Bakimliyiz.Com

-   Üniversiteler (http://www.bakimliyiz.com/universiteler/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Başkent Üniversitesi Tanıtım (http://www.bakimliyiz.com/universiteler/22214-baskent-universitesi-tanitim.html)

Bkmlyz 22-07-2008 07:35

Başkent Üniversitesi Tanıtım
 
Tarihçe
http://www.baskent.edu.tr/image/tarihce1.jpg

Ülkemizin nitelikli yüksek öğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın deneyim ve birikimleriyle birlikte mevcut tesislerinin üniversiter bir yapıya dönüştürülmesi kararını oluşturmuştur.

1993 yılı ortalarında Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte kurulması kararlaştırılan BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ' nin kuruluş işlemleri başlatılıp kısa sürede tamamlanmıştır.

Üniversitemiz 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla kurulmuştur.

http://www.baskent.edu.tr/image/tarihce2.jpg

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe'dir; ancak akademik ve mesleki ingilizce dersleri ile yoğun ingilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'nin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel " bilgiye ulaşım" ve " bilgi- kullanım" yeteneklerine sahip; sağlık, insan bilimleri, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.Genel Bilgiler
Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil (ingilizce) barajdır. Üniversitemiz Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) içinde yerleşen öğrenciler ingilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavı başaramayan öğrencilere, ingilizce hazırlık programı uygulanır. Öğrencilerimize öğrenimleri süresince de kendi programlarına yönelik ingilizce dersleri verilir. Aynı zamanda BÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı dillerde alınabilir.

http://www.baskent.edu.tr/image/genelbilgiler01.jpg

Üniversitemizin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel "bilgiye-ulaşım" ve "bilgi-kullanım" yeteneklerine sahip; sağlık,insan bilimleri, sanat, çevre,endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunların duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değelerimize sahip çıkan; çevre sorunlarına ve korunmasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.

1994-1995 öğretim ve eğitim yılında, Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık Eğitimi), Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında öğretim ve eğitim faaliyetleri başlatılmış, Anakara Eskişehir Devlet Yolu 20.km'de (Bağlıca Köyü mücavir alanında) 650 dönümlük arazide, kısa sürede başlatılan yapılaşmanın tamamlanan bölümlerinde 1995-1996 öğretim yılında, kuruluş yasamızda mevcut olan, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İşletme ve Turizm İşletmeciliği), Fen-Edebiyat Fakültesi (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı), Meslek Yüksekokulu kapsamında Büro yönetimi ve sekreterlik programları faaliyete geçirilmiştir. Gene aynı öğretim yılında Merkez kampusumuzda (Bahçelievler) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "İşletme yönetimi bilim uzmanlığı" programı açılmıştır. Üniversitemizin Bağlıca Kampusunda, 1994-1995 öğretim yılında başlatışıp oğun ve hızlı biçimde sürdürülen ve 1996-1997 öğretim yılından önce, tamamlanması gerçekleştirilen fiziksel yapılaşma göz önünde tutularak,1996-1997 öğretim yılında, Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik Mühendisliği), Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksekokulu(Sağlık Kurumları İşletmeciliği), Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans, Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik programlarında öğretim başlamıştır.1997-1998 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Hukuk Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı,Endüstriyel Elektronik ve Haberleşme Programları), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Turizm Rehberliği, Yiyecek İçecek Programları) açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları başlatılmıştır.

http://www.baskent.edu.tr/image/genelbilgiler02.jpg

1998-1999 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmış, aynı yıl ÖSYS içine girilerek eğitim öğretime başlanmıştır. Yine bu öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı açılarak öğretime başlanmıştır. Ayrıca, bu öğretim yılının sonunda, Ankara'da saygın bir Öğretim kurumu olan "Ayşeabla Koleji", "Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları" adı ile bünyemize alınmıştır. Böylece anaokulundan, Üniversite mezuniyetine kadar eğitim zincirinin tüm hakları tamamlanmıştır.

1999-2000 öğretim yılında, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi yapısı altında eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve buna bağlı Bankacılık, Sigortacılık ile Uluslararası Ticaret Bölümleri açılarak eğitime başlanmıştır.

2000-2001 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Teknolojisi Yüksekokuluna öğrenci alınmamıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu içinde Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri açılarak ilk öğrencilerini almıştır. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri ile eğitimine başlamıştır. Lisanüstü eğitim veren enstitüler arasına, Eğitim Bilimleri Enstitüsü eklenmiş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti eğitim Programları eklenmiştir. Ayrıca, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ile Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüleri kurulmuş ve yine bu öğretim yılında Adana'da bulunan Gönen Okulları da Başkent Üniversitesi bünyesine alınmıştır.

