bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-10-2010, 10:28   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atatürk Kronolojisi

 • 1881: Selanik'te doğdu.
 • 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
 • 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
 • 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
 • 1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
 • 1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
 • 1906 Ekim: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
 • 1908 Temmuz 23: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
 • 1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
 • 1911 Eylül 13: Mustafa Kemal İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
 • 1911 Kasım 27: Mustafa Kemal Binbaşılığa yükseldi.
 • 1912 Ocak 9: Mustafa Kemal Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
 • 1913 Ekim 27: Mustafa Kemal Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
 • 1914 Mart 1: Mustafa Kemal Yarbaylığa yükseltildi.
 • 1915 Şubat 2: Mustafa Kemal Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.
 • 1915 Şubat 25: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
 • 1915 Nisan 25: Mustafa Kemal Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
 • 1915 Haziran 1: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
 • 1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
 • 1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
 • 1916 Nisan 1: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
 • 1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
 • 1917 Eylül 20: Mustafa Kemal memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
 • 1917 Ekim: Mustafa Kemal İstanbul'a döndü.
 • 1918 Ekim 26: Mustafa Kemal Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
 • 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
 • 1918 Ekim 31: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
 • 1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.
 • 1919Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.
 • 1919 Mayıs 15: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
 • 1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
 • 1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal Samsun'a çıktı.
 • 1919 Haziran 15: Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
 • 1919 Haziran 21: Mustafa Kemal Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
 • 1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
 • 1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)
 • 1919 Eylül 4: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
 • 1919 Eylül 11: Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.
 • 1919 Ekim 22: Amasya Protokolü'nün imzalanması.
 • 1919 Kasım 7: Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçildi.
 • 1919Aralık 27: Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
 • 1920 Mart 20: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi Mustafa Kemal'in protestosu Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
 • 1920 Mart 18: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
 • 1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.
 • 1920 Nisan 23: Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
 • 1920 Nisan 24: Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
 • 1920Mayıs 5: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.
 • 1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 1920Mayıs 24: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.
 • 1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
 • 1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.
 • 1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
 • 1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.
 • 1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
 • 1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.
 • 1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
 • 1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
 • 1922Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
 • 1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
 • 1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir İleri !" emrini vermesi.
 • 1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
 • 1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
 • 1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
 • 1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
 • 1922 Kasım 17: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
 • 1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
 • 1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
 • 1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
 • 1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 1923 Ekim 29: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
 • 1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
 • 1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
 • 1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması öğrenimin birleştirilmesi Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla) Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
 • 1924 Nisan 20:Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
 • 1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.
 • 1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
 • 1925 Kasım 25: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
 • 1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
 • 1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
 • 1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
 • 1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.
 • 1927 Ekim 15 / 20:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
 • 1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
 • 1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
 • 1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
 • 1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
 • 1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
 • 1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
 • 1935 Mart 1: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 1937 Mayıs 1: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
 • 1938 Mart 31: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
 • 1938 Eylül 15: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
 • 1938 Ekim 16: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
 • 1938 Kasım 10: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe saat: 09.05)
 • 1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
 • 1938 Kasım 12: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
 • 1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
 • 1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
 • 1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
 • 1938 Kasım 16: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
 • 1938 Kasım 19: Büyük bir törenle Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi önce Sarayburnu'na oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına ***ürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar ***ürülen tabut oradan Ankara'ya yolcu edildi.
 • 1938 Kasım 20:Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
 • 1938 Kasım 21: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.
 • 1938 Kasım 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
 • 1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
 • 1953 Kasım 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
 • 1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi konusu, GENEL KÜLTÜR / Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: resimli atatürk kronolojisi, atatürk kronolojisi resimli, ataturk kronolojisi grafigi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Resimli ATATÜRK Kronolojisi (1915-1953) Bkmlyz M.Kemal Atatürk Fotoğraf Albümü ve Videoları 3 01-04-2012 11:31
Atatürk Avatarları Bkmlyz Avatarlar, Smileyler, Winkler, Moodlar, Skinler 1 13-04-2009 08:13
O an ve ATATÜRK Bkmlyz M.Kemal Atatürk Fotoğraf Albümü ve Videoları 0 17-05-2008 07:04
Atatürk Portreleri Bkmlyz M.Kemal Atatürk Fotoğraf Albümü ve Videoları 0 17-05-2008 07:02

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:09 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats