bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Üniversiteler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 22-07-2008, 07:38   #1 (permalink)
 
Bkmlyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Çankaya Üniversitesi Tanıtım

TarihçeÇankaya Üniversitesi Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna eklenen 9.7.1997 Tarih ve 4282 Sayılı Kanunla 4 fakülte 2 enstitü 1 meslek yüksekokulu ve 3 araştırma uygulama merkezi ile 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Eğitim dili Hukuk Fakültesi dışında İngilizce'dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar 1 yıl süre ile İngilizce Hazırlık Okulu'na devam ederler.


Genel BilgilerÜniversitemize Giriş Koşulları ve Kayıtlar
Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilir. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılmaktadır.
Öğrenim Dili Çankaya Üniversite'sinin Hukuk Fakültesi hariç öğrenim dili İngilizce'dir.
Akademik Programlar Çankaya Üniversite'sinde Fen Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmak üzere 4 fakültede 12 ana bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 10 anabilim dalında Çankaya Meslek Yüksekokulu'nda yer alan 1 programda ve tüm bu alanlarda verilen İngilizce eğitimi destekleyen İngilizce Hazırlık Okulun'da eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.
Akademik Yıl Bir akademik yıl her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Hukuk Fakültesi hariç diğer Fakülte ve Enstitüler ile Meslek Yüksekokulu'nda dersler yarıyıl Hukuk Fakültesi'nde ise yıllık olarak düzenlenmiştir.
Öğrenciler Çankaya Üniversite'ne 2006-2007 akademik yılında 636 yeni öğrenci kayıt yaptırmıştır. Halen üniversitemize devam eden öğrenci sayısı toplam 3770'e çıkmıştır.
Yaz Dönemi Eğitimi
Yaz Dönemi Eğitimi Güz ve Bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan bir eğitim olup Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi haricindeki Fakülte ve Enstitüler ile Meslek Yüksekokulu'nda uygulanmaktadır. Yaz Dönemi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı eğitimin verimliliğini artırmak öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini veya güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermektir. Yaz dönemi eğitimi ücrete tabi olup yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerin o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 9 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir.
Yatay Geçiş Öğrenciler eşdeğer eğitim programı uygulayan Yükseöğretim Kurumları ve kurum içindeki bölümlere "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca her öğretim yılı başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık sınıfı ve 1. sınıfa yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin ayrıldığı bölümde aldığı tüm dersleri başarmış olması ve yönetmelikte belirtilen diğer koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.
Dikey Geçiş Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ve ilgili Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.
Öğretim Ücretleri Çankaya Üniversitesi'ndeki Önlisans Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinden her öğretim yılında Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Öğretim ücreti; yarısı birinci dönem başında diğer yarısı da ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
2007-2008 ders yılında öğretim ücreti tüm bölümler Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için KDV dahil (%8) 13500 Yeni Türk Lirasıdır. Ücretin yarısı öğretim yılı başında kayıt sırasında diğer yarısı da ikinci yarıyıl başında kayıt sırasında öğrenci tarafından ödenir.
Burslar Çankaya Üniversitesi'nin dört yıllık lisans programlarında ÖSYS kılavuzunda açıkça belirtildiği üzere burslu programlar bulunmaktadır. Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler İngilizce Hazırlık programında geçirilebilecek süre dahil olmak üzere Çankaya Üniversitesi'nde öğrenimlerine ve derslere devam ettikleri sürece öğretim ücreti ödemezler. Burslu programa yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara yıl sonundaki genel not ortalamaları dört üzerinden ikinin altına düşmediği sürece her yıl 9 ay süre ile ayda 500 ABD Doları karşılığı Türk Lirası 251-2000 içinde yer alanlara ise aynı koşul ve sürelerde ayda 200 ABD Doları karşılığı Türk Lirası Başarı Bursu verilir. Burslar karşılıksızdır. Bu miktarlar 2003 - 2004 öğretim yılı için geçerli olup daha sonraki öğretim yıllarına ait başarı bursu miktarları her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir.
Başarı Bursu dışında Üniversiteye burssuz olarak yerleşen öğrenciler arasından her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere Akademik Başarı Bursu verilir. Burslar karşılıksızdır.
Öğrenci İzinleri ve Sağlık Raporları İzin isteklerinin dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden ilgili Bölüm Başkanlığı'na Hazırlık Okulu öğrencilerinin de Hazırlık Okulu Müdürlüğü'ne yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konmaz. Hazırlık Okulu ve Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarda toplam en fazla 2 dönem lisans programlarında da en fazla 4 dönem izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz. Sağlık Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar ile eğitim ve öğretimin devam ettiği sürelerdeki acil durumlarda Sağlık Merkezi'nden sevk yaptırmadan fakülte ve yüksekokulların bulunduğu yerlerdeki devlet hastaneleri ile üniversite sosyal sigortalar hastaneleri ve tam teşekküllü özel hastanelerden alınmış ve Sağlık Merkezi'nce kabul edilmiş raporlar geçerlidir. Öğrenciler aldıkları raporları raporun bitiminden en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Sağlık Merkezi'ne teslim ederler. Aksi halde raporları geçerliliğini kaybeder.
Öğrenci Değişimi Üniversitemiz Avrupa ve Amerika'da bulunan değişik üniversitelerle işbirliği içersindedir. Üniversitemizin Amerika'da Arizona State Houston ve Texas Üniversiteleri Almanya'da da Ernst-Moritz-Arndt Üniversitesi ile "İşbirliği Protokolleri" Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olup Amerika'da Houston Üniversitesi ile yapılan karşılıklı değişim programı çerçevesinde 2001 yaz döneminde Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden toplam 20 öğrenci bu üniversitede altı haftalık yaz okuluna katılmıştır. İleri bir aşamada Yüksek Lisans öğrencileri dahil bütün akademik birimlerden öğrencilerin bu programa katılmaları amaçlanmaktadır.
Etkinlikler Çankaya Üniversite'sinde çeşitli alanlarda etkinliklerini sürdüren pek çok öğrenci topluluğu vardır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel "Makarna Günü" etkinlikleri düzenlenmektedir.
YÖNETMELİKLERİMİZDEN ÖZET BİLGİLER
İngilizce Hazırlık EğitimiHukuk Fakültesi hariç diğer Fakülteler ile Meslek Yüksekokulu'nda öğretim dili İngilizcedir. Öğrenciler lisans ve önlisans programına başlamadan önce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen "İngilizce Yeterlik ve Kur Belirleme Sınavı" na katılırlar. İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslararası sınavlardan (TOEFL IELTS) Üniversitenin tespit ettiği düzeyde başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarılı olamayanlar ile sınava girmeyenler dil düzeylerine göre ayrılmış "İngilizce Hazırlık Sınıfına" na devam ederler. Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenmiştir. Hazırlık eğitiminin en çok iki yılda tamamlanması gerekmektedir.
Kayıt YenilemeÖğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğretim ücretlerini yatırarak danışmanları gözetiminde ders kayıtlarını kendileri yaparak kayıtlarını yenilerler.
DanışmanlıkHer öğrenci için kayıtlı bulunduğu Bölüm Başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği dersler ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler programlardaki sıra esas alınmak üzere başarı durumu önşartlar ve yönetmelik hükümleri gözönünde tutularak danışmanın onayı olmadan kesinleşmez. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.
Devam ZorunluluğuTeorik derslerin en az %70 'ine uygulamalı dersler ile laboratuvarların ise en az %80 'ine devam etme zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci o dersin dönem sonu (final) sınavına giremez bir sonraki öğretim yılında dersi tekrar almak zorundadır.
Sınavlar ve DeğerlendirmeSınavlar ara dönem/yıl sonu sınavı şeklinde yapılır. Her dönem/yılda en az bir ara sınav yapılır. Dönem/yıl sonu sınavları her yıl Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem/yıl sonu ders notu dönem/yıl içi ve dönem/yıl sonu sınav sonuçları ile dönem/yıl içi çalışmaları ödevler ve derse devam durumu gözönünde tutularak Yönetmeliklerde belirtilen karşılıklardan az olmamak üzere öğretim elemanı tarafından harf notu Hukuk Fakültesi'nde ise rakam olarak belirlenir. Bütünleme sınavı sadece Hukuk Fakültesi'nde vardır. Hukuk Fakültesi'nde sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Final ve başarı notu en az 60'dır.
Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00 - 3.49 olanlar şeref öğrencisi 3.50 - 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.
Çift Anadal / Yan Dal ProgramlarıLisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programı izleyebilirler.
Öğrenim SüresiÖğrenciler iki yıllık önlisans programlarını en çok dört dört yıllık lisans programlarını da en çok yedi yılda tamamlamak zorundadırlar.


