınan kemanedir.

Üflemeli sazların başında orta kaba zurna gelir. Yörede çalışlarıyla ünlü sanatçılar vardır. Zurnayla halay havaları cirit ve güreş havaları yanında bozlaklar da çalınır. Dilli ve dilsiz kavallar daha çok köylerde yaygındır.

Vurmalı sazlar arasında davul tef kaşık zil zilli maşa yaygındır. Oyunlarda fincan ve bardak da çalınır. Bardak oyunu bitince bardaklar atılıp kırılır.

GELENEKSEL OYUNLAR:

Halk Oyunları:
Yörede kaşıklı oyunlar Konya oyunlarıyla halaylarsa doğu illerimizdeki oyunlarla benzerlik gösterir.

Halay: halaylar davul-zurna eşliğinde ve erkeklerce oynanmaktaydı. Günümüz KIRŞEHİR’deki çeşitli folklor derneklerinin gösterimlerinde kızlar da oyunlara katılmaktadır. “Halay”denilen halaylarda bireysel oyunları etkisi belirgindir. Oyun topluca başlar “başçeken”(halay başı) tek başına gösteri yapar. Daha sonra da halayın sonuna geçer. Bu kez yeni başçeken gösterisin yapar. Oyun böylece sürer.

Halaylar genellikle belli bir sıra izleyerek birbirine ekli oynanır. Oyunların düzeni şöyledir:

Ağırlama
Kıvrak halay
Türkü halayı
Üç ayak
Yanlama
Sekmen(seymen)halayı

Başka bir halay düzeninde de şu sıra izlenmektedir:

Üç ayak halayı
Hasandağı sekmesi
Sivrik halayı
Cirit halayı
Avşar ağırlaması
Keçeli

Ayrıca Anşa halayı narinli halayı yıldız kuşlar sepetçioğlu ve sinsin gibi halaylar da yaygındır. Aynı ezgilerle oynanan Cirit halayı ile Sinsin figürleri değişiktir. Halaylarda “Başçeken”in elinde mendil vardır. El ele tutuşan oyuncular birbirine yaklaşıp ayrılırlar.

Kaşıklı oyunlar(Karşılama): Geçmişte “muhabbet”lerde ince saz denilen bağlama keman ve darbuka eşliğinde erkeklerce oynanırdı. Kadınlar arasında da oynanan oyunlara ud ve tef eşlik etmekteydi. Günümüzde kimi köylerde sürdürülen bu geleneği kurulan dernekler yaşatmaya çalışmaktadır. Bu oyunlar düğün karşılama ve uğurlama törenlerinde davul-zurna eşliğinde oynanmaktadır.

Kaşıklı oyunların en yaygınları şunlardır:

Bad-i zabah(Bad-i Saba) Üç oğlan(kırşehir zeybeği) Biter Kırşehir’in gülleri Yürü güzel Çiçekdağı

Bunlardan kimileri şöyle oynanmaktadır:

Üç oğlan: İki ya da daha çok erkek oyuncunun oynadığı bu oyun ağırlamayla başlar gitgide hızlanır. Oyuncuların ellerinde tahta kaşıklar vardır ezgiye göre kaşık vuruşları değişir; zeybek özellikleri görüldüğü için Kırşehir Zeybeği de denmektedir. Oyun çökmeler ve beceri isteyen devinimlerle sürer.

Çiçekdağı: Erkeklerin oynadığı kaşıklı oyunlardandır. Geçmişte kaşık yerine bardakla oynanan oyun ağırdan başlar ara nağmeyle hızlanır.

Biter Kırşehir’in Gülleri: Erkeklerce oynanan türkülü oyunlardandır. Türkünün başlangıcında “heyyyt”diye nara atılır dizler çapraz biçimde yere vurulur. Ellerdeki kaşıklar bir-iki vurularak ayağa kalkınır. En önemli figür sol topuğun sağ ayak arkasında sertçe yere vurulmasıdır.

Oyunun türküsü şöyledir:

Biter Kırşehir’in gülleri biter
Şakıyıp dalında bülbüller öter
Aman amman gülüm amman
Amman amman efendim amman

Atladım Dinekdağa
Alnım değdi yaprağa
Kız koynunda ölürsem
Koyma beni toprağa
Çoktur güzelleri hep yeni yeter
Kaşının üstünde keman görünür

Aman amman sebep amman
Amman amman efendim ammanAynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere


Yürü Güzel: Üç dört kişiyle karşılama biçiminde oynanır. Öbür oyunlardan daha canlıdır. Hafif bükülerek oynanır. Oyunun en belirgin figürleri son bölümdeki çaprazlamalardır.

Özellikle Abdallar arasında muhabbet toplantılarında görülen köçek oyunları geçmişte oldukça yaygındı. Düğünlerde erkek toplantılarında köçekler oynatılırdı. Günümüzde bu gelenek ortadan kalkmıştır.

Seyirlik Oyunlar Orta oyunları: Geçmişte yöre köylerinde düğünlerde özel toplantılarda yaygın olarak oynanan oyunlar günümüzde de kimi düğünlerde oynanmaktadır. Kalaycı Kaz ve Koca oyunları bunlardandır.

Koca Oyunu: 1942’de Mucur’dan Mehmet Ali Çamlıca’nın derlediği bu oyunda kişiler koca kahya Arapmenevşeler(Arap zenneler) sazcılar ve köylülerdir. Koca uzun bir koyun postu giyer ğöğsüne ve sırtına yastıklar yerleştirmiştir. Sakallıbıyığı yüzü una bulanmıştır elinde uzun sopası vardır.

Arap yalınayaktır. Yüzünü dirseklerine dek kollarını ve diz kapağından aşağısını karaya boyamıştır. Başında poşu kemerinde fişeklik tabanca kama vardır. Menevşeler kadın kılığında erkeklerdir. Alana önce koca girer kahyanın adının cafer olduğunu ancak birçok kez yinelettikten sonra anlar. Bu seyircileri güldürür. Koca değirmen ustası olduğunu köye değirmen yapmak istediğini söylerse de kahyayı inandıramaz. Bir iskemle isteyince seyircilerden biri iskemle olur koca tam oturacağı sırada adam çekilir koca yere düşer bu da gülüşmelere neden olur. Koca manilerle kahyaya Söz atar:

Dam başında bıtırak
Akşam gelin oturak
Kahya senin dinin imanın kıtırak
Hay benim Cafer Ağam Cafer Ağam

Bir gölüğüm (eşek) var da sürerim gitmez
Üstündeki yükü de haneme yetmez
Kahyalar it olmuş da bizim kapıdan gitmez

Daha sonra iki kızından birini iki gölük karşılığı kahyaya verebileceğini söyler. Bunun üzerine köylülerden ikisi eşek olur binmeye çalışanlar eşekler binemez düşerler. Koca saz çalınırken alandan ayrılır menevşelerle döner çeşitli türkülerle oyun oynarlar.Bu arada Arap hızla alana gelir. Kızlar kaçışır koca bir masanın altına saklanır. Arap kızlarını ister.

Yaşlı bir adamın kızlarını kaçırdığını eğer onları bulmazlarsa her yeri yakıp yıkacağını söyler. Masanın yanundan geçerken kocayı tekmeler ve yüksek sesle Arapça yarı Türkçe söylenir. Kahya önce kızlarının yerlerini söylemez Arap kor halinde kömür dolu sepetle gelince korkar kurtulmak için kızları vermeye razı olur. Kızlar gelir Arap onları oynatır alır gider.

Bu kez koca kızları bulun diye tutturur. Kahyanın verdiği iki eşekle kızları aramaya çıkar. Bir süre sonra kızları bulur birlikte oynamaya başlar. Bir ara durup Arap kızlara bir şey yapmış mı? diye bakınca kızlar gücenir oynamazlar. Ancak “tilki gibiçenlerse” oynayacaklarını söylerler. Koca da zorunlu olarak dediklerini yapar kızlar hoşlanıp oynarlar. Kahya ve koca da onlara katılır. Bu sırada Arap gelir kocayı öldürerek kızları sürükleye sürükleye ***ürür. Oyun böylece sona erer.

OYUN ADLARI

a) Kaşık Oyunları:

1-Kırşehir’in Gülleri
2-Gel Yanıma
3-Çiçekdağı
4-Üç Oğlan (Alilerin Alisi-Kekillerin neşte neşte)
5-Yürü Güzel
6-Çubuk Uzun
7-Al Elmayı Ver Narı
8-Al Yanak Allanıyor
9-N’olur Hey Gelin N’olur
10- Oy Nari
11- Süpürgesi Yoncadan
12- Suda Balık Oynuyor.
13- Badı Sabah
14-Çek Deveci
15-Sallan Boyuna Bakayım
16-Al Elma Boyanır mı
17-İnce Çayır Biçilir mi

Kaşık oyunlarımız: Genellikle karma olarak oynanmasına rağmen bazı bölgelerimizde yalnız kız yada yalnız erkek oyunları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Çubuk Uzun-Erkek Süpürgesi Yoncadan-kız oyunları olarak oynanmaktadır. Oyunlar daire yarım daire ve düz çizgi formunda oynanmaktadır.
Oyunlar hangi formda oynanırsa aynansın karşılıklı giriş çıkışlar yanlara gidişler öne arkaya gidiş gelişler şeklinde sunulmaktadır.

b) Halaylar:

1-Ağırlamalar
2-Hayrani
3-Avşar
4-Üç Ayak
5-Hoplama
6-Hasan Dağı Sekmesi
7-Kargın Halayı
8-Esir Almaca
9-Sepetçioğlu
10-İbramo
11-Anşa
12-Cemo
13-Kıvrak halayı
14-Hopdirilim.
15-Sin Sin
16-Tura
17-Başımda Altın Tacım
18-Mavilim
CooLKadin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 15-04-2009, 10:26   #2 (permalink)
 
tatlıbaby - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

emegine saglık
tatlıbaby isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 23-10-2016, 02:55   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Birde yòresel giysiler varsa onuda ararmısinîz acilen
 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kırşehir Yöresi Halk Oyunları

Kırşehir Yöresi Halk Oyunları konusu, MÜZİK DÜNYASI / Türküler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kırşehir halk oyunları, kırşehir yöresi halk oyunları, kırşehirin halk oyunları, kırşehir yöresel oyunları, kırşehirin yöresel oyunları, kırşehir yöresine ait halk oyunları, kırşehir halk oyunu, kırşehir halk oyunları nelerdir, kırşehir in yöresel oyunları, kırşehir yöresi, kırşehirin oyunları, kırşehirin halk oyunu, kırşehir halk oyunları isimleri, kırşehirde oynanan halk oyunları, kırşehir kaşık oyunları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Halk Oyunları Tarihçesi ve Doğuşu CooLKadin Türküler 4 23-12-2015 02:48
Silifke Yöresi Halk Oyunları CooLKadin Türküler 4 04-11-2015 08:21
Halk Oyunları Türleri CooLKadin Türküler 2 25-04-2011 07:39
Elazığ Yöresi Halk Oyunları CooLKadin Türküler 0 24-01-2009 11:45
Türk Halk Oyunları CooLKadin Türküler 1 24-01-2009 11:29

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:28 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.