2001-2002 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokullarına tekrar öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ayrıca Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe Öğretmenliği bölümü, İletişim Fakültesi bünyesinde Bilgi ve Belge yönetimi ile İletişim Tasarımı Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmetler Bölümü açılmış ve öğrenci alımı için 2002 ÖSYS kılavuzunda yer almışlardır. Ayrıca bu öğretim yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan Muhasebe Programı'nın ve Sigortacılık Programı'nın adları "Muhasebe ve Finansal Yönetim" ve "Sigortacılık ve Risk Yönetimi" olarak değiştirilmiştir.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında İletişim Fakültesi bünyesinde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde ise Grafik Tasarımı Bölümü açılmış ve 2003 ÖSYS kılavuzunda yer almışlardır. Ayrıca Eğitim Fakültesi bünyesinde İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı açılmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında tezsiz yüksek lisans programları da açılmıştır. Üniversitemizin sağlık hizmetleri kapsamında "Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi"miz 250 yatak kapasitesi ile 6 Haziran 2003 tarihinde Konya halkının hizmetine açılmıştır.

http://www.baskent.edu.tr/image/genelbilgiler03.jpg

2003-2004 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalları açılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Kompozisyon Tezli Yüksek Lisans Programı, Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü ile bu bölüme bağlı Opera Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı Programı ile Kompozisyon ve Müzik Teorisi Programlarının yanısıra Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği programları açılmış ve 2004 ÖSYS kılavuzunda yer almıştır. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ölçümbilim ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuştur. Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulmuştur.

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ticari Bilimler Fakültesi kurulmuş (4 Ocak 2005 tarih ve 25690 sayılı Resmi Gazete) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tüm bölümleri ve öğretim üyeleri, bu fakülteye aktarılmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim dalı bünyesinde Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları, İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programları açılmıştır (8.6.2005-11829). Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Egzersiz ve Sportif Performans ile Beslenme Diyetetik, Fen Bilimleri Ensititüsü bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Maliye Anabilim Dalı bünyesinde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programları açılmıştır (28.7.2005-15968). Sağlık Bilimleri Ensititüsü Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde Anatomi, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Yüksek Lisans Programı (19.8.2005-18034), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Doktora Programı açılmıştır. (18.8.2005- 17770). Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır (26.9.2005-21376). 19 Mayıs 2005 tarihinde Tokat ili, Zile ilçesinde Diyaliz Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Üniversitemizde "İlkyardım Yönetmeliği" doğrultusunda, 11 Mayıs 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığından alınan ruhsata dayanılarak "İlkyardım Eğitim Merkezi" kurulmuştur. Merkezimiz Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı sorumluluğunda ve Merkez Müdürü yönetiminde oluşturulan eğitim kadrosuyla programlarını uygulamaktadır. İlkyardım Eğitim Merkezimiz, Eğitimci Eğitimi düzenleme yetki belgesine sahip olup 2005 yılı içerisinde üç defa kurs düzenlemiş ve 24 sağlık personeline eğitici sertifikası vermiştir.
2007-2008 Eğitim Yılı Ulaşım Servis Programı
 • Kampüs'e Geliş Programı
  • Pazartesi - Cuma günleri
  Kampüs' ten Gidiş Programı
  • Pazartesi - Cuma günleri
 • Cumartesi - Pazar ve Genel Tatil Günleri Kampüse Geliş ve Gidiş Programı
  • Cumartesi Günleri
  • Pazar ve Genel Tatil Günleri

Akademik Birimler

Devlet Konservatuvarı - Müzik Bölümü
- Sahne Sanatları Bölümü
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi - İlköğretim
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
- Türkçe Eğitimi
- Yabancı Diller Eğitimi
- Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
- Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Fen Edebiyat Fakültesi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
- Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Görsel Sanatlar ve Tasarım
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- Müzik ve Sahne Sanatları
Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat
- İşletme
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Turizm İşletmeciliği
İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Bilgi ve Belge Yönetimi
- İletişim Tasarımı
- Radyo-Tv ve Sinema
Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği
- Biyomedikal Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Spor Bilimleri
Tıp Fakültesi Ticari Bilimler Fakültesi - Bankacılık
- Muhasebe ve Finansal Yönetim
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi
- Turizm ve Otelcilik
- Turizm ve Rehberlik
- Uluslararası Ticaret
- Yönetim Bilisim Sistemleri
Enstitüler - Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü
- Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü
Meslek Yüksekokulları - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:57 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.