Çankaya Üniversitesi Vizyon / Misyon / Ortak ve Temel DeğerlerVizyonu Çankaya Üniversitesinin Vizyonu
 • Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
 • Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
 • Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
 • Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
 • Türkiye Cumhuriyetinin demokratik laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
  Vatanını Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
 • Toplumun her kesiminde saygı duyulan
bir Üniversite olmaktır. Misyonu Çankaya Üniversitesinin Misyonu
 • Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme
  yeteneği gelişmiş; disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip;
  yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken
  ve başarılı çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
 • İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
 • Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
 • Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
 • Bilgi üretmeyi iletmeyi yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
 • Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı
  değişimini gerçekleştirmektir.
Ortak ve Temel Değerlerimiz Çankaya Üniversitesinin Ortak ve Temel Değerleri
 • Disiplinlerarası yaklaşım;
 • Akademik özgürlük;
 • Bilimsel yaklaşım;
 • Öğrenciye destek sevgi ve anlayış;
 • Topluma hizmet;
 • İyi yönetişim;
 • Katılımcı yönetim;
 • Yaşam boyu eğitim;
 • Çalışmalarda cinsiyet din dil ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin
  tüm insanlara eşit yaklaşım;
 • Atatürk Türkiyesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
 • Türk Vatanı Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
 • Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.

Akademik Birimler


Fen-Edebiyat
İngiliz Dili ve Edebiyatı


Matematik-Bilgisayar

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)


HukukHukuk
İktisadi ve İdari Bilimler
İktisat


İşletme


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası TicaretMühendislik-Mimarlık
Bilgisayar Mühendisliğ


Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği


Endüstri Mühendisliği

İç Mimarlık


Çankaya Meslek YüksekokuluUluslararası Ticaret Yönetimi


Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler EnstitüsüHazırlık SınıfıHazırlık Sınıfı


Ortak Dersler KoordinatörlüğüOrtak Dersler Koordinatörlüğü

Kampüste Yaşam


 • Barınma
 • Yiyecek İçecek
 • Spor Olanakları
 • Ulaşım
 • Sağlık Hizmetleri


(daha fazla bilgi için)Bkmlyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Etiketler
cankaya universitesi

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Çankaya Üniversitesi Tanıtım

Çankaya Üniversitesi Tanıtım konusu, GENEL KÜLTÜR / Üniversiteler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Çağ Üniversitesi Tanıtım Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 07:37
Van 100. Yil üniversitesi Tanıtım Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 07:15
Erciyes Üniversitesi Tanıtım Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 12:14
Fırat Üniversitesi Tanıtım Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 12:13
İzmir Ege Üniversitesi Tanıtım Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 02:15

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:57 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats